Організація та забезпечення освітнього процесу

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

Навчальні плани

Анотації навчальних дисциплін аспірантури

Навчальні та робочі програми освітніх дисциплін

Графіки навчального процесу

Розклади занять

Розклади контрольних заходів

Нормативна база

Нормативно-правове забезпечення ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України

Положення про організацію освітнього процесу

Загальнонаукові філософські та мовні компетентності

Протоколи приймальної комісії

Результати атестації аспірантів

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності


Повернутись до сторінки Аспірантура