Організація та забезпечення освітнього процесу

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Навчальні плани

Анотації навчальних дисциплін аспірантури

Силабуси

Навчальні та робочі програми освітніх дисциплін

Графіки навчального процесу

Розклади занять

Розклади контрольних заходів

Нормативна база

Нормативно-правове забезпечення ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України

Загальнонаукові філософські та мовні компетентності

Результати атестації аспірантів

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Концепція стратегічного розвитку Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України на 2021 – 2025 рр.

План розбудови матерiально-технiчної бази Інститyту бiоорганiчної xiмiї та нафтохiмiї iм. В.П. Кухаря НАН України

Анкетування здобувачів вищої освіти


Повернутись до сторінки Аспірантура