Навчальні та робочі програми освітніх дисциплін

Хімія

Навчальні програми

ПНД Методологія та організація наукових досліджень

ПНД Аспірантський дослідницький семінар

ПНД Розробка дисертаційного проекту

ПНД Фізико-хімічні методи дослідження структури молекул

ПНД Загальні питання нафтохімії та вуглехімії

ПНД Основи біоорганічної хімії

ПНД Молекулярні механізми в біоорганічній хімії

ПНД Біоактивні елементорганічні сполуки

ПНД Новітні методи органічного синтезу біоактивних сполук

ПНД Основи хімії природних сполук

ПНД Мономери та полімери в органічному та нафтохімічному синтезі

ПНД Альтернативна сировина органічного та нафтохімічного синтезу

ПНД Каталітичні процеси переробки нафти


Робочі програми

РПКМ Біоактивні елементорганічні сполуки

РПКМ Молекулярні механізми в біоорганічній хімії

РПКМ Новітні методи органічного синтезу біоактивних сполук

РПКМ Основи біоорганічної хімії

РПКМ Основи хімії природних сполук

РПКМ Фізико-хімічні методи дослідження структури молекул

РПКМ Загальні питання нафтохімії та вуглехімії

РПКМ Методологія та організація наукових досліджень