Відділи ІБОНХ ім. В.П.Кухаря НАН України

Назви відділів та їх керівники
Постери з презентацією наукових досягнень відділів

Відділ № 1 тонкого органічного синтезу д.х.н. І. І. Герус

Відділ № 2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.С. Броварець

Відділ № 3 механізмів біоорганічних реакцій чл. – кор. НАН України А.І.Вовк

Відділ № 4 хімії природних сполук д.х.н. О.Б.Смолій

Відділ № 5 молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини д.б.н. В.С.Кравець

Відділ № 6 медико-біологічних досліджень д.б.н. Л.О.Метелиця

Відділ № 8 органічного та нафтохімічного синтезу к.х.н. В.О.Євдокименко

Лабораторія № 8.1 модифікації полімерів к.х.н. С.П.Рогальський

Відділ № 10 каталітичного синтезу д.х.н., Л.К. Патриляк

Відділ № 14 гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів к.х.н. Є.В.Полункін

Відділ № 16 хімії функціональних матеріалів д.х.н. проф. А.А. Пуд

Відділ № 18 синтезу фізіологічно активних сполук фосфору чл. – кор. НАН України О.І.Колодяжний

Відділ № 24 науково-організаційної роботи та інтелектуальної власності к.х.н. Попільніченко С.В.