Alumni

  • Казачков М.Г.
  • Качаров О.Д.
  • Качарова Л.М.
  • Нестеров В.В.
  • Тетко І.В.

Казачков Михайло Геннадійович

Випускник біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність «біохімія і молекулярна біологія»). Ще під час навчання в університеті, проходив стажування в лабораторії хімічної ензимології у відділі тонкого органічного синтезу під керівництвом Харченко О.В. Навчався в аспірантурі за спеціальністю «Біоорганічна хімія» в 1997-2001 роках. В 2001-му року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Кінетичні особливості ферментативного окиснення лінолевої кислоти та лінолевого спирту в присутності 5-ліпоксигенази». Науковим керівником дисертаційного дослідження був завідуючий лабораторією хімічної ензимології, старший науковий співробітник, кандидат хімічних наук І.А. Бутович.

В 2003-2014 роках стажувався (постдокторантура) у відділі нейропсихіатрії та на кафедрі фармакології Саскачеванського університету (м. Саскатун, Канада), а потім працював на посаді доцента у Національній Науковій Раді Канади (National Research Council, Canada). З 2014-го року – професор та завідувач кафедри біохімії і генетики в Американському університеті Сент-Вінсент (м. Кінгстаун, Сент-Вінсент і Гренадини) та запрошений професор (з 2019-го року) Маріупольського державного університету (м. Маріуполь, Україна).

Тематика наукових досліджень Михайла Геннадійовича стосується вивчення ролі амінооксидаз у нейродегенеративних захворюваннях, біосинтеза та ремоделювання ліпідів, ціаногенезу глікозидів, синтеза та характеристики нових ефекторів ліпоксигеназ, а також вивчення метаболітів поліненанасичених кислот в каскадних реакціях людей і тварин (механізм дії, модуляція активності, моделювання ферментативних ефектів).


Качаров Олексій Дмитрович

Випускник інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ). Ще будучи студентом, Олексій Дмитрович займався науковими дослідженнями у відділі тонкого органічного синтезу під керівництвом Солошонка В.А. Після закінчення технічного університету у 1996-му році працював пошукувачем і вже у 1998-му році захистив кандидатську
дисертацію на тему «Асиметричний синтез фторзаміщених серинів каталітичними альдольними реакціями похідних ізоціанооцтової кислоти» за спеціальністю «Органічна хімія». Науковим керівником дисертаційного дослідження був доктор хімічних наук, професор, академік НАН України В.П. Кухар.

Після захисту кандидатської дисертації деякий час працював у відділі тонкого органічного синтезу під керівництвом І.І Геруса, потім приєднався до науково-дослідної групи П.О. Красуцького в Інституті природних ресурсів (Natural Resources Research Institute) при Мінесотському університеті США (м. Дулут, штат Мінесота). Тематика досліджень стосувалася як синтезу потенційних біологічно активних тритерпенів ряду лупана так і оптимізації методів одержання важливих компонентів екстракту березової кори, таких як бетулін, бетулінова кислота, тощо.

Зараз О.Д. Качаров продовжує займатися дослідженнями в NRRI (м. Дулут), як самостійний вчений і керівник проектів. Його робота включає в себе такі напрямки, як модифікацію та характеристику екстрактів природних речовин, пошук нових біорозкладних полімерів та протекторів деревини, а також розробку нових методів отримання та застосування синтез-газу і біовугілля.


Качарова (Кучевська) Лілія Миколаївна

Випускниця природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (спеціальність «хімія та біологія»). Навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Біоорганічна хімія» в 1998-2002 роках. У грудні 2002-го року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «α-галогенозаміщені
β-алкоксивініл(поліфторалкіл)кетони в синтезах гетероциклічних фторовмісних біорегуляторів». Науковим керівником дисертаційного дослідження був кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник відділу тонкого органічного синтезу І.І. Герус.

Після захисту кандидатської дисертації працювала науковим співробітником у Мінесотському університеті США (м. Дулут, штат Мінесота). Тематика досліджень стосувалася синтезу потенційних біологічно активних тритерпенів ряду лупана, які входять в екстракт березової кори. Було отримано ряд важливих похідних – індукторів програмованої загибелі пухлинних клітин в умовах in vitro. У 2016-му році Лілія Миколаївна працювала в компанії Twin Ports Testing у місті Супіріор (штат Вісконсин, США), де займалася хімічним аналізом альтернативних та відновлювальних видів біопального.

З 2017 року вона працює в центрі новітніх матеріалів (Advanced Materials Center) при Мінесотському університеті, де займається розробкою нових полімерів, що служать замінниками металу в машинобудуванні, а також викладає органічну хімію в приватному коледжі Сент-Схоластика (College of St. Scholastica) в м. Дулут.


Нестеров Віталій Володимирович

Випускник Рубіжанської філії Східноукраїнського національного університету, м. Рубіжне (спеціальність «Хімічна технологія органічних речовин»). Навчався в аспірантурі за спеціальністю «Біоорганічна хімія» в 2002-2006 роках. У 2007-му році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Асиметричне відновлення кетофосфонатів». Науковим керівником дисертаційних досліджень був член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор О.І. Колодяжний.

Після захисту кандидатської дисертації стажувався (постдокторантура) в Інституті неорганічної хімії Боннського університету (2009-2014 та 2015 роки), Кіотському університеті (2014 рік) та Мюнхенському технічному університеті (2016-2019 роки). Тематика наукових досліджень стосувалася вивчення властивостей фосфорних аналогів карбенів і карбеноїдів, синтезу фосфоровмісних гетероциклів, а також низьковалентних елементоорганічних сполук елементів 14-ої групи (Si, Ge, Sn) та їх застосування у каталізі.

З 2019-го року Віталій Володимирович працює у науково-дослідному підрозділі (R&D Electronics) компанії Air Liquide (м. Токіо, Японія), де займається розробкою новітніх напівпровідникових матеріалів. Компанія Air Liquide має свої представництва в більш ніж 78-ми країнах, та є світовим лідером у виробництві газів, розробки технологій та наданні послуг для промисловості і охорони здоров’я.