Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Спеціалізована Вчена Рада Д26.220.01

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

 

В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями
02.00.10 - біоорганічна хімія (хімічні та біологічні науки) та 02.00.13 - нафтохімія та вуглехімія.


Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.220.01


ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ


Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до оформлення автореферату дисертації

Приклади оформлення. бібліографічного опису у списку. джерел, який наводять у дисертації,
і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті


ДОВІДКИ


Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013р
ПРО ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів


З питаннями звертатися:
Євдокименко Віталій Олександрович (вчений секретар спецради) vay.77@ukr.net
Абдурахманова Есма Рустемівна (технічний секретар спецради) esma14617@gmail.com