List of probable supervisors (ukr.)

Choosing a supervisor based on the main areas of his research.

Список імовірних наукових керівників –
102 “Хімія”
Галузь наукової діяльності
Вовк Андрій Іванович – д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України, директор ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10. – Біоорганічна хімія
Броварець Володимир Сергійович – д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10. – Біоорганічна хімія
Коновалов Сергій Вікторович к. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.13 – Нафтохімія та вуглехімія
Євдокименко  Віталій Олександрович к. х. н., заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу органічного та нафтохімічного синтезу  ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.13 – Нафтохімія та вуглехімія.
Смолій Олег Борисович – д. х. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії білків і пептидів ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10. – Біоорганічна хімія
Колодяжний Олег Іванович – д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу синтезу фізіологічно активних сполук фосфору ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.08 – Хімія елементоорганічних сполук
Пуд Олександр Аркадійович – д. х. н., професор, завідувач відділу хімії функціональних матеріалів ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук
02.00.04 – Фізична хімія
Качковський Олексій Дмитрович – д. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.03 – Органічна хімія
Патриляк Любов Казимирівна – д. х. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу каталітичного синтезу ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.13 – Нафтохімія та вуглехімія
Герус Ігор Іванович – д. х. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу тонкого органічного синтезу ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.08 – Хімія елементоорганічних сполук
Полункін Євген Васильович – к. х. н., в.о. завідувача відділу гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.08 – Хімія елементоорганічних сполук
Головченко Олександр Володимирович – к. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія
Шабликін Олег Валентинович – к. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія
Пільо Степан Григорович – к. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.03 – Органічна хімія
Фрасинюк Михайло Сергійович – д. х. н., старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.03 – Органічна хімія 02.00.10. – Біоорганічна хімія
Список імовірних наукових керівників – 091 “Біологія та біохімія” 
Кравець Володимир Степанович – доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України03.00.04 – Біохімія
02.00.10 – Біоорганічна хімія
Метелиця Лариса Олексіївна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу медико-біологічних досліджень ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія
Циганкова Вікторія Анатоліївна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України03.00.20 – Біотехнологія
Дерев’янчук Михайло Вікторович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія
Година Діана Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія
Покотило Ігор В’ячеславович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України02.00.10 – Біоорганічна хімія