Міжнародне співробітництво

Порядок направлення на стажування наукових працівників

2023 рік

           Одержання високочистих нанорозмірних матеріалів. Договір про наукове співробітництво з Інститутом систем управління Міністерства освіти Азербайджанської Республіки і Спеціальним Конструкторським бюро “Кібернетика”(Азербайд­жан, 2023 – 2028 рр.).

2022 рік

           Розробка методів синтезу флоуровмісних будівельних блоків на основі перфлуороетиленів. Договір про наукове співробітництво з Інститутом органічної хімії та біохімії Чеської академії наук (Чехія, 2022 – 2023 рр.).

           Одержання високочистих нанорозмірних матеріалів. Договір про наукову співпрацю з Університетом імені Наміка Кемаля в Теркірдазі (Туреччина, 2022 – 2027 рр.).

           Молекулярне моделювання та експериментальні дослідження ліпосом і нових антиоксидантів. Розширена угода до Договору про партнерство і співробітництво з Технологічним університетом Тойохаші (Японія, 2022 – 2027 рр.).

           Вивчення механізмів зв’язування саліцилової кислоти з білками мішенями у шляхах реалізації її біологічної дії. Договір про наукове співробітництво з Університетом Технології Комп’єнь (Франція, 2022 – 2027 рр.).

2021 рік

            Розумні наноматеріали та солдатський сигнальний бейдж для детектування токсичних газів мобільними пристроями. Спільний проєкт № G5757 програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» (Франція, 2021-2023 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

            Спільний проєкт «Нові низькомолекулярні біорегулятори як ефективні агенти проти мультирезистентних клінічних ізолятів Acinetobacter baumannii у дослідженнях in silico та in vitro»»(Німеччина, 2021 р.). Керівник д.б.н. Метелиця Л.О.

            Цілеспрямований синтез, модифікації і дослідження біологічної активності нових органічних сполук з інсектицидними, фунгіцидними, антивірусними і антибактеріальними властивостями, призначених для захисту рослин. Договір про наукове співробітництво з Інститутом молекулярної біології та біотехнології Національної академії наук Азербайджану (Азербайджан, 2021 – 2026 рр.).

2020 рік           

            Спільний проєкт «Пошкодження актинового цитоскелету: перехід від імунітету до старіння» (Чехія, 2020 р.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2019 рік

            Спільний проєкт «Білки, що зв’язують саліцилову кислоту в рослинах: вивчення методами біохімії та молекулярної динаміки» (Франція, 2019-2020 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

            Спільний проєкт «Фосфатидилінозитоли: приховані механізми імунних відповідей у рослин» (Чеська Республіка, 2019 р.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

            Спільний проєкт «Нові низькомолекулярні біорегулятори як ефективні агенти проти мультирезистентних клінічних ізолятів» (Німеччина, 2019-2020 рр.). Керівник к.б.н. Метелиця Л.О.

            Синтез та властивості нових похідних оксазолу та оксазолопіримідину. Розробка нових потенційних протипухлинних агентів на основі [1,3]оксазоло[5,4-d]піримідинів. Договір про співробітництво з Таллінським технологічним університетом (Естонія, 2019 – 2024 рр.).

2018 рік

            Вивчення хімічно модифікованих трьохмірних органічних матриць (Німеччина, 2018-2022 рр.). Договір про співробітництво з Інститутом электроніки і сенсорних матеріалів Технічного Університету Гірничої Академії у Фрайберзі (Німеччина, 2018 – 2023 рр.).

            Синтез та вивчення про-тивірусної активності азотистих гетероциклічних сполук. Угода неклінічного тестування NIAID з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань (США, 2018 – 2023 рр.).

            Створення нових регуляторів росту рослин для підвищення імунозахисних властивостей рослин від стрес-факторів абіотичного та біотичного походження  з перспективою їх застосування у галузі сільськогосподарської біотехнології (Велика Британія, 2018 р.). Керівник д.б.н. Циганкова В.А.

            Інвертні мікроемульсії для підвищення видобутку вуглеводневої сировини. Договір про наукове співробітництво з підприємством “Ойл Смарт Технолоджис” (Казахстан, 2018 – 2021 рр.).

2017 рік

            Розробка нових наноструктурованих кон’югованих полімерів як сорбентів для вилучення шкідливих речовин з води. Меморандум про взаєморозуміння з  Клемсонським університетом (США, 2017-2019 рр.).

            Спільний проєкт «Метаболізм фосфоліпідів в якості нового компоненту сигнальних шляхів фітогормонів» (Чехія, 2017-2019 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2016 рік

            Спільний проєкт «Ліпідна сигналізація і гормональна регуляція: крос-взаємодія в рослин» (Франція, 2016-2018 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

            Спільний проєкт «Роль фосфатидилінозитол-4-кіназ у формуванні кореневої системи рослин та у відповіді на дію гормонів» (Чехія, 2016-2017 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2015 рік

            Спільний проєкт «Розробка суперселективного адсорбенту проти СДОР» (США, Програма «Наука заради миру і безпеки НАТО», 2014-2017 рр.). Керівник к.х.н. Головко Л.В. (2014-2016 рр.). Керівник к.х.н. Поважний В.А. (2016-2017 рр.).

2014 рік

            Спільний проєкт «Оцінка ролі родини фосфоліпаз С в адаптації метаболізму рослин до стресових умов з використанням моделі трансгенних рослин Арабідопсису» (Чехія, 2014-2016 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

            Спільний проєкт «Дослідження участі фосфатидилінозитол кіназ у гормональній та стрес сигналізації» (Франція, 2014-2017 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

            Спільний проєкт «Розробка інгібіторів фурину» (США, 2014-2017 рр.). Керівник к.б.н. Осадчук Т.В.

            Спільний проєкт «Модифікація целюлозних поверхонь флавоноїдами: розробка методів введення антибактеріальних та протигрибкових властивостей» (Швеція, 2014 р.). Керівник к.б.н. Осадчук Т.В.

            Спільний проєкт «Дослідження нових речовин на антиракову активність» (США, 2014-2019 рр.). Керівник к.х.н. Фрасинюк М.С.

2013 рік

            Спільний проєкт «Дослідження фазових переходів сумішей енантіомерів, зокрема, сублімації сумішей природних амінокислот» (Франція, 2013-2014 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

            Неклінічне тестування NIAID в Національному інституті здоров’я США (США, 2013-2018 рр.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Броварець В.С.

            Спільний проєкт «Ентеролігнани та їх функціоналізовані аналоги: синтез та застосування» (Франція, 2013-2014 рр.). Керівник к.х.н. Федоряк О.Д.

2012 рік

            Спільний проєкт «Моделювання і експериментальні дослідження ліпосом  та нові синтетичні антиоксиданти» (Японія, 2012-2016 рр.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Вовк А.І.

            Спільний проєкт «Екотоксичність наночастинок металів та оксидів металів: експериментальні дослідження та моделювання» (Нідерланди, Програма «Наука заради миру і безпеки НАТО», 2012-2015 рр.). Керівник к.б.н. Метелиця Л.О.           

            Спільний проєкт «Синтез іоненів» (США, 2012 р.). Керівник к.х.н. Рогальський С.П.

            Спільний проєкт «Електрохімічний синтез для фотовольтаїчних застосувань гібридних на-півпровідникових структур» (Японія, 2012 р.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2011 рік

            Спільний проєкт «Молекулярні особливості реакції рослин на дію абіотичних і біотичних стресів» (Чехія, 2011-2013 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.           

            Спільний проєкт «iPRIOR – он-лайн платформа для прогнозування токсичності та пріоритизації хімічних сполук для відкриття нових ліків» (Німеччина, 2011-2013 рр.). Керівник к.б.н. Прокопенко В.В.

            Спільний проєкт «Синтез та вивчення органічних молекул, що здатні підвищити ефективність репрограмування соматичних клітин» (Мексика, 2011-2012 рр.). Керівник к.х.н. Федоряк О.Д.

            Спільний проєкт «Гібридні органічно-неорганічні нанокомпозити для сенсорних застосувань» (Франція, 2011-2016 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2010 рік

            Неклінічне тестування NCI в Національному інституті вивчення раку США (США, 2010-2017 рр.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Броварець В.С.

            Спільний проєкт «Синтез та оцінка іммобілізованих металом пористих мінеральних оксидів як сорбентів для глибокої десульфуризації транспортного палива» (США, 2010-2011 рр.). Керівник к.т.н. Кисельов В.П.

             Проєкт УНТЦ «Пошук ефективних інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз за допомогою нанохімічних підходів і оцінка їх біологічної ефективності in silico» (2010-2012 рр.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Вовк А.І.

            Спільний проєкт «Розробка селективних композитних мембран на основі пористих полімерних структур та йонних рідин» (Франція, 2010-2011 рр.). Керівник к.х.н. Рогальський С.П.

            Спільний проєкт «Гібридні композити типу ядро-оболонка електропровідного полімеру та їх застосування» (США, 2010-2012 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2009 рік

            Спільний проєкт «Вивчення будови, реакційної здатності та біорегуляторних властивостей фторованих похідних фосфонових та бісфосфонових  кислот» (Франція, 2009-2011 р.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

            Спільний проєкт «Високоефективні адсорбенти для уловлювання CO2 у продуктах згоряння» (США, 2009-2011 рр.). Керівник к.х.н. Головко Л.В.

            Спільний проєкт «Нові перетворення фторовмісних кетонів з фосфорорганічними сполуками» (Німеччина, 2009-2011 рр.). Керівник к.х.н. Сорочинський О.Є.

            Спільний проєкт «Нові синтетичні шляхи до поліфтороалкілвмісних аміно- та\або гідроксикислот з потенційною біологічною активністю» (Німеччина, 2009-2011 рр.). Керівник к.х.н. Герус І.І.

            Спільний проєкт «Вивчення реакцій фосфітів та фторованих ненасичених кетонів» (Німеччина, 2009-2011 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

            Спільний проєкт «Молекулярнi основи реакцiї рослин на дiю абiотичних стресів» (Китай, 2009-2010 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

            Спільний проєкт «Синтез нових фторованих міметиків природних біологічно активних сполук»  (Німеччина, 2009-2011 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.

            Спільний проєкт «Гібридні нанокомпозити карбіду кремнію з полі аніліном» (Франція, 2009-2010).  Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

            Спільний проєкт «Полімерні полівініліденфторид-поліанілін (політриметилтіофен) композити типу ядро-оболонка та їх застосування» (США, 2009 р.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2008 рік

            Спільний проєкт «Нові функціональні матеріали на основі нано- та мікрокомпозитів» (Канада, 2008-2011 рр.). Керівник к.х.н. Шелудько Є.В.

            Спільний проєкт «Роль фосфоліпаз С і Д в реакції рослин на дію стресів» (Чехія, 2008-2010 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

            Спільний проєкт «Експертна система для передбачення активності сполук, що взаємодіють з цитохромом» (Німеччина, 2008-2010 рр.). Керівник к.б.н. Ковалішин В.В.

            Спільний проєкт «Синтези фторованих азотовмісних гетероциклічних сполук» (США, 2008-2009 рр.). Керівник д.х.н., проф. Драч Б.С.

            Спільний проєкт «Молекулярні основи реакцій рослин на дію абіотичних та біотичних стресів» (Чехія, 2008-2010 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2007 рік

            Спільний проєкт «Фторовмісні похідні фосфонової кислоти: синтез і застосування в біо- і медичній хімії» (Німеччина, 2007-2010 рр.). Керівник д.х.н., проф. Романенко В.Д.

            Спільний проєкт «Розвиток методів ADME/T з застосуванням Асоціативних Нейонних Мереж: нове самонавчальне програмне забезпечення для достовірних прогнозів ADME/T» (Німеччина, 2007-2010 рр.). Керівник к.б.н. Прокопенко В.В.

            Спільний проєкт «Нові похідні дифторметиленфосфонатів та фосфін атів» (Німеччина, 2007-2009 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П.          

2006 рік

            Спільний проєкт «Від дизайну до синтезу нових анти-туберкульозного агентів» (Португалія, 2006-2010 рр.). Керівник к.б.н. Прокопенко В.В.

            Спільний проєкт «Розробка синтетичних підходів до нових типів похідних азолів та азинів – потенційних біорегуляторів» (США, 2006-2009 рр.). Керівник д.х.н., проф. Драч Б.С.

            Спільний проєкт «Гібридні органічно-неорганічні гетероструктури для фотовольтаїчних пристроїв» (Німеччина, Швеція, США, 2006-2008 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

            Проєкт УНТЦ «Розробка реактора для процесу одержання синтетичного палива на композитних протонопровідних мембранах» (2006-2009 рр.). Керівник к.х.н. Бортишевський В.А.

            Проєкт УНТЦ «Внутрішня модифікація полікарбонатів» (2006-2009 рр.). Керівник к.х.н. Рогальський С.П.

            Спільний проєкт «Вивчення фосфорорганічних сполук методами теоретичної хімії та фотоелектронної спектроскопії» (Франція, 2006 р.). Керівник д.х.н., проф. Романенко В.Д.

            Спільний проєкт «Дослідження з синтезу фторовмісних амінофоснових кислот» (Німеччина, 2006 р.). Керівник к.х.н. Сорочинський О.Є.

2005 рік

            Спільний проєкт «Міжфазні впливи електропровідного зарядженого полімеру на електронні та оптичні властивості композитів типу “хазяїн-гість” полімерів з нанокристалами» (Франція, 2005-2006 рр.). Керівник д.х.н., проф. Пуд О.А.

2004 рік

            Спільний проєкт «Нові антифрикційні та протизношувальні покриття для роботи в екстремальних умовах» (Італія, Німеччина, 2004-2007 рр.). Керівник к.х.н. Шелудько Є.В.

            Спільний проєкт «Кисневий стрес. Механізм дії антиоксидантів та радіопротекторів» (США, 2004-2007 рр.). Керівник д.х.н., проф. Шаповал Г.С.

            Спільний проєкт «Віртуальна лабораторія розрахункової хімії» (Швеція, Німеччина, Великобританія, 2004 р.). Керівник к.х.н. Танчук В.Ю.

            Спільний проєкт «Електропровідні полімерні композити» (Франція, 2004 р.). Керівник д.х.н., проф. Шаповал Г.С.

            Спільний проєкт «Нові засоби захисту рослин природного походження: ізоляція, синтез та застосування їх на головних тепличних і виноградних шкідниках» (Греція, 2004-2005 рр.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Колодяжний О.І.

2002 рік

            Спільний проєкт «Роль фосфоліпаз в реалізації дії цитокінінів» (Чехія, Німеччина, 2002-2005 рр.). Керівник д.б.н., проф. Кравець В.С.

2001 рік

            Спільний проєкт «Полімерні наноматеріали: звичайні та розумні гелі, що включають фізичні мережі поліелектролітів при взаємодії з ПАР, білками та органічними молекулами» (Німеччина,  Бельгія, 2001-2005 рр.). Керівник к.ф-м.н. Гуща Т.О.

            Спільний проєкт «Направлений синтез та використання похідних адамантану, каркасних та поліциклічних сполук, тритерпенів, субаріну, талових кислот з метою формування високоефективних протизношувальних плівок на поверхні тертя у високотермостійких середовищах» (США, 2001-2003 рр.). Керівник к.х.н. Головко Л.В.

            Спільний проєкт «Синтез та дослідження багатокомпонентних оксидних систем як перспективних каталізаторів та адсорбентів» (Польща, 2001-2003 рр.). Керівник д.х.н. Патриляк Л.К.

            Спільний проєкт «Розробка синтезу латано проста» (Ізраїль, 2001-2002 рр.). Керівник академік НАН України, д.х.н., проф. Кухар В.П. 

            Спільний проєкт «Молекулярна динаміка білків у розчині. Релаксаційні дослідження сироваткового альбуміну людини в широкому діапазоні частот» (Німеччина,  2001 р.). Керівник к.ф-м.н. Гуща Т.О.

            Спільний проєкт «Асиметричний синтез» (Німеччина,  2001 р.). Керівник чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Колодяжний О.І.

2000 рік

            Спільний проєкт «Синтез дендримерних макромолекул та їх модифікація фторованими замісниками» (США, 2000-2001 рр.). Керівник к.х.н. Шелудько Є.В.