Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Вчена Рада ІБОНХ НАН України

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

 

Вчена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається статутом Інституту.

Вчена рада Інституту обговорює основні напрями наукової і науково-технічної діяльності Інституту і рекомендує їх до затвердження Відділенням хімії та Президією НАН України, а також розглядає:

- питання, пов"язані з удосконаленням структури Інституту;
- питання координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
- проведення нарад і конференцій;
- питання міжнародного наукового співробітництва Інституту;
- питання науково-видавничої діяльності;
- висунення видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів на здобуття премій, медалей та інших нагород, в т.ч. міжнародних;
- висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
- обрання наукових співробітників та керівників наукових підрозділів за конкурсом;
- порушення клопотань про присвоєння вчених та почесних звань;
- висунення кандидатів для обрання у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України.

Вчена рада аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Вчена рада ухвалює:
- програми, проекти та плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
- звіти про роботу та найважливіші досягнення Інституту, звіти окремих наукових підрозділів, в т.ч., госпрозрахункових ;
- рішення про присвоєння звання Почесного співробітника Інституту.

Вчена рада затверджує:
- результати атестації наукових працівників;
- теми докторських та кандидатських дисертацій наукових співробітників і аспірантів Інституту, а також їх наукових керівників (консультантів).

Склад Вченої ради Інституту та її секцій затверджено рішенням Бюро Відділення хімії НАН України від 22.09.2015 р. (протокол № 5, § 18, п. 7).


Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади:
- завідувача лабораторії № 6.1 хімії протеолітичних ферментів у складі відділу № 6 медико-біологічних досліджень за спеціальністю 02.00.10 - біоорганічна хімія;
- завідувача лабораторії № 10.1 сорбентів та носіїв у складі відділу № 10 каталітичного синтезу за спеціальністю 02.00.13 - нафтохімія та вуглехімія;
- завідувача лабораторії № 11.1 модифікації полімерних матеріалів у складі відділу № 11 поверхнево-активних речовин за спеціальністю 02.00.13 - нафтохімія та вуглехімія;
- завідувача лабораторії № 12.1 цеолітних каталізаторів та сорбентів у складі відділу № 12 хіміко-технологічних досліджень за спеціальністю 02.00.13 - нафтохімія та вуглехімія ;
- провідного наукового співробітника відділу №2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ за спеціальністю 02.00.10 - біоорганічна хімія.
Інститут житлом не забезпечує.
Строк конкурсу - місяць з дня оголошення.
Документи на конкурс подавати на адресу: 02660, Київ-94, вул. Мурманська,1, тел. 559-52-09.