Адміністрація   Публікації   Досягнення   Рада молодих вчених     Державні закупівлі  
       
 
   
 

 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії наук України
(ІБОНХ НАН України) створений у 1987 роців в Києві.

Вчені Інституту проводять дослідження в галузях біоорганічної хімії, органічної хімії та нафтохімії.

Основні напрямки роботи:

  • синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження зв'язку між структурою і активністю;
  • хімічні моделі біологічних процесів, синтез і вивчення біологічних властивостей нових регуляторів для застосування в медицині і сільському господарстві;
  • розробка наукових основ і технологій одержання практично важливих продуктів і матеріалів з вуглеводневої сировини.

Також, розробки спрямовані на розв'язання ряду гострих екологiчних проблем:

  • способи лiквiдацiї наслiдкiв техногенного впливу на грунт, воду i повiтря;
  • очистка стiчних вод промислових пiдприємств та сміттєзвалищ;
  • розробка способiв утилiзацiї вiдходiв, зокрема, деяких хiмiчних речовин та полімерних матеріалів.

Наукова бібліотека Інституту налічує понад 70 тис. томів. Науковий збірник "Каталіз та нафтохімія" видається з 1995 р.

 

© ІБОНХ НАНУ 2000-2017