Спеціалізована Вчена Рада

В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.10 – біоорганічна хімія (хімічні та біологічні науки) та 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до оформлення автореферату дисертації

Приклади оформлення. бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті

ДОВІДКИ

Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013р
ПРО ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

З питаннями звертатися:
Євдокименко Віталій Олександрович (вчений секретар спецради) vay.77ukr.net
Абдурахманова Есма Рустемівна (технічний секретар спецради) esma14617gmail.com

Склад спеціалізованої вченої ради
Д 26.220.01

1. Вовк Андрій Іванович (голова спецради), доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
2. Броварець Володимир Сергійович (заступник голови спецради), доктор хімічних наук, професор
3. Євдокименко Віталій Олександрович (вчений секретар спецради), кандидат хімічних наук
4. Брей Володимир Вікторович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
5. Верьовка Сергій Вікторович, доктор біологічних наук
6. Галатенко Наталія Андріївна, доктор біологічних наук, професор
7. Дубей Ігор Ярославович, доктор хімічних наук
8. Жирнов Віктор Валентинович, доктор медичних наук
9. Качковський Олексій Дмитрович, доктор хімічних наук
10. Колодяжний Олег Іванович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
11. Кібірєв Володимир Костянтинович доктор біологічних наук, професор
12. Кравець Володимир Степанович, доктор біологічних наук, професор
13. Лісняк Владислав Владиславович, доктор хімічних наук
14. Онисько Петров Петрович, доктор хімічних наук, професор
15. Патриляк Любов Казимирівна, доктор хімічних наукаук, професор
16. Романенко Владислав Демидович, доктор хімічних наук, професор
17. Смолій Олег Борисович, доктор хімічних наук
18. Суховєєв Володимир Володимирович, доктор хімічних наук, професор
19. Шкарапута Леонід Миколайович, доктор технічних наук, професор