Публікації та видавнича діяльність

Монографії →

Публікації в міжнародних виданнях →

Об’єкти інтелектуальної власності (патенти) →


“Каталіз та нафтохімія”

Вітчизняний друкований засіб масової інформації.
(Свідоцтво № 4214, серія КВ) загальнодержавної сфери розповсюдження обсягом до 13 ум. друк. арк.,
внесений до переліку ВАК України як фахове видання.

Тематична спрямованість – висвітлення актуальних проблем каталізу, загальних питань розробки і створення нових каталізаторів, каталітичних процесів і реакторів, новітніх технологічних рішень в зазначених галузях; публікації з фундаментальних і прикладних аспектів сучасної нафтохімії, питань основного органічного синтезу на базі нафти, розробки нових технологічних процесів.

Збірник регулярно публікує статті провідних науковців України, Російської Федерації, Польщі, США, інших держав.

Сайт видання – kataliz.org.ua.

Також на сайті НБУ ім. Вернадського.

Мови видання – українська, російська і англійська.

Архів номерів на сайті журналу