Патенти

Назва патенту, Тип документу, Автори

1

Спосіб одержання синтетичних спиртів

Патент на винахід № 74732. Бюл. № 1 від 16.01.2006.

Бортишевський В.А., Мельникова С.Л., Кухар В.П., Бойко В.В., Моторний В.Г., Ткаченко Т.В.

2

Спосіб одержання етерів

Патент на винахід № 75252. Бюл. № 3 від 15.03.2006.

Бортишевський В.А., Мельникова С.Л., Кухар В.П., Бойко В.В., Моторний В.Г., Євдокименко В.О., Ткаченко Т.В.

3

Ґрунтовка для захисту металевих та бетонних поверхонь

Патент на винахід № 62634. Бюл. № 8 від 15.08.2006.

Митрохіна Л.Л., Матюша І.І., Бойко В.В., Шкарапута Л.М., Морозова І.П.

4

Композиція полімерної клейової ґрунтовки

Патент на винахід № 79052. Бюл. № 6 від 10.05.2007.

Шкарапута Л.М., Морозова І.П., Митрохіна Л.Л.

5

Спосіб одержання (1,1-діоксотіолан-3-іл)-дитіокарбамату калію

Патент на винахід № 80208. Бюл. № 13 від 27.08.2007.

Шкарапута Л.М., Даниленко В.В., Морозова І.П., Кухар В.П., Коляденко В.П., Степаненко В.І., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Митрохіна Л.Л.

6

Спосіб одержання адсорбенту

Патент на винахід № 82306. Бюл. № 6 від 25.03.2008.

Головко Л.В., Поважний В.А.

7

Спосіб одержання біодизельного палива етанольною переестерифікацією жирів

Патент на винахід № 88409. Бюл. № 19 від 12.10.2009.

Патриляк Л.К., Кухар В.П., Патриляк К.І., Охріменко М.В., Манза І.А., Волошина Ю.Г., Яковенко А.В., Іваненко В.В., Храновська В.І., Петрович В.В.

8

Спосіб одержання коагулянту

Патент на винахід № 90070. Бюл. № 6 від 25.03.2010.

Кашковський В.І., Войновський В.В., Зубенко О.В.

9

Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин і урану

Патент на винахід № 91810. Бюл. № 16 від 25.08.2010.

Руденко Л.І., Хан В.Єн-І., Гуменна О.А., Кашковський В.І., Джужа О.В., Горбенко О.М., Зубенко О.В.

10

Високотемпературний протонопровідний матеріал

Патент на винахід № 93084. Бюл. № 1 від 10.01.2011.

Бортишевський В.А., Кухар В.П., Каменських Д.С., Євдокименко В.О., Болдирєв Н.О., Корж Р.В., Барик О.Я., Мельникова С.Л.

11

Спосіб одержання наноструктурованого вуглецевого матеріалу

Патент на винахід № 93817. Бюл. № 5 від 10.03.2011.

Головко Л.В., Поважний В.А., Мельничук О.В., Тичинін Д.В.

12

Застосування Теобону-дитіомікоциду (N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)-дитіокарбамату калію) як засобу для лікування інфекційних уражень шкіри

Патент на корисну модель № 59343. Бюл. № 9 від 10.05.2011.

Шкарапута Л.М., Даниленко В.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Кухар В.П., Губерник А.О., Хомета В.П., Коляденко В.Г., Степаненко В.І.

13

Застосування (1,1-діоксотіолан-3-іл)-дитіокарбамату калію) як антимікробного засобу

Патент на корисну модель № 60476. Бюл. № 12 від 25.06.2011.

Шкарапута Л.М., Даниленко В.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Кухар В.П., Губерник А.О., Хомета В.П., Коляденко В.Г., Степаненко В.І.

14

Спосіб глибокої десульфуризації вуглеводневого палива, що містить алкільні похідні бензотіофену та дибензотіофену

Патент на винахід № 96075. Бюл. № 18 від 26.06.2011.

Кухар В.П., Кашковський В.І., Кисельов В.П., Безуглий Ю.В., Кисельов Ю.В., Раджендер С.Варна (US), Субхар Сікдар (US).

15

Біоетанольне моторне паливо

Патент на винахід № 96251. Бюл. № 19 від 10.10.2011.

Гайдай О.О., Полункін Є.В., Зубенко С.О., Ковтун О.Г. Старжинська Л.І.

16

Багатошарове полімерне покриття металевих труб

Патент на винахід № 97761. Бюл. № 5 від 12.03.2012.

Конюшенко В.П., Климчук Л.С., Климчук В.М., Матюша І.І.

17

Паливна суміш для двигунів внутрішнього згоряння

Патент на винахід № 97762. Бюл. № 5 від 12.03.2012.

Гайдай О.О., Полункін Є.В., Зубенко С.О., Ковтун Г.О., Старжинська Л.І.

18

Спосіб комплексної переробки фільтратів полігонів твердих побутових відходів

Патент на винахід № 98188. Бюл. № 8 від 25.04.2012.

Кашковський В.І., Горбенко В.М., Євдокименко О.М., Удовенко А.С., Кашурін О.М., Вітт Ф.М., Синяков Ю.Б., Вальчук Д.Г.

19

Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин, урану і трансуранових елементів

Патент на винахід № 98267. Бюл. № 8 від 25.04.2012.

Руденко Л.І., Хан В.Єн-І., Пархоменко В.І., Кашковський В.І., Джужа О.В., Аксеновська О.А.

20

Спосіб одержання біодизельного палива шляхом переестерифікації тригліцеридів етанолом на каталізаторі

Патент на винахід № 98281. Бюл. № 8 від 25.04.2012.

Патриляк К.І., Патриляк Л.К., Іваненко В.В.,Охріменко М.В., Волошина Ю.Г., Манза І.А., Коновалов С.В., Храновська В.І.

21

Гібридний композитний наноматеріал для електромагнітного захисту

Патент на корисну модель № 70743. Бюл. № 12 від 25.06.2012.

Огурцов М.О., Пуд О.А., Носков Ю.В., Петричук М.В., Коваленко В.Ф.

22

Спосіб фосфорилювання С=Х сполук з використанням каталізатора

Патент на винахід № 99479. Бюл. № 16 від 27.08.2012.

Колодяжний О.І., Колодяжна О.О., Колодяжна А.О.

23

Спосіб сумісної утилізації сірководню і оксидів вуглецю та пристрій для його реалізації

Патент на винахід № 99863. Бюл. № 19 від 10.10.2012.

Полункін Є.В., Зубенко С.О., Кривошеєва Л.І., Старжинська Л.І.

24

Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин і урану

Патент на винахід № 100594. Бюл. № 1 від 10.01.2013.

Руденко Л.І., Хан В.Єн-І., Пархоменко В.І., Кашковський В.І., Аксеновська О.А., Джужа О.В.

25

Багатофункціональна присадка «Фосфолідін-біс» до пластичних мастил

Патент на винахід № 100612. Бюл. № 1 від 10.01.2013.

Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Желєзний Л.В.

26

Спосіб ліквідації міжколонного плину газу в свердловинах

Патент на винахід № 102121. Бюл. № 11 від 10.06.2013.

Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Говдун В.В., Перепічай В.О.

27

Моторне біоетанольне паливо

Патент на винахід № 102133. Бюл. № 11 від 10.06.2013.

Гайдай О.О., Зубенко С.О., Полункін Є.В., Трошин П.А., Житницький О.Л.

28

Мастило для вузлів тертя промислового обладнання

Патент на винахід № 102182. Бюл. № 11 від 10.06.2013.

Поп Г.С., Желєзний Л.В., Бодачівська Л.Ю., Курбатова М.В.

29

Водно-паливна мікроемульсія

Патент на винахід № 102469. Бюл. № 13 від 10.07.2013.

Поп Г.С., Біленька В.І., Бодачівська Л.Ю., Бондаренко О.М.

30

Спосіб переробки поліетилентерефталату в дрібнодисперсний порошковий матеріал

Патент на винахід № 102779. Бюл. № 15 від 12.08.2013.

Конюшенко В.П.

31

Антифрикційне мастило для металургійного обладнання

Патент на винахід № 103264. Бюл. № 18 від 25.09.2013.

Поп Г.С., Желєзний Л.В., Бодачівська Л.Ю.

32

N-саліциліден-2-фурил-2-морфолілетиламін як ліганд для утворення металокомплексних сполук

Патент на винахід № 103868. Бюл. № 22 від 25.11.2013.

Божко О.О., Полункін Є.В., Пільо С.Г., Кондратюк К.М., Шелудько Є.В.

33

Спосіб одержання електропровідних полімерних композитів

Патент на винахід № 104461. Бюл. № 3 від 10.02.2014.

Пуд О.А., Носков Ю.В., Дідощак Р.О.

34

Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин

Патент на винахід № 104934. Бюл. № 6 від 25.03.2014.

Руденко Л.І., Хан В.Єн-І., Пархоменко В.І., Кашковський В.І., Джужа О.В., Аксеновська О.А., Івонін М.В., Шукайло Б.М., Рябченко П.Л.

35

Спосіб підвищення ККД напівпровідникового перетворювача сонячної енергії в електричну та напівпровідниковий перетворювач сонячної енергії в електричну

Патент на винахід № 104957. Бюл. № 6 від 25.03.2014.

Кисельов В.П., Кашковський В.І., Кисельов Ю.В., Безуглий Ю.В.

36

Похідні 6-аміно-2,4-заміщених-5-гетарилпіримідинів, спосіб отримання та застосування їх як засобів антибактеріальної, антивірусної та протиракової дії

Патент на винахід № 104630. Бюл. № 4 від 25.02.2014.

Хиля О.В., Мілохов Д.С., Воловенко Ю.М., Вовк А.І., Кононець Л.А.

37

Композиція паливна сумішева для двигунів внутрішнього згоряння

Патент на винахід № 105373. Бюл. № 9 від 12.05.2014.

Гайдай О.О., Зубенко С.О., Полункін Є.В., Трошін П.А., Житницький О.А.

38

Спосіб отримання сенсорних гібридних композитів поліаніліну з вуглецевими нанотрубками

Патент на корисну модель № 90175. Бюл. № 9 від 12.05.2014.

Носков Ю.В., Дуборіз Є.П., Огурцов М.О., Пуд О.А., Вожкієвич Ж.Л.

39

Спосіб одержання електро-провідного полімерного композита на основі полі-3,4-етилендіокситіофен-полістиролсульфонату

Патент на корисну модель № 91449. Бюл. № 13 від 10.07.2014.

Огурцов М.О., Пуд О.А., Дімітрієв О.П., Смертенко П.С.

40

Спосіб локального і вибіркового ремонту ізоляційного покриття сталевих трубопроводів в заводських і трасових умовах

Патент на винахід № 106003. Бюл. № 13 від 10.07.2014.

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П., Ліцов М.І.

41

Спосіб очищення каналізаційних стоків від сполук вуглецю, азоту і фосфору із використанням комбінованих очисних споруд

Патент на винахід № 106522. Бюл. № 17 від 10.09.2014.

Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Євдокименко О.М.

42

Спосіб модифікацій олій з одержанням продукту, придатного для використання як базової оливи та/або поліфункціональної присадки для композицій мастильних матеріалів

Патент на винахід № 106566. Бюл. № 17 від 10.09.2014.

Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Бодачівська Л.Ю., Желєзний Л.В., Кухар В.П., Патриляк К.І., Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Іваненко В.В.

43

Спосіб одержання 5-гідроксиметилфурфуролу з глюкози

Патент на винахід № 107226. Бюл. № 23 від 10.12.2014.

Головко Л.В., Поважний В.А., Молодой Д.В., Ткаченко Т.В.

44

Спосіб видалення води з осадів промислово-побутових стічних вод

Патент на винахід № 107266. Бюл. № 23 від 10.12.2014.

Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Каменських Д.С., Євдокименко О.М., Цимбаленко В.М.

45

Спосіб підвищення харчової цінності насіння сої

Патент на корисну модель № 95652. Бюл. № 24 від 25.12.2014.

Яковенко О.М., Калачова Т.А., Кравець В.С.

46

Спосіб одержання біодизельного палива переестерифікацією тригліцеридів етиловим спиртом в проточно-циркуляційному режимі на стаціонарному шарі каталізатора

Патент на винахід № 107819. Бюл. № 4 від 25.02.2015.

Патриляк Л.К., Патриляк К.І., Іваненко В.В., Охріменко М.В., Волошина Ю.Г., Манза І.А., Коновалов С.В., Храновська В.І.

47

Спосіб одержання мазі Теобону-дитіомікоциду

Патент на винахід № 108310. Бюл. № 7 від 10.04.2015.

Шкарапута Л.М., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Кухар В.П.

48

Гібридний електропровідний плівковий нанокомпозит для електромагнітного та електростатичного захисту

Патент на корисну модель № 99185. Бюл. № 10 від 25.05.2015.

Пуд О.А., Петришук М.В., Огурцов М.О., Носков Ю.В., Сидоров Д.О., Пуд С.О., Коваленко В.Ф.

49

2,4-дисульфоніл-5-циклоамінозаміщені тіазоли і їх застосування як антиракових препаратів

Патент на винахід № 109165. Бюл. № 14 від 27.07.2015.

Зябрєв В.С., Бабій С.Б., Туров К.В., Василенко О.М., Виноградова Т.К., Броварець В.С.

50

Стереоселективний метод синтезу фосфорильованих алкенів

Патент на винахід № 111025. Бюл. № 5 від 10.03.2016.

Колодяжний О.І., Колодяжна О.О., Колодяжна А.О.

51

Спосіб отримання спіропохідних 1,2-дифенілпіразолідин-3,5-діонів реакціями метатезису з закриттям циклу

Патент на винахід № 111385. Бюл. № 8 від 25.04.2016.

Головатюк В.М., Безуглий Ю.В., Кашковський В.І.

52

Спосіб підготовки каталізатора для одержання біодизельного палива

Патент на корисну модель № 108271. Бюл. № 13 від 11.07.2016.

Зубенко С.О., Охріменко М.В., Патриляк Л.К., Волошина Ю.Г.,Яковенко А.В., Коновалов С.В., Сушко Н.М.

53

Інвертна мікроемульсія для підвищення видобутку вуглеводневої сировини.

Патент на винахід № 112014. Бюл. № 13 від 11.07.2016.

Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Бондаренко О.М., Поган О.В.

54

Спосіб отримання полімерного покриття на сталевому трубопроводі в базових і трасових умовах

Патент на винахід № 112366. Бюл. № 16 від 25.08.2016.

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П., Ліцов М.І.

55

Присадка для пониження температури замерзання біодизельного палива

Патент на винахід № 112379. Бюл. № 16 від 25.08.2016.

Зубенко С.О., Кирпач К.О., Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Коновалов С.В.

56

Спосіб підготовки сировини для одержання біодизельного палива

Патент на корисну модель № 111158. Бюл. № 21 від 10.11.2016.

Зубенко С.О., Охріменко М.В., Патриляк Л.К., Волошина Ю.Г., Яковенко А.В., Коновалов С.В., Сушко Н.М.

57

Водоемульсійна мастильно-холодильна рідина для механічної обробки металів

Патент на винахід № 112946. Бюл. № 21 від 10.11.2016.

Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Біленька В.І., Желєзний Л.В.

58

Мастило для підшипників кочення залізничних локомотивів

Патент на винахід № 113364. Бюл. № 1 від 10.01.2017.

Железний Л.В., Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Папейкін О.О., Венгер І.О.

59

Застосування 4–(N–глюкозиліден)амінобензойної кислоти як присадки для підвищення несучої здатності етанолу – компонента альтернативного палива

Патент на винахід № 113695. Бюл. № 4 від 27.02.2017.

Божко О.О., Єсилевський С.О., Чернявський Є.К., Шелудько Є.В., Пилявський В.С., Полункін Є.В., Богомолов Ю.І.

60

Спосіб отримання гібридних композитів поліпіролу з вуглецевими нанотрубками для сенсорних вимірювань

Патент на корисну модель № 113955. Бюл. № 4 від 27.02.2017.

Носков Ю.В., Пуд О.А., Кругляк О.С., Огурцов М.О.

61

Спосіб застосування композиційних мікроелементних препаратів

Патент на корисну модель № 116440. Бюл. № 10 від 25.05.2017.

Давидова О.Є., Дульнєв П.Г., Аксиленко М.Д., Каплуненко В.Г.

62

Протонообмінні мембрани для паливних елементів на основі зшитого полііміду і протонних іонних рідин

Патент на корисну модель № 117498. Бюл. № 12 від 26.06.2017.

Рогальський С.П., Тарасюк О.П., Джужа О.В., Пархоменко В.І., Махно С.М., Чернявська Т.В.

63

Полімер-електролітні мембрани для паливних елементів на основі бактерійної целюлози, діестерів фосфорної кислоти та імідазолу

Патент на корисну модель № 117500. Бюл. № 12 від 26.06.2017.

Рогальський С.П., Тарасюк О.П., Бортишевський В.А., Корж Р.В., Махно С.М., Чернявська Т.В.

64

Антифрикційне уреатне пластичне мастило

Патент на корисну модель № 118268. Бюл. № 14 від 25.07.2017.

Железний Л.В., Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Папейкін О.О., Венгер І.О.

65

Спосіб синтезу азотовмісних поверхнево-активних речовин

Патент на корисну модель № 118213. Бюл. № 14 від 25.07.2017.

Бодачівський Ю.С., Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Сафронов О.І.

66

Засіб для місцевого лікування екземи

Патент на винахід № 114982. Бюл. № 16 від 28.08.2017.

Степаненко В.І., Шкарапута Л.М., Сологуб Л.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Цехмістер Я.В., Кухар В.П.

67

Антифрикційний матеріал на основі фторвміщуючого термостійкого ароматичного поліаміду

Патент на винахід № 115734. Бюл. № 23 від 11.12.2017.

Шелудько Є.В., Богомолов Ю.І., Шелудько В.Є., Сушко Н.М., Пилявський В.С., Тельніков Є.Я.

68

Пластичне мастило

Патент на винахід № 115752. Бюл. № 23 від 11.12.2017.

Желєзний Л.В., Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Cафронов О.І.

69

Застосування композиції теобону-дитіомікоциду з гентаміцином як засобу для місцевого лікування дерматозів, ускладнених бактеріальною чи грибковою інфекцією

Патент на винахід № 116184. Бюл. № 3 від 12.02.2018.

Степаненко В.І., Шкарапута Л.М., Наумова Л.О., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Цехмістер Я.В., Кухар В.П., Голіков В.А.

70

Пластифікатори для полівінілхлориду з антимікробною активністю

Патент на корисну модель № 123853. Бюл. № 5 від 12.03.2018.

Рогальський С.П.; Тарасюк О.П.; Джужа О.В.; Пархоменко В.І.; Година Д.М.; Метелиця Л.О.

71

Застосування похідних оксазолу загальної формули А як антиракових препаратів

Патент на корисну модель № 124139. Бюл. № 6 від 26.03.2018.

Качаєва М.В.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Корнієнко А.М.; Броварець В.С.

72

Спосіб синтезу бутилових естерів жирних кислот

Патент на винахід № 116595. Бюл. № 7 від 10.04.2018.

Зубенко С.О.; Патриляк Л.К.; Охріменко М.В.; Яковенко А.В.; Коновалов С.В.

73

Спосіб одержання аморфного діоксиду кремнію із рисового лушпиння

Патент на винахід № 117881. Бюл. № 19 від 10.10.2018.

Євдокименко В.О.; Каменських Д.С.; Кашковський В.І.; Вахрін В.В.

74

Спосіб вирощування рижію в умовах хлоридного засолення

Патент на винахід № 117894. Бюл. № 19 від 10.10.2018.

Кретинін С.В.; Кравець В.С.; Блюм Я.Б., Хрипач В.О.; Жабінський В.М.

75

Застосування похідних піримідину, піразолу та піразолотриазину як регуляторів росту рослин кукурудзи

Патент на корисну модель № 128938. Бюл. № 19 від 10.10.2018.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Ключко С.В.; Гуренко А.О.; Соломянний Р.М.; Броварець В.С.

76

Спосіб синтезу азотовмісних поверхнево-активних речовин

Патент на винахід №118132. Бюл. № 22 від 26.11.2018.

Бодачівський Ю.С., Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Сафронов О.І.

77

Застосування комплексної сполуки на основі тетрахлориду олова із саліцилаль-n-толуїдином як присадки для інгібування окиснення бензилового спирту

Патент на винахід № 118217. Бюл. № 23 від 10.12.2018.

Божко О.О., Шелудько Є.В., Каменєва Т.М., Полункін Є.В.

78

Застосування похідних 5-арилсульфоніл-1,3-оксазол-4-карбонітрилів як антиракових препаратів

Патент на корисну модель № 130920. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Качаєва М.В.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Мітюхін О.П.; Броварець В.С.

79

Застосування похідних піримідину – метіуру натрієвої солі та метіуру калієвої солі, для інтенсифікації росту рослин кукурудзи

Патент на корисну модель № 130921. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Ключко С.В.; Броварець В.С.

80

Застосування солей тіазолію як агентів, що інгібують активність ацетилхолінестерази і бутирилхолінестерази

Патент на винахід № 118316. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Очеретнюк А.Д.; Кобзар О.Л.; Міщенко І.М.; Козаченко О.П.; Броварець В.С.; Вовк А.І.

81

Похідні оксазолу як регулятори росту рослин

Патент на винахід № 118318. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Головченко О.В.; Корнієнко А.М.; Броварець В.С.

82

Застосування сульфонілкалікс[4]арену та його похідних як агентів, що інгібують активність протеїнтирозинфосфатаз

Патент на винахід № 118319. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Булденко В.М.; Труш В.В.; Кобзар О.Л.; Драпайло А.Б.; Вишневський С.Г.; Кальченко В.І.; Вовк А.І.

83

Спосіб одержання стереоізомерів дигідро-1-інденолів формули 1 з використанням кинетичного розділення рацематів у присутності ферментів burcholderia cepia lipase або Candida antarcticalipase B

Патент на винахід № 118619. Бюл. № 3 від 11.02.2019.

Колодяжний О.І., Колодяжна О.О., Колодяжна А.О.

84

Електропровідний полімерний композит на основі полі-3-метилтіофену для сенсорних вимірювань

Патент на корисну модель № 131913. Бюл. № 3 від 11.02.2019.

Огурцов М.О., Пуд О.А., Мамикін А.В., Кукла О.Л.

85

Спосіб одержання 5-гідроксиметилфурфуролу з фруктози

Патент на корисну модель № 133603. Бюл. № 7 від 10.04.2019.

Молодой Д.В., Мельничук О.В., Поважний В.А.

86

7-Циклозаміщені оксазоло[4,5-d]піримідини як регулятори росту рослин

Патент на винахід № 119425. Бюл. № 11 від 10.06.2019.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Головченко О.В.; Корнієнко А.М.; Броварець В.С.

87

Cпосіб лікування грибкових захворювань стоп, ускладнених гіперкератозом, та профілактики оніхомікозу

Патент на корисну модель № 136016. Бюл. № 14 від 25.07.2019.

Шкарапута Л.М., Черепинська О.В., Степаненко В.І., Митрохіна Л.Л., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Морозова І.П., Цехмістер Я.В., Голіков В.А.

88

Застосування 2-заміщених 5-арилсульфоніл-1,3-оксазол-4-карбонітрилів як антиракових препаратів

Патент на винахід № 120079. Бюл. № 18 від 25.09.2019.

Качаєва М.В.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Мітюхін О.П.; Броварець В.С.

89

Металоорганічний фторований поліазометин як полімерний інгібітор окиснення ароматичних спиртів

Патент на корисну модель № 137236. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шелудько Є.В., Богомолов Ю.І., Мельникова С.Л., Поважний В.А., Кашковський В.І.

90

Застосування комплексу на основі N-оксиду 2-метилпіридину і хлориду міді як інгібітора окиснення ароматичних спиртів

Патент на корисну модель № 137237. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шелудько Є.В., Дульнєв П.Г.,Богомолов Ю.І., Кашковський В.І.

91

Дисаліциліденова похідна фторованого діаміну як мономер для синтезу поліметалокомплексного інгібітора окиснення ароматичних спиртів

Патент на корисну модель № 137238. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шелудько Є.В., Поважний В.А., Кашковський В.І.

92

Композиція для місцевого лікування грибкових захворювань стоп, ускладнених гіперкератозом

Патент на корисну модель № 137314. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шкарапута Л.М., Черепинська О.В., Степаненко В.І., Митрохіна Л.Л., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Морозова І.П., Цехмістер Я.В., Голіков В.А.

93

Застосування похідних оксазолу та оксазолопіримідину як регулятора росту рослин.

Патент на корисну модель № 123946. Заєрестровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.03.2018.

Циганкова В.А., Андрусевич Я.В., Штомпель О.І., Копіч В.М., Пільо С.Г., Прокопенко В.М., Головченко О.В., Корнієнко А.М., Соломянний Р.М., Броварець В.С.