Аспірантура. Анотації навчальних дисциплін

102 - Chemistry

Цикл дисциплін загальної підготовки

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

2. Дисципліни вільного вибору аспіранта

Цикл дисциплін професійної підготовки

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

2. Вибіркові курси спеціалізації “Біоорганічна хімія”

3. Вибіркові курси спеціалізації “Нафтохімія і вуглехімія”

Практична підготовка

ОНД.3.01 Науково-педагогічна практика


091- Biology

Цикл дисциплін загальної підготовки

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

2. Дисципліни вільного вибору аспіранта

Цикл дисциплін професійної підготовки

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

2. Вибіркові курси спеціалізації “Біоорганічна хімія”

3. Практична підготовка