Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Новини

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

 

Новини на сайті ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України


23.01.2020

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу хімії природних
сполук.

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат
наук) або магістр.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або
надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім'я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового
ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних)
рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список
публікацій.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня
оприлюднення оголошення (до 25.02.2020 р.).

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу - учений секретар
Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216,
тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


15.01.2020Вітаємо заступника директора з наукової роботи доктора хімічних наук, професора Броварця Володимира Сергійовича та весь авторський колектив з отриманням Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 р. за наукову роботу "Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів" (авторський колектив - Чебанов В.А., Десенко С.М., Ляпунов М.О., Броварець В.С., Вовк М.В., Ліпсон В.В., Лесик Р.Б., Обушак М.Д.).

Посилання на сайт Президента України:
https://www.president.gov.ua/documents/42020-31741


24.12.2019

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

О Г О Л О Ш У Є К О Н К У Р С

на заміщення двох вакантних посад молодшого наукового співробітника відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук) або магістр.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.
Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 27.01.2020 р.).

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу - учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


20.12.2019

Результати конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника
відділу медико-біологічних досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України

15 листопада 2019 р. в Інституті було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади
старшого наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень.

Станом на 18 грудня 2019 р. до конкурсної комісії було подано заяву кандидата біологічних
наук Години Діани Миколаївни про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади старшого
наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 52 від 17.12.2019 р.) за
результатами опрацювання поданих Годиною Д.М. документів та співбесіди з нею прийняла
рішення обрати Д.М. Годину на посаду старшого наукового співробітника відділу медико-
біологічних досліджень.

Рішення прийняте шляхом таємного голосування (за - 10, проти - немає,
недійсних бюлетенів - немає) (протокол № 6 від 18.12.2019 р.).

Вчена рада Інституту 20 грудня 2019 р. затвердила результати конкурсу на заміщення
вакантної посади старшого наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень
(протокол № 13 від 20.12.2019 р.).


03.12.2019

Результати конкурсу на заміщення на заміщення вакантних посад наукових співробітників

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

1. 29 жовтня 2019 р. в Інституті було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади
старшого наукового співробітника відділу науково-організаційної роботи та інтелектуальної
власності.

Станом на 2 грудня 2019 р. до конкурсної комісії було подано заяву кандидата хімічних наук
Абдурахманової Есми Рустемівни про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади старшого
наукового співробітника відділу науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 45 від 29.11.2019 р.) за
результатами опрацювання поданих Е.Р. Абдурахмановою документів та співбесіди з нею прийняла
рішення обрати Абдурахманову Е.Р. на посаду старшого наукового співробітника відділу науково-
організаційної роботи та інтелектуальної власності. Рішення прийняте шляхом таємного
голосування (за – 10, проти – немає, недійсних бюлетенів – немає) (протокол № 5 від 02.11.2019 р.).

Вчена рада Інституту 03 грудня 2019 р. затвердила результати конкурсу на заміщення
вакантної посади старшого наукового співробітника відділу науково-організаційної роботи та
інтелектуальної власності (протокол № 12 від 03.12.2019 р.).

2. 29 жовтня 2019 р. в Інституті було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади
молодшого наукового співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій.

Станом на 2 грудня 2019 р. до конкурсної комісії було подано заяву Булденка Владислава
Миколайовича про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади молодшого наукового
співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 45 від 29.11.2019 р.) за
результатами опрацювання поданих В.М. Булденком документів та співбесіди з ним прийняла
рішення обрати Булденка В.М. на посаду молодшого наукового співробітника відділу № 3
механізмів біоорганічних реакцій. Рішення прийняте шляхом таємного голосування (за – 10, проти
– немає, недійсних бюлетенів – немає) (протокол № 5 від 02.11.2019 р.).

Вчена рада Інституту 03 грудня 2019 р. затвердила результати конкурсу на заміщення
вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій
(протокол № 12 від 03.12.2019 р.).

3. 29 жовтня 2019 р. в Інституті було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади
молодшого наукового співробітника відділу № 2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних
основ.

Станом на 2 грудня 2019 р. до конкурсної комісії було подано заяву кандидата хімічних наук
Качаєвої Марини Володимирівни про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади молодшого
наукового співробітника відділу № 2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 45 від 29.11.2019 р.) за
результатами опрацювання поданих М.В. Качаєвою документів та співбесіди з нею прийняла
рішення обрати Качаєву М.В. на посаду молодшого наукового співробітника відділу № 2 хімії
біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ. Рішення прийняте шляхом таємного голосування
(за – 10, проти – немає, недійсних бюлетенів – немає) (протокол № 5 від 02.11.2019 р.).

Вчена рада Інституту 03 грудня 2019 р. затвердила результати конкурсу на заміщення
вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу № 2 хімії біоактивних азотовмісних
гетероциклічних основ (протокол № 12 від 03.12.2019 р.).

4. 29 жовтня 2019 р. в Інституті було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади
старшого наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму
клітини.

Станом на 2 грудня 2019 р. до конкурсної комісії було подано заяву кандидата біологічних
наук Покотила Ігоря В’ячеславовича про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади старшого
наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 45 від 29.11.2019 р.) за
результатами опрацювання поданих І.В. Покотилом документів та співбесіди з ним прийняла
рішення обрати Покотила І.В. на посаду старшого наукового співробітника відділу № 5
молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини. Рішення прийняте шляхом таємного
голосування (за – 10, проти – немає, недійсних бюлетенів – немає) (протокол № 5 від 02.11.2019 р.).

Вчена рада Інституту 03 грудня 2019 р. затвердила результати конкурсу на заміщення
вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції
метаболізму клітини (протокол № 12 від 03.12.2019 р.).


02.12.2019

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад:

1. Старшого наукового співробітника відділу науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

кандидат хімічних наук Абдурахманова Есма Рустемівна.

2. Старшого наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

кандидат біологічних наук Покотило Ігор В'ячеславович.

3. Молодшого наукового співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

Булденко Владислав Миколайович.

4. Молодшого наукового співробітника відділу № 2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

кандидат хімічних наук Качаєва Марина Володимирівна.


15.11.2019

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень.

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук); не менше 5 років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності; за останні 5 років не менше 5 наукових публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 18.12.2019 р.).

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу - учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


07.11.2019

5-7 листопада 2019 року у Міжнародному виставковому центрі в Києві (Броварський проспект, 15) відбувся IV Міжнародний форум інновацій "Innovation market", на якому співробітники Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України представили науково-технічні розробки Інституту.


29.10.2019

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини.

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук); не менше 5 років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності; за останні 5 років не менше 5 наукових публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 02.12.2019 р.).

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу - учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


29.10.2019

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.

Учасник конкурсу повинен мати науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук) або магістр.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 02.12.2019 р.).

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


29.10.2019

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності.

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук); не менше 5 років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності; за останні 5 років не менше 5 наукових публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 02.12.2019 р.).

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу - учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


29.10.2019

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу механізмів біоорганічних реакцій.

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук) або магістр.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.
Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 02.12.2019 р.).

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу - учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


29.10.2019

Результати конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу № 14 гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

3 вересня 2019 р. в Інституті було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів.

Станом на 8 жовтня 2019 р. до конкурсної комісії було подано заяву кандидата технічних наук Гайдай Ольги Олександрівни про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу № 14 гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 34 від 07.10.2019 р.) за результатами опрацювання поданих О.О. Гайдай документів та співбесіди з нею прийняла рішення обрати Гайдай О.О. на посаду наукового співробітника відділу № 14 гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів за спеціальністю 02.00.13 "нафтохімія та вуглехімія". Рішення прийняте шляхом таємного голосування (за - 10, проти - немає, недійсних бюлетенів - немає) (протокол № 4 від 08.10.2019 р.).

Вчена рада Інституту 29 жовтня 2019 р. затвердила результати конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 14 гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів (протокол № 10 від 29.10.2019 р.).


23.10.2019

В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України відбулася лекція доктора Барбори Їнджихови (PhD. Barbora Jindrichova, Institute of Experimental Botany CAS, Чеська Республіка) присвячена аналізу шляхів формування сигнальних систем клітин рослин в реакціях на дію патогенів.

Назва доповідді: "Fungal infection modifies oilseed rape attraction to herbivores".


22.10.2019

На сайті Київської міської державної адміністрації (посилання: https://forum.kyivcity.gov.ua/) розпочато обговорення щодо перейменування вулиці Мурманської у Деснянському районі Києва на вулицю Академіка Кухаря. Обговорення триватиме з 23 жовтня 2019 р. по 23 грудня 2019 р. Участь в голосуванні та обговоренні можна взяти лише після реєстрації на сайті. Також при голосуванні можна надати свої редакції або пропозиції до проекту обговорення щодо перейменування вулиці в цілому.


10.10.2019

В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України відбулася лекція відомого французького вченого у галузі клітинної регуляції та ліпідної сигналізації доктора Еріка Руеланда (Dr. Eric Ruelland, Інститут проблем екології та природознавчих наук, Париж, Франція) на тему "Role of diacylglycerol kinase in the response of plants to environment".

Dr. Eric Ruelland. Ліворуч - чл.-кор. НАН України А.І. Вовк.
Праворуч - чл.-кор. НАН України А.І. Ємець, професор В.С. Кравець,
академік НАН України Я.Б. Блюм


08.10.2019

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу № 14 гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

- кандидат технічних наук Гайдай Ольга Олександрівна.


18.09.2019

Учасники XXV Української конференції з органічної хімії та біоорганічної хімії, м. Луцьк.З 16 по 20 вересня 2019 року в місті Луцьк на базі Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки буде проведена Ювілейна XXV Українська конференція з органічної хімії та біоорганічної хімії. Співорганізаторами конференції виступають Інститут органічної хімії НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України та Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

В роботі конференції візьмуть участь понад 160 вітчизняних та зарубіжних дослідників, які представлятимуть академічні установи, вищі навчальні заклади, хімічні та фармацевтичні підприємства. На конференції поряд із провідними вітчизняними вченими в галузі органічної та біоорганічної хімії широко буде представлена наукова молодь. Планується заслухати понад 60 пленарних та усних доповідей та більше 100 стендових повідомлень, в яких буде проаналізовано тенденції розвитку сучасної органічної та біоорганічної хімії та обгрунтовано їх інноваційний поступ, в тому числі спрямований на створення нових матеріалів і речовин для хімічної та фармацевтичної промисловості України. Обмін науковими досягненнями та досвідом відбудеться як на пленарних засіданнях, так і під час неформального спілкування.

Наукові напрямки конференції:

1. Актуальні проблеми синтезу, структури і реакційної здатності органічних та елементоорганічних сполук.

2. Сучасні тенденції пошуку і створення нових біологічно активних органічних та елементоорганічних речовин.

3.Дослідження зв'язку між структурою та біоактивністю органічних сполук.

Місце та час проведення заходу:

Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки, вул. Потапова, 9,
м. Луцьк, 43025.

Детальна інформація на сайті:

https://sites.google.com/view/ukrorgconference/

e-mail: ukr.org.conference@gmail.com


3.09.2019

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів.

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук); не менше 3 років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності; за останні 3 роки не менше 3 наукових публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.
Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 08.10.2019 р.).
Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу - учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.
Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


02.07.2019

Результати конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

24 травня 2019 р. в Інституті було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій.

Станом на 27 червня 2019 р. до конкурсної комісії було подано заяву кандидата хімічних наук Кобзаря Олександра Леонідовича про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 23 від 26.06.2019 р.) за результатами опрацювання поданих О.Л. Кобзарем документів та співбесіди з ним прийняла рішення обрати Кобзаря О.Л. на посаду старшого наукового співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій за спеціальністю 02.00.10 "біоорганічна хімія". Рішення прийняте шляхом таємного голосування (за - 10, проти - немає, недійсних бюлетенів - немає) (протокол № 3 від 27.06.2019 р.).

Вчена рада Інституту 02 липня 2019 р. затвердила результати конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій (протокол № 7 від 02.07.2019 р.).


27.06.2019

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 3 механізмів біоорганічних реакцій Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

  • кандидат хімічних наук Кобзар Олександр Леонідович

23.06.2019

Вітаємо співробітників відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Гуренка Артема Олеговича та Штомпель Олександру Ігорівну з отриманням Премій Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва.


5 червня 2019 року відбулась офіційна церемонія вручення нагород лауреатам Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року. Відповідно до Указу Президента України №110/2019 від 8 квітня 2019 року "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року" на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2018 року за роботу "Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві" авторському колективу: Іутинська Г.О., Волкогон В.В., Курдиш І.К., Федоренко В.О., Гончар М.В., Циганкова В.А., Білявська Л.О., Смуток О.В.

Вітаємо провідного наукового співробітника відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту доктора біологічних наук Циганкову Вікторію Анатоліївну та весь авторський колектив з отриманням Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Посилання на сайт Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

Посилання на сайт Національної Академії Наук України

Посилання на сайт Міністерства Освіти і Науки України

Фотогалерея:

https://mon.gov.ua/ua/mediagallery/nagorodzhennya-derzhpremiyami-ta-premiyami-prezidenta-chastina-1-foto-kostyantin-polishuk

https://mon.gov.ua/ua/mediagallery/nagorodzhennya-derzhpremiyami-ta-premiyami-prezidenta-chastina-2-foto-kostyantin-polishuk


 


06.06.2019

6 червня в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відбулась ознайомча екскурсія для студентів Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини доктор біологічних наук, професор В.С. Кравець ознайомив студентів з науковою діяльністю відділу та Інституту в цілому. Студенти також мали змогу бути присутніми на науковому семінарі відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини, після якого відвідали музей історії Інституту.


24.05.2019

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу механізмів біоорганічних реакцій.

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук); не менше 5 років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності; за останні 5 років не менше 5 наукових публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 26.06.2019 р.).

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу - учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


16.05.2019

16 травня 2019 року в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відбулася ХХXІV наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії, яка була присвячена ХІІІ Всеукраїнському фестивалю науки.

Детальніше про конференцію - інформація про доповіді і фото.


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

16-17 травня 2019 р.
в ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України відбудеться
ХХXІV Наукова конференція
з біоорганічної хімії та нафтохімії

Бажаючих виступити з доповіддю просимо повідомити до 26.04.2019 р. на електронну пошту: popilnichenko@bpci.kiev.ua або popilnichenko@gmail.com:
- назву доповіді,
- прізвища та ініціали авторів,
- прізвище, ім'я, по-батькові доповідача,
- тривалість доповіді (10 - 15 хвилин).

Тези доповідей будуть опубліковані в збірнику "Катализ и нефтехимия".

Правила для авторів надруковані в № 27 збірника (стор. 90).
Тези також будуть оприлюднені на сайті Інституту.

Робоча мова конференції - українська.
Демонстраційний матеріал - на мультимедійному проекторі.


16 квітня 2019 р.

Результати конкурсу

на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника
відділу № 2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

27 лютого 2019 р. було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.

Станом на 4 квітня 2019 р. до конкурсної комісії було подано заяву кандидата хімічних наук Синенка Віталія Олеговича про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу № 2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 8 від 02.04.2019 р.) за результатами опрацювання поданих В.О. Синенком документів та співбесіди з ним прийняла рішення обрати Синенка В.О. на посаду молодшого наукового співробітника відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ за спеціальністю 02.00.10 "біоорганічна хімія". Рішення прийняте шляхом таємного голосування (за - 10, проти - немає, недійсних бюлетенів - немає) (протокол № 2 від 04.04.2019 р.).

Вчена рада Інституту 16 квітня 2019 р. затвердила результати конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу № 2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ (протокол № 6 від 16.04.2019 р.).


03 квітня 2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу № 2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

- кандидат хімічних наук Синенко Віталій Олегович.


27 лютого 2019 р.

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ.

Учасник конкурсу повинен мати науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук) або магістр.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім'я директора Інституту про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.

Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 03.04.2019 р.).

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу - учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09,
e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua,
веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.


25 січня 2019 р. в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відбулася І Українська наукова конференція "Кухарівські хімічні читання", присвячена пам'яті академіка НАН України Валерія Павловича Кухаря.

Зі вступним словом до учасників і гостей конференції звернувся директор ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України член-кореспондент НАН України А.І. Вовк.

Він відзначив, що в 2019 році започатковується проведення Української конференції, присвяченої пам'яті академіка НАН України В.П. Кухаря.
Зі словами вшанування пам'яті В.П. Кухаря також виступили:
- заступник академіка-секретаря Відділення хімії НАН України, директор Інституту органічної хімії НАН України академік НАН України В.І. Кальченко;

- директор Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України академік НАН України А.Ф. Попов;

- директор Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України доктор технічних наук В.А. Прокопенко;- директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України доктор хімічних наук О.О. Бровко.

Вони підкреслили заслуги В.П. Кухаря - вченого з багатогранними науковими інтересами, талановитого дослідника, ефективного організатора науки, творця наукової школи, засновника Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
На конференції було виголошено 8 пленарних доповідей, присвячених актуальним проблемам синтезу, реакційної здатності і біологічної активності органічних та елементоорганічних сполук. В роботі конференції взяли участь понад 110 науковців з установ та навчальних закладів України: Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, Інституту органічної хімії НАН України, Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інституту сорбції і проблем екології НАН України, Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України.

На світлинах нижче - виступи учасників наукової конференції.

Доповідь В.Д. Романенка "Академік В.П. Кухар і світова наука. Розробка фосфатних біоізостерів" (відділ тонкого органічного синтезу ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України)

Доповідь А.І. Вовка "Інгібітори фосфатаз: від структури до активності" (відділ механізмів біоорганічних реакцій ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України)

Доповідь В.І. Кальченка "Фосфоровмісні хіральні каліксарени" (Інститут органічної хімії НАН України)

Доповідь В.П. Хилі "Природні та модифіковані флавоноїди" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Доповідь О.І. Колодяжного "Досягнення хімії фосфороорганічних сполук в ІБОНХ ім. В.П. Кухаря" (відділ синтезу фізіологічно активних сполук фосфору ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України)

Доповідь В.С. Броварця "Нові напрямки застосування фосфоровмісних реагентів у синтезі гетероциклічних сполук" (відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України)

Колективне фото учасників І Української наукової конференції "Кухарівські хімічні читання"

Програма Конференції


15.01.2019 р.

Результати конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України.

3 грудня 2018 р. в Інституті було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини.
Станом на 11 січня 2019 р. до конкурсної комісії було подано заяву кандидата хімічних наук Покотила Ігоря В'ячеславовича про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 1-А від 08.01.2019 р.) за результатами опрацювання поданих І.В. Покотилом документів та співбесіди з ним прийняла рішення обрати Покотила І.В. на посаду наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини за спеціальністю 02.00.10 "біоорганічна хімія". Рішення прийняте шляхом таємного голосування (за - 10, проти - немає, недійсних бюлетенів - немає) (протокол № 1 від 11.01.2019 р.).

Вчена рада Інституту 15 січня 2019 р. затвердила результати конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини (протокол № 1 від 15.01.2019 р.).


09.01.2019 р.

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

кандидат хімічних наук Покотило Ігор В'ячеславович.


5 грудня 2018 р. в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України відбулися загальні збори Відділення хімії НАН України, на яких співробітникам нашого Інституту було вручено нагороди з нагоди 100-річчя НАН України:

Ювілейна відзнака
Директору Інституту чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Вовку Андрію Івановичу

Почесна грамота Президії
Заступнику директора з наукової роботи д.х.н., проф. Броварцю Володимиру Сергійовичу

Подяка НАН України
Завідувачу відділу синтезу фізіологічно активних сполук фосфору, чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Колодяжному Олегу Івановичу

За професійні здобутки
Провідному науковому співробітнику відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ, д.б.н. Циганковій Вікторії Анатоліївні


25 січня 2019 р. в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відбудеться Українська наукова конференція "Кухарівські хімічні читання",
присвячена пам'яті академіка НАН України Валерія Павловича Кухаря. Конференція відбудеться у великому конференц-залі Інституту (вул. Мурманська, 1).
Реєстрація учасників - з 9.30 до 10.00, перше засідання розпочнеться о 10 годині.
В програмі конференції (додається) - пленарні доповіді, присвячені актуальним проблемам синтезу, реакційної здатності і біологічної активності органічних та елементоорганічних сполук.
Запрошуємо до участі в роботі конференції всіх бажаючих.

Оргкомітет.

Програма конференції


22.12.2018 р.


22 грудня 2018 року в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відбулася зустріч зі співробітником Інституту дослідження раку м. Онтаріо (Канада) (Ontario Institute for Cancer Research) Г. Подою. Під час зустрічі обговорювались питання наукової співпраці в області вивчення інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз.


21.12.2018 р.

21 грудня 2018 року Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відвідала делегація японських вчених, яка ознайомилася з науковими розробками Інституту. Під час робочого візиту японських науковців було обговорено можливості співпраці між науковими установами обох країн.20.12.2018


19 грудня 2018 року відбулося засідання Президії НАН України, на якому з нагоди 100-річчя НАН України було вручено Подяку Прем'єр-міністра України заступнику директора з наукової роботи Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України Кашковському Володимиру Іллічу.4-5 грудня 2018 року в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відбувся симпозіум "Роль ліпідної сигналізації в гормональній регуляції метаболізму клітин рослин", присвячений 100-річному ювілею НАН України. В роботі симпозіуму брали участь науковці Чеської Республіки: Зузана Крченкова (Zuzana Krckova), Христина Кроуманова (Kristina Kroumanova), та співробітники ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України: директор Інституту член-кореспондент НАН України А.І. Вовк, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини д.б.н., проф. В.С. Кравець та співробітники його відділу. На симпозіумі обговорювалися результати та подальші перспективи співпраці зі спільного проекту з лабораторією трансдукції сигналів Інституту Експериментальної Ботаніки АН Чеської Республіки: "Метаболізм фосфоліпідів у якості нового компоненту сигнальних шляхів фітогормонів", який виконується відповідно до угоди про наукове співробітництво НАН України та АН Чеської Республіки.


06.12.2018

Результати конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 10 каталітичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

23 жовтня 2018 р. в Інституті було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 10 каталітичного синтезу.

Станом на 29 листопада 2018 р. до конкурсної комісії було подано заяву наукового співробітника відділу № 10 кандидата хімічних наук Коновалова Сергія Вікторовича про участь в конкурсі на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 10.

Конкурсна комісія (наказ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України № 92-А від 27.11.2018 р.) за результатами опрацювання поданих С.В. Коноваловим документів та співбесіди з ним прийняла рішення обрати Коновалова С.В. на посаду старшого наукового співробітника відділу № 10 каталітичного синтезу за спеціальністю 02.00.13 "нафтохімія та вуглехімія". Рішення прийняте шляхом таємного голосування (за - 10, проти - немає, недійсних бюлетенів - немає) (протокол № 4 від 29.11.2018 р.).

Вчена рада Інституту 6 грудня 2018 р. затвердила результати конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 10 каталітичного синтезу (протокол № 15 від 06.12.2018 р.).


06.12.2018

У великому конференц-залі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відбулося засідання вченої ради, присвячене 100-річчю Національної академії наук України. На засіданні було заслухано інформацію директора Інституту А.І. Вовка про історію становлення і розвитку Національної академії наук України та Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, а також вручено нагороди співробітникам Інституту з нагоди 100-річчя НАН України.

 


5.12.2018

5 грудня 2018 р. в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України відбулися загальні збори Відділення хімії НАН України, на яких співробітникам нашого Інституту було вручено нагороди з нагоди 100-річчя НАН України:

Ювілейна відзнака
Директору Інституту чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Вовку Андрію Івановичу

Почесна грамота Президії
Заступнику директора з наукової роботи д.х.н., проф. Броварцю Володимиру Сергійовичу

Подяка НАН України
Завідувачу відділу синтезу фізіологічно активних сполук фосфору, чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Колодяжному Олегу Івановичу

За професійні здобутки
Провідному науковому співробітнику відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ, д.б.н. Циганковій Вікторії Анатоліївні


3.12.2018

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини.

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук); не менше 3 років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності; за останні 3 роки не менше 3 наукових публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.
Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення (до 08.01.2019 р.).

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.
Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09, e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua, веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua.

Директор Інституту
чл.-кор. НАН України
А.І. Вовк

27.11.2018

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу № 10 каталітичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України:

Кандидат хімічних наук Коновалов Сергій Вікторович.


22-26 жовтня 2018 року на базі Ужгородської лабораторії матеріалів оптоелектроніки та фотоніки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Ужгород) в рамках виконання цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій" було проведено V Міжнародну конференцію "Кластерні та наноструктурні матеріали" CNM-5, приурочену до святкування 100-річчя Національної академії наук України.

За результатами конкурсу на найкращу доповідь серед молодих учених, інженер відділу № 14 гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України Ярослав Березницький отримав почесну грамоту 2-го ступеня.


12-16 листопада 2018 року делегація Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України брала участь у 8-й Міжнародній конференції “Хімія азотовмісних гетероциклів" присвячену пам'яті професора Валерія Орлова (8th International Conference “CHEMISTRY OF NITROGEN CONTAINING HETEROCYCLES” in memoriam of Prof. Valeriy Orlov), м. Харків.

Було представлено три усні доповіді:

Dr. Esma Abdurakhmanova "New phosphonopeptidomimetics: synthesis and properties"

Dr. Oleksandr Kozachenko "Syntheses of new azolopyrimidines on the basis of 2 acylamino-3,3-dichloroacrylonitriles"

Dr. Maryna Kachaeva "Anticancer activity of new 1,3-oxazole derivatives: in silico and in vitro"

Аспіранка відділу №2 Євгенія Велігіна була нагороджена дипломом за найкращу стендову доповідь "Synthesis, characterization, and in vitro anticancer evaluation of 7-piperazin-substituted [1,3]oxazolo[4,5-d]pyrimidines".

 


23.10.2018

Вітаємо провідного наукового співробітника відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту доктора біологічних наук Циганкову Вікторію Анатоліївну та весь авторський колектив з отриманням Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р. за наукову роботу «Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві» (авторський колектив – Іутинська Г.О., Волкогон В.В., Курдиш І.К., Федоренко В.О., Гончар М.В., Циганкова В.А., Білявська Л.О., Смуток О.В.).

Посилання на сайт Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки:

http://www.kdpu-nt.gov.ua/work/biologichno-aktivni-rechovini


17-19 жовтня 2018 року Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України брав участь у виставках "Високі технології" та "ФармаТехЕкспо-2018", на яких було представлено розробки Інституту і одержано дипломи.


23.10.2018

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ ім. В.П. КУХАРЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
старшого наукового співробітника відділу каталітичного синтезу

Учасник конкурсу повинен мати: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидат наук); не менше 5 років досвіду наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності; за останні 5 років не менше 5 наукових публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі та список публікацій.
Інститут житлом не забезпечує.

Строк прийняття заяв та документів становить не менше 32 календарних дні від дня оприлюднення оголошення
(до 27.11.2018 р.).

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – учений секретар Попільніченко Сергій Валентинович.

Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, к. 216, тел. 559-52-09,
e-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua,
веб-сайт: http://www.bpci.kiev.ua/newsr.htm


08.10.2018

Вітаємо провідного інженера відділу органічного та нафтохімічного синтезу Інституту Кобижчу Наталію Іванівну з отриманням головної нагороди XX Наукової молодіжної конференції "Проблеми та досягнення сучасної хімії" (27-28 вересня 2018 р., м. Одеса) за доповідь "Синтез нових спірогетероциклічних піримідинтріонів реакціями метатезису з закриттям циклу".


03.09.2018

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:
- наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень;
- наукового співробітника відділу науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності.
- старшого наукового співробітника відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини.
Інститут житлом не забезпечує.
Строк конкурсу – місяць з дня оголошення (до 03.10.2018 р.).
Документи на конкурс подавати на адресу: 02094, Київ-94, вул. Мурманська, 1, тел. 559-52-09.


22.06.2018

Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді.

22 червня 2018 року у стінах Київської міської державної адміністрації 100 найкращих, молодих та талановитих кандидатів отримали нагороди Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України. Нагороди вручали заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко та Олімпійський чемпіон з фехтування на шаблях, заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – начальник управління молоді та спорту Вадим Гуцай. За результатами засідання конкурсної комісії та відповідно до розпорядження Київського міського голови № 358 від 01.06.2018 - 100 найкращим, молодим та талановитим кандидатам присуджено премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва, з них: за наукові досягнення – 50, за творчі досягнення – 19, за внесок у розвиток молодіжного руху – 30. Премія присуджується у розмірі 3 000 грн кожна.


22.05.2018

22 травня 2018 р. в малому конференц-залі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України відбулося засідання вченої ради, на якому за підсумками роботи XХХІІІ наукової конференції з біоорганічної хімії та нафтохімії були нагороджені грамотами молоді дослідники Інституту, що взяли участь в роботі конференції та виступили з науковими доповідями.

Початок засідання вченої радиГолова Ради молодих вчених Мруг Г.П. нагороджує грамотою Зінченко Г.М. за доповідь «6-Амінозаміщені похідні піридо[2,3-d]піримідин-7-ону: синтез та властивості»
(відділ хімії природних сполук)


Нагородження грамотою Кобижчі Н.І. за доповідь «Синтез нових спірогетероциклічних піримідинтрионів реакціями метатезису з закриттям циклу»
(відділ органічного та нафтохімічного синтезу)


Нагородження грамотою Березницького Я.О. за доповідь «Вплив екзомодифікованих карбонових нанокластерів на хімотологічні властивості моторних палив»
(відділ гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів)

Нагородження грамотою Булденка В.М. за доповідь «Макроциклічні інгібітори нуклеотидпірофосфатази/фосфодіестерази 1»
(відділ механізмів біоорганічних реакцій)


Нагородження грамотою Жука Ю.І. за доповідь «Синтез та властивості поліфторовмісних енонів та їх використання в отриманні потенційних біоактивних сполук»
(відділ тонкого органічного синтезу)

Також на засіданні вченої ради Інституту було вручено подяки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток наукового комплексу Деснянського району міста Києва та з нагоди відзначення Дня науки заступникам директора з наукової роботи В.С. Броварцю та В.І. Кашковському.


17.05.2018

16-17 травня 2018 року в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (ІБОНХ) відбулась ХХXІІІ наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії, яка була присвячена 100-річчю Національної Академії наук України.

Звіт про конференцію


23.04.2018

Опубліковано ЗВІТ робочої групи про результати проведення громадського обговорення щодо присвоєння Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України імені В.П. Кухаря.


18.04.2018

16-17 травня 2018 р. в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України відбудеться ХХXІІІ Наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії. Бажаючі виступити з доповіддю на цій конференції можуть подавати в службу вченого секретаря на адресу: popilnichenko@bpci.kiev.ua:

- назву доповіді,
- прізвища та ініціали авторів,
- прізвище, ім’я, по-батькові доповідача,
- тривалість доповіді (10 – 15 хвилин).
Тези доповідей будуть опубліковані в збірнику „Катализ и нефтехимия”. Правила для авторів надруковані в № 26 збірника (стор. 102). Тези також будуть оприлюднені на сайті Інституту.

Робоча мова конференції - українська.
Демонстраційний матеріал – на мультимедійному проекторі.


28.03.2018

28 березня 2018 р. минув рік з дня смерті академіка НАН України Валерія
Павловича Кухаря. З метою вшанування пам’яті В.П. Кухаря в Інституті
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України відбулося зібрання працівників
Інституту, колег, учнів і всіх, хто співпрацював з Валерієм Павловичем.

В цей день було відкрито музей історії Інституту з експозицією про життя і
діяльність академіка НАН України В.П. Кухаря.

До Вашої уваги:

Одне з останніх інтерв'ю В.П Кухаря на Youtube

А також нарис про життєвий і творчий шлях академіка НАН України В.П. Кухаря (презентація, pdf)


14.03.2018

28 березня 2018 р. о 12 годині в корпусі № 1 Інституту (вул. Мурманська, 1) відбудеться відкриття меморіальної дошки академіка НАН України Валерія Павловича Кухаря та музею Інституту.
Запрошуються співробітники ІБОНХ НАН України та інших установ.


 

13.02.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 989 про "Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України звертається до громадськості з проханням починаючи з 15 лютого 2018 року прийняти участь у громадському обговоренні та підтримати ініціативу колективу Інституту щодо присвоєння ім'я Валерія Павловича Кухаря Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення приймаються до 15 квітня 2018 року у письмовій чи електронній формі. Просимо надсилати пропозиції у письмовій формі на адресу: м. Київ-94, 02094, вул. Мурманська, 1; електронною поштою на адресу: esma14617@gmail.com із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються. Отримати додаткову інформацію можна за телефоном (044)573-25-57 звернувшись до відповідальної особи за громадське обговорення Абдурахманової Есми Рустемівни.

1 травня 2018 року на сайті Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (http://bpci.kiev.ua) будуть оприлюднені результати цього громадського обговорення.


 

27.12.2017 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

Колодяжна А.О. „АСИМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ МОДИФІКОВАНИХ АНАЛОГІВ
ПРИРОДНИХ СПОЛУК” на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук
за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:

Доктор хімічних наук, професор Шермолович Ю.Г.
Доктор хімічних наук Дубей І.Я.
Доктор хімічних наук Ішков Ю.В.


17 листопада 2017 року відбудуться збори колективу наукових працівників Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, які присвячені виборам директора Інституту.

Реєстрація учасників зборів буде проводиться з 9-00 до 9-55 у великому конференц-залі корпусу №1 (вул. Мурманська, 1). Збори колективу наукових працівників Інституту розпочнуться о 10 годині. Вибори директора ІБОНХ НАН України проводяться шляхом таємного голосування. Видача бюлетеня для голосування здійснюється за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує особу.


 

07.11.2017

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту оголоcила конкурс на заміщення посади керівника Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
Згідно з п. 16 "Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 "Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи", виборчі програми кандидатів на заміщення посади директора Інституту публікуються на веб-сайті Інституту.

Передвиборча програма кандидата на посаду директора Інституту


 

13.10.2017 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

Нестеркіна М.В. „НОВІ ПОХІДНІ ТЕРПЕНОЇДІВ З ПРОТИСУДОМНОЮ, АНАЛГЕТИЧНОЮ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ АКТИВНІСТЮ” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Бражко О.А.
доктор біологічних наук Ларіонов В. Б..


 

21.09.2017

Дирекція Інституту повідомляє про громадське обговорення пропозиції співробітників Інституту щодо присвоєння Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України імені В.П. Кухаря, який ініціював створення Інституту і очолював його протягом 25 років.

Процедура громадського обговорення відбудеться в останній декаді листопада 2017 р.

Пропозиції в письмовому вигляді стосовно присвоєння імені В.П. Кухаря Інституту будуть прийматися вченим секретарем до 23 жовтня 2017 р.


 

21.09.2017

В рамках угоди про наукове співробітництво між Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України та Технологічним університетом м. Тойогаші (Японія) відбулась зустріч керівництва Інституту з професором Н. Курітою. На цій зустрічі були обговорені питання розвитку наукового співробітництва та обміну вченими.


 

17.09.2017

VІI Українська конференція «Домбровські хімічні читання-2017» відбулася 12 – 16 вересня 2017 року у м. Яремче на базі відпочинково-рекреаційного комплексу "Арніка" Івано-Франківського національного медичного університету.

Організатори конференції:

Інститут органічної хімії НАН України
Івано-Франківський національний медичний університет

В конференції прийняли участь керівництво і співробітники ІБОНХ НАН України.

Звіт про конференцію на сайті ІФНМУ

Сайт VІI Українська конференція «Домбровські хімічні читання-2017»

Інформація про конференцію на сайті ІОХ НАН України

Фото учасників VІI Української конференції «Домбровські хімічні читання-2017»


 

16.06.2017

9–10 червня 2017 року в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії (ІБОНХ) НАН України відбувся міжнародний симпозіум «Механізми гормональної та стрес-регуляції метаболізму клітин рослин».

Захід було присвячений розгляду досягнень і перспективі подальшого розвитку співпраці установ НАН України з установами Академії наук Чеської Республіки й Національного центру наукових досліджень Франції (Centre National de la Recherche Scientifique).

Симпозіум відкрився вступним словом директора ІБОНХ НАН України члена-кореспондента НАН України А.І. Вовка.

Модератором засідань був доктор біологічних наук, професор В.С. Кравець.

Участь у роботі симпозіуму взяли співробітники наукових установ НАН України, установ МОН України й інших вітчизняних державних відомств, а також зарубіжні дослідники, зокрема Ян Мартінец (Jan Martinec) із Лабораторії сигнальних систем Інституту експериментальної ботаніки (м. Прага, Чеська Республіка), Ленка Буркетова (Lenka Burketova) з Лабораторії патофізіології рослин цього ж інституту, Ерік Рюеллан (Eric Ruelland) із Інституту проблем екології та наук про навколишнє середовище Університету «Париж Східний Кретей» (м. Париж, Франція), Жан-Люк Какас (Jean Luc Cacas) із відділу фізіології рослин Інституту Жана-П’єра Бурґена (м. Версаль, Франція), Анн Ґіварш (Anne Guivarch) із відділу взаємодії «рослина – середовище» Університету П’єра та Марії Кюрі (м. Париж, Франція).

Детальніше на сайті nas.gov.ua


 

02.06.2017 Згідно з наказом МОН України від 26.05.2017 №111л наш Інститут отримав Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні в обсязі 15 осіб.


 

01.06.2017

Вітаємо наших співробітників - ДЕРЕВ’ЯНЧУКА Михайла Вікторовича та КОНОВАЛОВА Сергія Вікторовича з призначенням грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік.

Детальніше: http://www.president.gov.ua/news/majbutnye-krayini-u-vashih-rukah-i-vash-rozum-povede-ukrayin-40902

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №78/2017-рп
Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік

Фото з сайту http://www.president.gov.ua/


 

22.05.2017

Запрошуємо прийняти участь в англомовному міні-симпозіумі:

«Механізми гормональної та стрес-регуляції метаболізму клітин рослин»

Симпозіум буде проведено 9 червня 2017 року о 12.00 год. у великому конференц-залі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Мурманська 1, Київ.

Даний міні-симпозіум присвячений аналізу сучасних досягнень у дослідженні внутрішньоклітинної сигналізації у живих систем різного рівня організації.

Симпозіум сприятиме поглибленню уявлень щодо ключової ролі ліпідів та білків у регуляції метаболізму живих систем, перш за все в регуляції клітинної відповіді на дію гормонів та стресових чинників.

Сьогодні неможливо знайти область клітинної біології, у якій не приймають участь ліпіди. У якості важливих компонентів мембран вони забезпечують не лише формування внутрішньоклітинних структур, а й модулюють активність інкорпорованих у мембрани білків, контролюючи інтенсивність метаболізму клітини. Ліпідна сигналізація також є ключовим компонентом мережі сигнальних систем клітини і тісно пов‘язана з регуляцією процесів росту і розвитку та адаптації клітин до дії несприятливих факторів середовища. Кілька ключових відмінностей внутрішньоклітинної сигналізації систем рослинного і тваринного походження стали очевидними лише в останні роки. Зокрема, організація фосфоліпази С та участь у сигнальних системах інозитолфосфатів розрізняються в клітинах різного рівня організації.

Метаболізм клітин також знаходиться в тісній координації із вмістом ендогенних фітогормонів, які не лише беруть участь у реалізації програми росту та розвитку організмів, але й виступають як вторинні посередники у передачі сигналів спрямованих на адаптацію до змін стану навколишнього середовища.

На сьогодні залишаються нез’ясованими ще багато аспектів функціонування цих регуляторних систем клітин на молекулярному рівні, а також їх взаємодія з іншими сигнальними системами та компонентами живих клітин.

Доповіді буде зосереджено на аналізі досягнень сучасних дослідження ролі процесів внутрішньоклітинної сигналізації в регуляції інтенсивності та направленості метаболічних потоків клітин рослинного та тваринного походження.

У програмі симпозіуму заплановані виступи науковців: Jan Martinec, Lenka Burketova (Інститут експериментальної ботаніки, Прага, Чеська Республіка), Eric Ruelland (Інститут проблем екології та наук про навколишнє середовище, Париж, Франція), Jean Luc Cacas (Інститут Жан-Пьер Бургін, Версаль, Франція), Anne Guivarch (Університет Пьера та Марії Кюрі, Париж, Франція)

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся: cell_signals@ukr.net

Оргкомітет симпозіуму.

--------------------------------------------------------------------------------------------

It is our pleasure to invite you to take part in the mini-symposium entitled:

“Mechanisms of hormonal and stress regulation of plant cell metabolism”


The symposium will be held on the 9th of June in the conference hall of the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry NAS of Ukraine, Murmanska 1, Kyiv. The communication language is English. Starting time -12.00.

The mini-symposium will serve as a platform for the presentation of latest results in the field of the intracellular signaling research and extend the knowledge about the implication of hormones and lipid signaling machinery to regulation of normal cell activities as well as stress reaction.

Nowadays it is impossible to find a field of biology research where lipids are not regarded as important cell agents. Being a critical components of cell membranes, they provide formation of intracellular structures and modulate activities of proteins that are incorporated in membranes regulating intensity of cell metabolism. Lipid signaling is considered to be a key component of signaling networks in cell and is tightly connected with its growth, development and adaptation to extracellular stress factors. Some major differences between plant and animal intracellular signaling were undiscovered in the very recent years. For instance, role of phospholipase C and its products – inositolphophosphates is distinct in molecular targets and mechanism in cells from different levels of organization.

Metabolism of cells at different organization levels is coordinated by endogenous hormone levels that are involved into the implementation of growth and development programs of organisms or act as signaling intermediates that induce responses to environmental changes.

It is important to mention, that many aspects of such regulatory systems functioning on the molecular level remain undisclosed. Moreover the pattern of their interaction with other cell regulatory systems is also vague.

Our scientific seminar is aimed at deep analysis of latest scientific advances in this field of intracellular signaling research involved in the regulation of metabolic processes intensity and direction in cells of plant and animal origin.

Participating: Jan Martinec, Lenka Burketova (Institute of experimental botany, Prague, Czech Republic), Eric Ruelland (Institute of ecology and environmenlat sciences, Paris, France), Jean Luc Cacas (Institut Jean Pierre Bourgin, Versailles, France), Anne Guivarch (Universite Pier Marie Curie, Paris, France)

For more information please contact: cell_signals@ukr.net

Organizing committee.


 

09.06.2017 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

КАЛАЧОВА Т.А. „Роль фосфатидилінозитол-залежних фосфоліпаз та ліпідкіназ у первинних реакціях клітин рослин на стресові чинники навколишнього середовища та у процесах розвитку” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
чл.-кор. НАН України, д.х.н., професор Ємець А.І.
д.б.н., професор Таран Н.Ю.

 

Національна академія наук України,
Відділення хімії НАН України

з глибоким сумом сповіщають, що 28 березня 2017 року
на 75 році життя помер видатний вчений і організатор науки,
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
та премії Всесвітньої федерації науковців,
академік НАН України

КУХАР
Валерій Павлович

і висловлюють щире співчуття родині, близьким,
колегам та учням покійного.

Прощання з покійним відбудеться 30 березня 2017 року
з 11.00 до 12.30 години у Будинку вчених НАН України
(вул. Володимирська, 45-а)

Поховання відбудеться на Байковому кладовищі

 


КУХАР
ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії Всесвітньої федерації науковців,
академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор

26.01.1942 - 28.03.2017

Валерій Павлович Кухар народився 26 січня 1942 року в Києві. Після закінчення в 1963 р. Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії АН УРСР, а після її закінчення працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітника та завідувача відділу. В 1967 р. захистив кандидатську, а в 1973 р. - докторську дисертацію.

З 1978 до 1993 р. обіймав посади академіка-секретаря Відділення хімії та віце-президента НАН України.
В.П.Кухар - видатний вчений з надзвичайно широким колом наукових інтересів. Він разом з своїми учнями збагатив хімію полігалогенорганічних сполук, розгорнув систематичні дослідження в галузі тонкого органічного синтезу природних речовин та їх аналогів, заснував новий науковий напрям - хімію біорегуляторних процесів, дослідив екологічні та ресурсоощадливі аспекти енергетики, нафтопереробки і нафтохімії.

Результати його наукової діяльності опубліковано в більш як 700 наукових працях, в т.ч. 9 монографіях і 110 авторських свідоцтв та патентах на винаходи.

В 1983 р. Валерій Павлович ініціював створення і очолив Відділення біоорганічної хімії ІОХ АН УРСР, яке було реорганізовано в Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України - один із наймолодших і найпотужніших академічних закладів, який розгорнув систематичні фундаментальні і прикладні дослідження в галузі біоорганічної хімії. Брав безпосередню участь в ліквідації аварії на ЧАЕС - протягом 1986-1988 рр. був заступником голови постійно-діючої комісії АН УРСР.

Він створив наукову школу, яка здійснює систематичні дослідження методів стереоселективного синтезу і властивостей низькомолекулярних біорегуляторів та хімічне моделювання біологічних процесів.
Плідну творчу працю Валерій Павлович органічно поєднував з напруженою науково-організаційною діяльністю в НАН України, в численних урядових комітетах і комісіях та в міжнародних наукових організаціях.
Наукова і науково-організаційна діяльність В.П. Кухаря відзначена численними науковими, урядовими і міжнародними нагородами - премією ім. А.І. Кірсанова, Державною Премією в галузі науки і техніки, орденом "За заслуги", почесним званням "Заслужений діяч науки і техніки України", премією Міжнародної федерації вчених, Міжнародною Арбузовською премією в галузі фосфорорганічної хімії.

Валерій Павлович продовжував працювати до останніх днів свого життя. Пройдений ним шлях - взірець відданості любимій справі.

Друзі, колеги та учні Валерія Павловича з глибокою вдячністю пам'ятатимуть його яскраву, непересічну постать і шануватимуть його внесок у розвиток української науки.


24.02.2017 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

АБДУРАХМАНОВА Е.Р. „Синтез та властивості нових 4-фосфорильованих 5-(гідроксиалкіл)аміно-1,3-оксазолів”
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
д.х.н., професор Онисько П.П.,
д.фарм.н., професор Демченко А.М.

СИНЮГІН А.Р. „Синтез нових інгібіторів протеїнкінази СК2 на основі 3-заміщених похідних хіноліну”
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
д.х.н., ст.н.с. Смолій О.Б.
д.х.н., професор Обушак М.Д.


28.02.2017 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

ХІМАЧ Н.Ю. „Одержання метанолу конверсією синтез-газу за умов механохімічної активації каталізатора”
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія.

Офіційні опоненти:
д.х.н., професор Іщенко О.В.,
к.х.н., ст.н.с. Сидорчук В.В.


03.03.2017 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

ГОДИНА Д.М. „QSAR прогнозування та оцінка антимікробної активності імідазолієвих солей”
на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
д.б.н., професор Бражко О.А.,
к.х.н.,ст.н.с. Артеменко А.Г.

ГОЛОВАТЮК В.М. „Синтез нових похідних п’ятичленних нітрогеновмісних гетероциклічних сполук реакціями метатезису”
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія.

Офіційні опоненти:
д.х.н., професор Суховєєв В.В.
д.х.н., професор Ковтун Ю.П.


28.10.2016 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

Приходько А.О. "ПОШУК НОВИХ ІНГІБІТОРІВ ПРОТЕЇНКІНАЗИ СК2 СЕРЕД ПОХІДНИХ 4Н-4-ХРОМЕНОНУ"
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
д.х.н., с.н.с. Смолій О.Б.
д.фарм. наук., проф. Демченко А. М.


19 – 23 вересня 2016 року у м. Полтава відбулась ХXІV УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Місце проведення –
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Організатори конференції:

Інститут органічної хімії НАН України
Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г.Короленка

В конференції прийняли участь керівництво і співробітники ІБОНХ НАН України.

 


30.09.2016 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертацій:

КУЧЕР О.В. "ЕНАНТІОСЕЛЕКТИВНЕ ЕНЗИМАТИЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ 1-ЦИКЛОАЛКІЛ(АРИЛ, ГЕТАРИЛ)ЕТАНОЛІВ"
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
д.х.н., ст.н.с. Дубей І.Я.,
д.х.н., ст.н.с. Ковтун Ю.П.

ІНЬШИНА О.І. "Синтез та каталітичні властивості сильнокислотних
ZrO2-SiO2 і ZrO2-SiO2-Al2O3 оксидів"
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.13-нафтохімія та вуглехімія.

Офіційні опоненти:
д.х.н., ст.н.с. Патриляк Л.К.
к.х.н., ст.н.с. Швець О.В.


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
і Національний університет "Києво-Могилянська академія"

оголошують набір

до міжінституційної аспірантури за спеціальністю "Хімія"
(спеціалізації: біоорганічна хімія; нафтохімія та вуглехімія)

Заяви вступників приймаються з 1 до 31 серпня 2016 р. за адресою: вул. Волоська, 8/5, Київ, друге університетське містечко НаУКМА, корпус 5, кімн. 309.

Правила прийому на навчання, перелік необхідних документів, програми вступних іспитів та вимоги до дослідницької пропозиції розміщені на веб-сайтах: www.bpci.kiev.ua. в розділі "Аспірантура" і www.ukma.edu.ua.
Вступні випробування (іспити) відбудуться в період з 02 до 12 вересня 2016 р.


13.05.2016 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертацій:

Копіча В.М. "Функціонування ліпоксигеназ під впливом рослинних гормонів та ліпоксигеназних метаболітів" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 02.00.10-біорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
д.б.н., професор Таран Н.Ю.
к.б.н. с.н.с. Бабенко Л.М.


29 - 30 березня 2016р. у Вінниці відбулась ІХ Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення" (ХПС-2016). Конференція проходила на базі Донецького національного університету.
Доповіді були присвячені питанням у галузях аналітичної, квантової, неорганічної, органічної, фізичної, медичної та фармацевтичної хімії, біохімії, хімічної освіти, хімічної технології, хімії полімерів і композитів.
Серед учасників були представники всіх класичних університетів із хімічним або природничим факультетом, всіх профільних інститутів НАНУ, наукових і науково-технічних закладів України (загалом 60 організацій), університетів Білорусі, Литви, Польщі, Російської Федерації, Словенії, Туреччини (загалом 11 країн).
Стаття про конференцію доступна на сайті газети "Університетські вісті".
На сайті конференції Ви можете переглянути фото з екскурсії, відкриття, роботи та закриття конференції.
Програма та збірник тез доповідей конференції доступні для завантаження на сайті конференції за посиланням.


15.04.2016 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертацій:

БРАЖКО О.О. "Біологічна активність похідних 2-метил(феніл)заміщених(хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот"
на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
д.б.н., професор Кравченко І.А.,
к.х.н., професор Броварець В. С.

ТАНІН В.О. "Нові підходи до in silico дослідження інгібіторів протеїнтирозинфосфатази 1B "
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
д.х.н. Роженко О.Б.
д.б.н. Карпов П.А.


18.12.2015 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

ВАСИЛЬЧЕНКО О.В. "Нові антибактерійні та противірусні сполуки серед ариламідів трициклічних карбонових кислот"
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.

Офіційні опоненти:
д.х.н., професор Броварець В.С.
д.х.н., доцент Григоренко О.О.


11.12.2015 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

КОРНІЄНКО А.М. "Синтез і властивості нових 1,3-азолсульфоніламідів"
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.
Офіційні опоненти:
д.х.н., ст.н.с. Онисько П.П.
к.х.н., доцент Хиля О.В.

ПОВАЖНИЙ В.А. "Вуглецеві пористі матеріали на основі антрациту та їх застосування"
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 - нафтохімія та вуглехімія.
Офіційні опоненти:
д.х.н., професор Тьортих В.А.
к.х.н., доцент Іваненко І.М.


30.10.2015 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертації:

КОБЗАР О.Л. "Потенційні інгібітори протеїнтирозинфосфатаз на основі тетраазамакроциклів і фулеренів"
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.
Офіційні опоненти:
д.х.н., ст.н.с Дубей І.Я.
д.б.н., ст.н.с Шатурський О.Я.

ГУРЕНКО А.О. "Властивості піразоло[3,4 d][1,2,3]триазин-4-онів та продуктів їх перетворень"
на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія.
Офіційні опоненти:
д.х.н., професор Вовк М.В.
д.ф.н., професор Демченко А.М.


23.10.2015 о 10 год.
у конференц-залі ІБОНХ НАН України
(корп. 1, вул. Мурманська, 1)

Офіційний захист дисертацій:

ТРУШ В.В. "Інгібування протеїнтирозинфосфатази 1В фосфонатними похідними каліксаренів" на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія
Офіційні опоненти:
д.х.н., ст.н.с. Дубей І.Я.
к.х.н. Родік Р.В.

КРЕТИНІН С.В. "Вплив брасиностероїдів на ліпідну сигналізацію та метаболізм клітин рослин за дії стресів" на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 02.00.10-біоорганічна хімія
Офіційні опоненти:
чл.-кор. НАН України, д.х.н., професор Ємець А.І.
д.б.н., професор Таран Н.Ю.


24.04.2015 У великому конференц-залі корпусу №1 (вул. Мурманська, 1) о 10:00 відбудеться офіційний захист дисертаційної роботи Лукашук Олени Іванівни «Синтез фосфорильованих пептидоміметиків на основі похід­них 1,3-оксазолу» (ІБОНХ НАН України, відділ № 2) на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. Текст автореферату дисертації доступний для перегляду - aref_Lukashuk2015.pdf.
Науковий керівник: д.х.н., проф. Броварець Володимир Сергійович.
Офіційні опоненти :
1) доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Бальон Ярослав Григорович; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренкa АМН України, завідувач лабораторії органічного синтезу;
2) доктор хімічних наук, професор Комаров Ігор Володимирович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, завідуючий кафедрою супрамолекулярної хімії.

09.04.2015 ІБОНХ НАН України відкрив офіційне представництво у мережі Twitter. Новини, інформація, повідомлення.

26.03.2015 - Відбулась XXX наукова конференція ІБОНХ НАН України. Фото.

01.11.2013 - Збірник наукових праць "Каталіз та нафтохімія" отримав власний {Інтернет-сайт}. Там можна знайти архів випусків та інформацію про друковане видання. Зауваження та побажання щодо контенту та дизайну просимо надсилати за контактами, вказаними на сайті збірника.

04.10.2013 - Екскурсійна поїздка в замок Радомисл, Житомирська обл. Фотозвіт на сайті.

15-20.09.2013 - XXIII Всеукраїнська конференція з органічної хімії. Чернівці. Фотозвіт на сайті.

19-26.09.2010 - XXII Всеукраїнська конференція з органічної хімії. Ужгород. Фотозвіт на сайті.

19-20.03.2008 - Наукова конференція Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії. Фотозвіт на сайті.

26.02.2008 - Відбулося святкування ювілею Бориса Сергійовича Драча.
Поздоровляємо ювіляра! Дивіться Фотозвіт на сайті.

16.11.2007 Наш Інститут відвідала делегація Українського науково-технологічного центру. Фотозвіт.

02.02.2007 - Cемінар-практикум на тему "Онлайнові науково-інформаційні ресурси, передплачені Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського: можливості доступу та використання установами НАН України".

05.12.2006 - Відбулась попередня презентація кандидатської дисертації Попільниченко Сергія Валентиновича. Деякі фото.

15.10.2004 - Відбувся захист кандидатської дисертації Головченко Олександра Володимировича. Текст автореферату дисертації доступний для перегляду - autoref.pdf.