Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Аспірантура

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

 

Аспірантура

 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря
НАН України
оголошує набір
до аспірантури у 2018 р.

Провадження освітньої діяльності в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 111 – л від 26.05.2017 року за спеціальністю 102 «Хімія»

Спеціалізації : «Біоорганічна хімія» (программа вступного іспиту)
  «Нафтохімія і вуглехімія» (программа вступного іспиту)

Програма аспірантури розробляється провідними вченими Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України в областях фундаментальної та прикладної хімії, органічної та біоорганічної хімії, нафтохімії та вуглехімії в тісній співпраці з провідними зарубіжними науковими центрами.

Навчання в рамках програми аспірантури передбачає тісну співпрацю з науковим керівником на всіх етапах роботи над дисертаційним дослідженням.

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи аспірантів. Аспіранти можуть вільно користуватися Інститутською бібліотекою, яка володіє понад 70 тис. томів навчальної та наукової літератури.

Аспірантам, які навчаються в Інституті, надається щомісячна стипендія з фондів НАН України. Фінансова підтримка гарантована на період всього навчання.

Аспіранти також можуть розраховувати на будь-яку додаткову альтернативну підтримку, на яку у них є право. Крім того, починаючи з 3-го року навчання, вони можуть в якості асистента приймати участь в науково-дослідних програмах.

На час навчання в аспірантурі для іногородніх аспірантів надається можливість проживання в гуртожитку НАН України .

При бажанні навчатися в аспірантурі необхідно зібрати наступний перелік документів:

 • заяву на ім’я директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3x4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (вимоги до дослідницької пропозиції);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).

Приймальна комісія Інституту діє згідно "Положення про приймальну комісію Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України" та Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085.

Ознайомитись з Правилами прийому в аспірантуру.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року.

Вибір наукового керівника проводиться за основними напрямками його наукових досліджень.

Список імовірних наукових керівників
Галузь наукової діяльності
Вовк Андрій Іванович – д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України, директор ІБОНХ НАН України 02.00.10. - Біоорганічна хімія
Броварець Володимир Сергійович - д. х. н., професор, заступник директора з наукової роботи ІБОНХ НАН України 02.00.10. - Біоорганічна хімія
Смолій Олег Борисович - д. х. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії білків і пептидів ІБОНХ НАН України 02.00.10. - Біоорганічна хімія
Колодяжний Олег Іванович - д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу синтезу фізіологічно активних сполук фосфору ІБОНХ НАН України 02.00.08 - Хімія елементоорганічних сполук
Пуд Олександр Аркадійович - д. х. н., професор, завідувач відділу хімії функціональних матеріалів ІБОНХ НАН України 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук
02.00.04 - Фізична хімія
Качковський Олексій Дмитрович - д. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ НАН України 02.00.03 - Органічна хімія
Папейкін Олексій Олександрович, к. техн. н., старший науковий співробітник ІБОНХ НАН України 02.00.13 – Нафтохімія та вуглехімія
Патриляк Любов Казимирівна - д. х. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу каталітичного синтезу ІБОНХ НАН України 02.00.13 – Нафтохімія та вуглехімія
Кашковський Володимир Ілліч - к. х. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ІБОНХ НАН України 02.00.13 - Нафтохімія та вуглехімія
Герус Ігор Іванович - к. х. н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу тонкого органічного синтезу ІБОНХ НАН України 02.00.08 – Хімія елементоорганічних сполук
Полункін Євген Васильович - к. х. н., в.о. завідувача відділу гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів ІБОНХ НАН України 02.00.08 – Хімія елементоорганічних сполук
Фрасинюк Михайло Сергійович – к. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ НАН України 02.00.03 – Органічна хімія 02.00.10. - Біоорганічна хімія

Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні та прикладні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

СПИСОК
аспірантів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України
за станом на 01.04.2018 р.

№№
Прізвище,ім'я та по батькові
Дата зарахування до аспірантури
Дата закінчення аспірантури
Шифр і назва спеціальності
Науковий керівник,
(науковий ступень, учене звання)
З відривом від виробництва
1. Толмачова Катерина Андріївна
01.11.2017
31.10.2021
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Броварець В.С.- д.х.н., проф.
2. Савич Олена Володимирівна
01.11.2017
31.10.2021
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Броварець В.С.- д.х.н., проф.
3. Корній Юрій Євгенович
01.11.2017
31.10.2021
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Броварець В.С.- д.х.н., проф.
4. Велігіна Євгенія Сергіївна
01.11.2017
31.10.2021
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Качковський О.Д. - д.х.н.
5. Гомон Антон Андрійович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Герус І.І. - к.х.н.
6. Присяжнюк Дмитро В'ячеславович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Колодяжний О.І. - чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.
7. Коноваленко Артем Сергійович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Броварець В.С. - д.х.н., проф.
8. Шульга Юрій Васильович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Вовк А.І. - чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.
9. Бруснаков Михайло Юрійович
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Броварець В.С. - д.х.н., проф.
10. Микула Марія Сергіївна
01.11.2018
31.10.2022
102 «Хімія» (02.00.10 Біоорганічна хімія)
Вовк А.І. - чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.
11. Калиновський Павло Петрович
01.11.2018
31.10.2022
102 "Хімія" (спеціалізація "нафтохімія та вуглехімія")
Полункін Є.В. - к.х.н.

Інформація про ефективність роботи аспірантури за 2007- 2018 рр.


Заяви вступників приймаються з 20 серпня до 10 вересня 2018 р. за адресою:
м. Київ, вул. Мурманська, 1 (ст. метро "Лісова"), кабінет 216.

Довідки за тел.: +38(044) 559-52-09 Попільніченко Сергій Валентинович,
e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua.


Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови та філософії:

Центр гуманітарної освіти
01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: (044) 278-30-13
http://cgo.nbuv.gov.ua/


Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон:(044) 278 8971
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html