Графіки навчального процесу

102 – Хімія

2020 Курс “Біоактивні елементорганічні сполуки”

2020 Курс “Молекулярні механізми в біоорганічній хімії”

2020 Курс “Загальні питання нафтохімії та вуглехімії”

2020 Курс “Методологія та організація наукових досліджень”

2020 Курс “Основи біоорганічної хімії”

2020 Курс “Розробка дисертаційного проєкту”

2020 Курс “Фізико-хімічні методи дослідження структури молекул”

2021 Курс “Молекулярні механізми в біоорганічній хімії”

2021 Курс “Біоактивні елементоорганічні сполуки”

2021-2022 Курс “Біоактивні елементоорганічні сполуки”

2021-2022 Курс “Альтернативна сировина органічного та нафтохімічного синтезу”

2021-2022 Курс “Загальні питання нафтохіміїї та вуглехімії”

2021-2022 Курс “Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro”

2021-2022 Курс “Методологія та організація наукових досліджень”

2021-2022 Курс “Молекулярні механіми в біоорганічній хімії”

2021-2022 Курс “Новітні методи органічного синтезу біоорганічних сполук”

2021-2022 Курс “Основи біоорганічної хімії”

2021-2022 Курс “Поверхнево-активні речовини – синтез, властивості, застосування

2021-2022 Курс “Розробка дисертаційного проекту”

2021-2022 Курс “Фізико-хімічні методи дослідження структури молекул”

2021-2022 Курс “Основи хімії природних сполук”

2022-2023 Курс “Альтернативна сировина органічного та нафтохімічного синтезу”

2022-2023 Курс “Загальні питання нафтохіміїї та вуглехімії”

2022-2023 Курс “Методологія та організація наукових досліджень”

2022-2023 Курс “Молекулярні механіми в біоорганічній хімії”

2022-2023 Курс “Новітні методи органічного синтезу біоорганічних сполук”

2022-2023 Курс “Основи біоорганічної хімії”

2022-2023 Курс “Поверхнево-активні речовини – синтез, властивості, застосування

2022-2023 Курс “Розробка дисертаційного проекту”

2022-2023 Курс “Фізико-хімічні методи дослідження структури молекул”

2023-2024 Курс Загальні питання нафтохiмiї i вуглехiмiї

2023-2024 Курс Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень

2023-2024 Курс Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

2023-2024 Курс Молекулярнi механiзми в бiоорганiчнiй хiмiї

2023-2024 Курс Новiтнi методи органiчного синтезу бiоактивних сполук

2023-2024 Курс Основи бiоорганiчної хiмiї

2023-2024 Курс Розробка дисертацiйного проєкту

2023-2024 Курс Фiзико-хiмiчнi методи дослiдження структури молекул

091 – Біологія

2020 Курс “Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro“

2020 Курс “Методологія та організація наукових дослідженнь в біології”

2020 Курс “Молекулярні механізми регуляції біологічних систем”

2020 Курс “Системний підхід до оформлення наукових праць”

2020 Курс “Біоорганічна хімія”

2021 Курс “Низькомолекулярні біорегулятири рослин”

2021 Курс “Сигнальні системи клітин різного рівня організації”

2021 Курс “Біологічно-активні речовини як антимікробні агенти”

2021-2022 Курс “Біологічно-активні речовини як антимікробні агенти”

2021-2022 Курс “Біоорганічна хімія”

2021-2022 Курс “Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro”

2021-2022 Курс “Молекулярні механізми регуляції біологічних систем”

2021-2022 Курс “Низькомолекулярні біорегулятори рослин”

2021-2022 Курс “Системний підхід до оформлення наукових праць”

2022-2023 Курс “Методологія та організація наукових дослідженнь в біології”

2023-2024 Курс Бiологiчно-активнi речовини як антимiкробнi агенти

2023-2024 Курс Бiоорганiчна хiмiя

2023-2024 Курс Методи дослiдження бiоактивностi in silico та in vitro

2023-2024 Курс Молекулярнi механiзми регуляцiї бiологiчних систем

2023-2024 Курс Органiзацiя i пiдготовка дисертацiйної роботи

2023-2024 Курс Сигнальнi системи клiтин рiзного рiвня органiзацiї

091 – Біологія та біохімія

2023-2024 Курс Методологія та організація наукових досліджень в біології

2023-2024 Курс Методологія та організація наукових досліджень в біології (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)