Головна

Головна


    Пріоритетними науковими інтересами нашого відділу є синтез та використання електропровідних полімерів та композитів на їх основі. Так, одним з найважливіших напрямків роботи є створення та дослідження властивостей поліфункціональних гібридних нанокомпозитів електропровідних полімерів (поліаніліну, політіофену, поліпирролу та їх похідних) з полімерами іншої природи (в т.р. промисловими полімерами) або з неорганічними наночастками (напівпровідниковими, діелектричними, магнітними та ін.). Також нами проводяться дослідження можливості 
застосування таких композитів  в сенсориці, фотовольтаїці, біологічних системах, електрохромних пристроях, захисті від електромагнітних випромінювань та статики и т.д

     Іншим важливим напрямком роботи нашого відділу є електрохімічне моделювання та регулювання редокс-процессів, аналогічних тим, що перебігають у біосистема за участю кисло роду та активних інтермедіатів його відновлення, визначення ефективності антиоксидантів, електрохімічне дослідження та моделювання супрамолекулярних взаємодій біоактивних органічних речовин.
нанокомпозити, газові сенсори, фотовльтаіка, електрохромні пристрої, електрохімічна симуляція та регуляція редокс процессівнанокомпозити, газові сенсори, фотовльтаіка, електрохромні пристрої, електрохімічна симуляція та регуляція редокс процессівнанокомпозити, газові сенсори, фотовльтаіка, електрохромні пристрої, електрохімічна симуляція та регуляція редокс процессівнанокомпозити, газові сенсори, фотовльтаіка, електрохромні пристрої, електрохімічна симуляція та регуляція редокс процессівнанокомпозити, газові сенсори, фотовльтаіка, електрохромні пристрої, електрохімічна симуляція та регуляція редокс процессів