Група біологічного скринінгу

Вікторія Анатоліївна Циганкова – доктор біологічних наук (03.00.20 – біотехнологія), старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.
Керівник групи скринінгу хімічних сполук відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (ІБОНХ НАНУ)

Спеціалізація ключові слова: Фахівець у галузі біотехнології рослин, фізіології рослин, регуляції росту рослин, сільськогосподарської біотехнології та нанобіотехнології, молекулярної біології, генетики, генної інженерії, технології РНК інтерференції (RNAi), регуляції експресії генів, фітопатології, захисту рослин, біоорганічної хімії.

Область наукових інтересів: створення нових екологічно безпечних регуляторів росту рослин синтетичного і природного походження, а також вивчення фізіологічних і молекулярно-генетичних аспектів їх дії на прискорення росту та розвитку сільськогосподарських і лікарських рослин, підвищення врожайності і стійкості сільськогосподарських культур до патогенних та паразитичних організмів (бактерій, грибів, нематод і комах-шкідників), а також стрес-факторів навколишнього середовища (посуха, холод, підвищені температури, забруднення ґрунтів і т.д.).

Google Scholar Profile

Отримані гранти: спільний українсько-американський проект УНТЦ № P-490 “Застосування нових біопрепаратів з нематицидною і регулюючою ріст рослин активністю в технологіях вирощування зернових, овочевих та інших культур” Національної академії наук України, 2010-2013 рр.; проект “Молекулярні основи створення біологічно активних та екологічно безпечних препаратів з біозахисними та імуномодулюючими властивостями” за програмою наукових досліджень НАН України “Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій” (затверджений рішенням Президії Національної академії наук України від 07.07.10, № 222), 2010-2015 рр.; проект “Отримання ліній клітин сільськогосподарських рослин з підвищеною стійкістю до патогенних та паразитичних організмів шляхом індукції процесу РНК-інтерференції біорегуляторами мікробного походження” за цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України “Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства” на 2015-2019 рр. (затверджений рішенням Президії Національної академії наук України від 11.02.15, №. 22), 2015-2019.

Публікації: Починаючи з 1997 року, опубліковано понад 200 наукових праць, зокрема 6 монографій та понад 150 статей у високорейтингових вітчизняних та міжнародних рецензованих журналах, а також 8 патентів України.

Список публікацій групи біологічного скринінгу у форматі Google Docs

Нагороди: За видатні наукові досягнення в галузі біотехнології біографічні дані доктора біологічних наук Вікторії Анатоліївни включені Міжнародним Біографічним Центром у 8-ме та 9-те Видання 2000 Видатних Інтелектуалів 21-го Століття (м. Кембридж, Англія), у 31-е, 32-е, 33-е, 34-е, 35-е, 36-е та 37-е щорічне Видання Marquis Who is Who in the World 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 (“Хто є хто у світі”, Нью-Йорк, США), у 12-те щорічне Видання Marquis Who’s Who in Science and Engineering 2016-2017 (“Хто є хто в науці та інженерії”, Нью-Йорк, США), у VI-й том Видання “Науковці України – еліта держави” Видавництва “Логос України”, та у X-й том довідково-енциклопедичного та біографічного Видання «Державні нагороди України. Кавалери та лауреати». Доктор біологічних наук Вікторія Анатоліївна Циганкова була обрана для отримання престижної Нагороди Маркіза Альберта Нельсона за життєві досягнення (2018 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award) за її наполегливу працю та відданість її професії. Доктор біологічних наук В. А. Циганкова нагороджена відзнакою НАН України «За професійні здобутки» та медаллю з нагоди 100-річчя НАН України (2018). Доктору біологічних наук Циганковій Вікторії Анатоліївні та всьому авторському колективу (Іутинська Г.О., Волкогон В.В., Курдиш І.К., Федоренко В.О., Гончар М.В., Циганкова В.А., Білявська Л.О., Смуток О.В.) присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2018 р. за наукову роботу “Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві”.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №110/2019 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року https://www.president.gov.ua/documents/1102019-26430
Cайт Лауреатів Комітету з Держпремій України
http://kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-biologichno-aktyvni-rechovyny-mikrobnogo-syntezu-v-novitnih-biotehnologiyah-i-suchasnomu

Президія Національної Академії Наук України постановою від 14 листопада 2018 року нагородила доктора біологічних наук Циганкову Вікторію Анатоліївну відзнакою НАН України “ЗА ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ” та медаллю з нагоди 100-річчя НАН України.

Членство: д.б.н. В.А.Циганкова є почесним членом Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (УТГіС) з 2012 р. та Американського товариства біологів рослин (ASPB) з 2012 р.; International Society for Development and Sustainability (ISDS); членом редакційної ради (EABM) відділу вилання книг Sciencedomain International; Член управлінської та консультативної ради (MAB) видавництва SciDoc Publishers, Головний редактор International Journal of ChemTech Research; Головний співредактор журналу «Advances in Environmental Biology», Академічний редактор журналу «Asian Journal of Research and Review in Agriculture», член редакційних колегій та рецензент Міжнародних журналів: Journal of RNA and Genomics (Scopus), Bioscience Biotechnology Research Communications (Web of Science), International Journal of Medical Biotechnology & Genetics (IJMBG), Journal “Bioscience and Bioengineering”, “International Journal of Plant & Soil Science”, “Asian Journal of Plant and Soil Sciences”, “Asian Journal of Soil Science and Plant Nutition”, “Journal of Food Science and Engineering”, Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricultural Science and Technology B, Journal of Agricultural Science and Research (JASR), Journal of Medicinal Plants Studies, SciFed Journal of Plant Physiology, Journal of Integrative Food Sciences & Nutrition, Journal “Food Science & Nutrition Technology” (FSNT), Journal of Environment and Bio Research, Journal of Environmental and Analytical Toxicology, Enliven: Journal of Genetic, Molecular and Cellular Biology, “Research Journal of Life Sciences, Bioinformatics, Pharmaceutical and Chemical Sciences”, Chemistry Research Journal, Asian Journal of Biotechnology and Genetic Engineering, International Journal of Biotechnology and Bioengineering, Journal Of Advances In Biology, “Asian Plant Research Journal”, International Journal of Development and Sustainability (IJDS); “Journal of Advances in Agriculture”, Australian Journal of Pharmaceutical Biology (AJPB), Advance research in agriculture and organic farming, International Journal for Pharmaceutical Research Scholars (IJPRS), Journal of Advancements in Plant Science (JAPS), Innovative Biosystems and Bioengineering, Journal of Microbiology and Laboratory Science (JMLS); “Journal of Food Science and Engineering”, Current Trends on Biostatistics & Biometrics (CTBB), MedCrave Online Journal of Research & Reviews; International Journal of Latest Research In Science and Technology; Madridge Journal of Bioinformatics and Systems Biology (MJBSB); Modern Approaches in Drug Designing (MADD); Journal “Series of Botany and Environmental Science”; Journal “Genetic Disease Study”; Region-Research Journal of Genetic Engineering; International Journal of Latest Research In Science and Technology; Current Trends on Biotechnology & Microbiology (CTBM); International Journal of Latest Research In Science and Technology; Madridge Journal of Bioinformatics and Systems Biology (MJBSB); Modern Approaches in Drug Designing (MADD); Journal “Series of Botany and Environmental Science”; Journal “Genetic Disease Study”; Region-Research Journal of Genetic Engineering; International Journal of Drug Research and Technology; Madridge Journal of Agriculture and Environmental Sciences (MJAES); Journal of Genetic Engineering and Biotechnology Research; Open Journal of Bioscience Research (OJBR); рецензент міжнародного наукового журналу “Environmental Research” (Elsevier, Impact factor: 3.088, 5-Year Impact Factor: 3.827, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.267, SCImago Journal Rank (SJR): 1.452), член міжнародних наукових асоціацій: Google Scholar, Publons Academy, Academy Mendeley, Academia.edu та ResearchGate; член спеціалізованих вчених рад Д 26.254.01 та Д26.002.28 по захисту кандидатських і докторських дисертацій при ДУ “Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України” з 2014 р. та при Національном технічном університеті України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” з 2015 р.

Співпраця з науково-дослідними інститутами: ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, факультет біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Миколаївський Національний Аграрний Університет (ННПЦ МНАУ), (Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine), Полтавська державна аграрна академія (Poltava State Agrarian Academy, Ukraine), Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України (Odessa State Agricultural Research Station of NAAS of Ukraine), Товариство з обмеженою відповідальністю «Екологічно-виробниче підприємство «Авалон ЛТД» (Limited Liability Company“Eco-Industrial Enterprise”, Avalon LTD”), Придніпровський науковий центр, Університет Сассексу (Брайтон, Велика Британія).

http://www.sussex.ac.uk/mps/internal/newsandevents?id=42706

https://www.sussex.ac.uk/news/media-centre/press-releases/id/48552

На початку листопада 2017 р. д-р Костянтин Блюсс відвідав Національну Академію Наук України, щоб обговорити співпрацю, спрямовану на розробку методик зменшення втрат врожаю сільськогосподарських культур. Україна є найбільшим у світі експортером насіння соняшника та входить у п’ятірку кращих виробників картоплі, пшениці, ячменю та кукурудзи, але до 30 % урожаю цих культур щорічно втрачаються через захворювання, спричинені різними паразитичними організмами. На основі розроблених нещодавно д-ром Костянтином Блюссом математичних моделей, запропоновано нові підходи, які можуть полегшити шляхи вирішення цієї важливої для сільського господарства проблеми.

Під час поїздки д-р Костянтин Блюсс зустрівся з колегами із Придніпровського Наукового Центру НАН України і МОН України, Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, а також Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Підписано «Меморандум про взаєморозуміння» з метою науково-дослідницької співпраці між Університетом Сассексу та Придніпровським Науковим Центром, який покладе офіційні підстави для співпраці між Університетом Сассексу та науково-дослідними інститутами в Україні. Цей науково-дослідний меморандум про взаєморозуміння є першою такою угодою для MPS (“market price support”) та першим меморандумом, призначеним для дослідницької співпраці між Університетом Сассексу з будь-якою організацією у Східній Європі. Передбачається, що в найближчі роки математичні методики, розроблені в Університеті Сассексу, будуть переведені на нові технології підвищення продуктивності врожаю, що сприятиме посиленню глобальної продовольчої безпеки.

7 червня 2018 р. було підписано Договір про наукове співробітництво між Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України та Миколаївським національним аграрним університетом (МНАУ)

Керівництво аспірантами: 1 аспірант.

ФОТО:


Наші досягнення
(також як презентація в форматі pptx)

Tsygankova V.A., Shysha E.N., Galkin A.P., Yemets A.I., Iutynska G.A., Blume Ya.B.
Application of bioregulators of microbiological origin as new effective stimulants of Triticum aestivum L. regeneration in vitro.
Abstr. Book of 22nd International Conference on Plant Growth Substances. Toronto, Canada, June 21-25th, 2016. P. 6.

https://imgsvr.eventrebels.com/ERImg/01/54/79/Program061516.pdf

https://imgsvr.eventrebels.com/ERImg/01/54/79/AbstractBook.pdf

Victoria Tsygankova, Oleg Bayer, Yaroslav Andrusevich, Vladimir Sergeevich Brovarets, Alla Yemets, and Yaroslav Blume.
Inducing effect of low molecular weight nitrogen-containing heterocyclic compounds on direct shoot organogenesis of Linum usitatissimum L. in vitro. (Poster 87).
Abstr. Book of 22nd International Conference on Plant Growth Substances. – Toronto, Canada, June 21-25th, 2016. – P. 41.

Могільнікова І.В., Циганкова В.А., Соломянний Р.М., Броварець В.С., Білько Н.М., Ємець А.І.
Пошук нових регуляторів росту рослин серед азолів, азинів та їх конденсованих похідних
Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук – похідних піримідину. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10: 62-70. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.10.062


Доягнення групи біологічного скринінгу за 2023р.


Адреса (офіс): Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, вул. Мурманська 1, Київ-94, 02660, Україна

Teл. +38(044) 558-53-88; факс +38(044) 573-25-52

E-mail: vtsygankova@ukr.net; victoria_biotex@i.ua


Awards and Certificates

 

16.05.2019 ХХXІV наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії

IX INTERNATIONAL CONFERENCE IN CHEMISTRY KYIV-TOULOUSE


Сертифікати учасників I Міжнародної науково-практичної конференції INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION, 29-31 березня 2020 р, м. Афіни, Греція. – С. 52 – 68.

Сертифікати учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, 8-10 квітня 2020 р, м. Софія, Болгарія.

Сертифікати учасників ХII Міжнародної науково-практичної конференції «WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS»,Торонто, Канада

Досягнення групи біологічного скринінгу за 2019-2020рр.

Сертифікати учасників ІV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів”. 10 квітня 2020. м. Дніпро.

Патент на винахід №123222

Сертифікати учасників V Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2021», яка відбулась в м. Дніпро.


Сертифікати учасників VI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ «Наукова молодь – потенціал відновлення України». Київ, 25 травня 2022 року.

Тези “Скринінг похідних піримідину як нових регуляторів росту рослин пшениці”


International Journal of Innovative Science and Research Technology(IJISRT)
www.ijisrt.com
ISSN No :- 2456-2165
Impact Factor :- 7.176

https://ijisrt.com/application-of-pyrimidine-and-pyridine-derivatives-for-regulation-of-chickpea-cicer-arietinum-l-growth

Tsygankova V.A., Andrusevich Ya.V., Kopich V.M., Voloshchuk I.V., Pilyo S.G., Klyuchko S. V., Brovarets V.S. Application of pyrimidine and pyridine derivatives for regulation of chickpea (Cicer arietinum L.) growth. International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT). 2023. Vol.8. Issue 6. P. 19 – 28. DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8017311«Світ наукових досліджень. Випуск 20»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 20-21 червня 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 245 с.Сертифікати учасників I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Progressive Opportunities and Solutions of Advanced Society», 16 -17 листопада 2023 року, м. Дніпро. 


Сертифікати учасників VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО», 22-24 листопада 2023 р., м. Шостка,  Україна.5th International Scientific and Practical Internet Conference “Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates”

Список публікацій, індексованих в SCOPUS

Tsygankova, Victoria A.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55816912700

Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-8036-6488
Documents by author:20
Citations by 86 documents: 113
h-index: 6


НАЙВАЖЛИВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ РОКИ

  1. Циганкова В.А., Броварець В.С., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Перспективи розробки в Україні регуляторів росту рослин на основі азолів, азинів та їх конденсованих похідних. Синтез і біоактивність функціоналізованих азотовмісних гетероциклів / за ред. А.І. Вовка. Київ : Інтерсервіс, 2021. C. 246 – 287.
  2. V. A. Tsygankova, Ya. V. Andrusevich, O. I. Shtompel, R. M. Solomyanny, A. O. Hurenko, M. S. Frasinyuk, G. P. Mrug, O. V. Shablykin, S. G. Pilyo, A. M. Kornienko & V. S. Brovarets. New Auxin and Cytokinin Related Compounds Based on Synthetic Low Molecular Weight Heterocycles/ V.A.Tsygankova et al. Chapter 16. P. 353377. In: Aftab T. (Ed.) Auxins, Cytokinins and Gibberellins Signaling in Plants. Signaling and Communication in Plants. Springer Nature Switzerland AG. 2022. 377 p. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05427-3_16 (Indexed in Scopus).
  3. Tsygankova V.A., Andrusevich Y.V., Shysha E.N., Biliavska L.O., Galagan T.O., Galkin A.P., Yemets A.I., Iutynska G.A., Blume Y.B. RNAi-mediated resistance against plant parasitic nematodes of wheat plants obtained in vitro using biostimulants of microbiological origin. Current Chemical Biology. 2019. Vol. 13, N 1. P. 73–89. doi: 10.2174/2212796812666180507130017. (Indexed in Scopus (Q4)).
  4. Blyuss K.B., Fatehi F., Tsygankova V.A., Biliavska L.O., Iutynska G.O., Yemets A.I., Blume Y.B. RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural poly-component biostimulants. Frontiers in Plant Science. 2019. Vol. 10. P. 483. doi.org/10.3389/fpls.2019.00483. Impact Factor 4.298 (Indexed in Scopus (Q1) and Web of Sciences).
  5. Vasetska O., Zhminko P., Prodanchuk M., Galkin A., Tsygankova V. Perspective for using 2,6-dimethylpyridine-N-oxide to reduce the toxic effect of xenobiotics in mammals. J Adv Pharm Educ Res. 2022. Vol. 12, N 1. P. 21-299. https://doi.org/10.51847/TXCxI0PsO1 (Indexed in Scopus (Q4)).
  6. Pidlisnyuk V., Mamirova A., Newton R.A., Stefanovska T., Zhukov O., Tsygankova V., and Shapoval P. The role of plant growth regulators in Miscanthus × giganteus utilisation on soils contaminated with trace elements. Agronomy. 2022. Vol. 12, № 12. P. 2999. IF 3.949 (2021), the Five-year IF: 4.117. (Indexed in Scopus (Q1) and Web of Sciences).
  7. The Monograph “ Research Advances in Plant Biotechnology”. Series: Plant Science Research and Practices / Ed. Yaroslav B. Blume. Chapter 6. Victoria A. Tsygankova, Konstantin B. Blyuss, Elena N. Shysha, Lyudmila A. Biliavska, Galina A. Iutynska, Yaroslav V. Andrusevich, Sergey P. Ponomarenko, Alla I. Yemets and Yaroslav B. Blume. “Using Microbial Biostimulants to Deliver RNA Interference in Plants as an Effective Tool for Biocontrol of Pathogenic Fungi, Parasitic Nematodes and Insects”. Pp. 205-319. Nova Science Publishers, Inc. USA. 2020. 375 p. ISBN: 978-1-53616-432-9. (Scopus).
  8. The Monograph “Agricultural Research Updates. Vol. 46”. Editor(s): Prathamesh Gorawala and Srushti Mandhatri. Chapter 1. Tsygankova V.A., Spivak S.I., Shysha E.N., Pastukhova N.L., Biliavska L.A., Iutynska G.A., Kyrylenko V.M., Yemets A.I., Blume Ya.B. The role of polycomponent biostimulants in increasing plant resistance to the biotic and abiotic stress factors. Pp. 1 – 86.Nova Science Publishers, Inc., NY, USA. 2023, 307 p. (Scopus).
  9. Blyuss, K.B., Al Basir, F., Tsygankova, V.A. et al. Control of mosaic disease using microbial biostimulants: insights from mathematical modelling. Ricerche mat. 69, 437–455 (2020). https://doi.org/10.1007/s11587-020-00508-6 (Scopus, Q2. IF 1.16.).
  10. Krupodorova, T., Barshteyn, V., Tsygankova, V., Sevindik, M., Blume, Ya. Strain-specific features of Pleurotus ostreatus growth in vitro and some of its biological activities. BMC Biotechnol. (2024). 24:9(1):1-14. https://doi.org/10.1186/s12896-024-00834-9 (Web of Science and Scopus, Q 2; IF 3.5)

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Article • Open access
The Role of Plant Growth Regulators in Miscanthus × giganteus Growth on Trace Elements-Contaminated Soils
Pidlisnyuk, V., Mamirova, A., Newton, R.A., …Tsygankova, V., Shapoval, P.
Agronomy, 2022, 12(12), 2999

Article • Open access
Perspective for using 2,6-dimethylpyridine-N-oxide to reduce the toxic effect of xenobiotics in mammals
Vasetska, O., Zhminko, P., Prodanchuk, M., Galkin, A., Tsygankova, V.
Journal of Advanced Pharmacy Education and Research, 2022, 12(1), pp. 21–29

• Article • Open Access
Control of mosaic disease using microbial biostimulants: insights from mathematical modelling
Blyuss, K.B., Al Basir, F., Tsygankova, V.A., …Tsyliuryk, O.I., Izhboldin, O.O.
Ricerche di Matematica, 2020, 69(2), pp. 437–455
• Book Chapter
Using microbial biostimulants to deliver rna interference in plants as an effective tool for biocontrol of Pathogenic Fungi, parasitic nematodes and insects
Tsygankova, V.A., Blyuss, K.B., Shysha, E.N., …Yemets, A.I., Blume, Y.B.
• Article • Open Access
RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural poly-component biostimulants
Blyuss, K.B., Fatehi, F., Tsygankova, V.A., …Yemets, A.I., Blume, Y.B.
Frontiers in Plant Science, 2019, 10, 483
• Article
RNAi-mediated resistance against plant parasitic nematodes of wheat plants obtained in vitro using bioregulators of microbiological origin
Tsygankova, V.A., Andrusevich, Y.V., Shysha, E.N., …Iutynska, G.A., Blume, Y.B.
Current Chemical Biology, 2019, 13(1), pp. 73–89
• Article • Open Access
Effect of cultivation conditions on activity of α-amylase from a tropical strain aspergillus flavus link
Adejuwon, A.O., Tsygankova, V.A., Alonge, O.
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2018, 7(6), pp. 571–575
• Review • Open Access
Genetical and epigenetical control of plant growth and development. Genes of photomorphogenesis and regulation of their expression by light
Tsygankova, V.A., Galkina, L.A., Musatenko, L.I., Sytnik, K.M.
Biopolymers and Cell, 2015, 20(6), pp. 451–471
• Article
Increasing the resistance of rape plants to the parasitic nematode Heterodera schachtii using RNAi technology
Tsygankova, V.A., Yemets, A.I., Iutinska, H.O., Galkin, A.P., Blume, Y.B.
Cytology and Genetics, 2013, 47(4), pp. 222–230
Article
[Isolation and amplification cDNA of 8H07 gene conservative region of nematode Heterodera schachtii with high relationship to its rape homolog].
Tsyhankova, V.A., Andrusevych, I.V., Ponomarenko, S.P., Halkin, A.P., Blium, I.B.
Cytology and Genetics, 2012, 46(6), pp. 3–11
• Article
[Growth stimulating, fungicidal and nematicidal properties of new microbial substances and their impact on si/miRNA synthesis in plant cells].
Tsyhankova, V.A., Andrusevych, I.V., Biliavs’ka, L.O., …Halahan, T.O., Boltovs’ka, O.V.
Mikrobiolohichnyǐ zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993), 2012, 74(6), pp. 36–45
• Conference Paper
Increase of plant resistance to diseases, pests and stresses with new biostimulants
Ponomarenko, S.P., Hrytsaenko, Z.M., Tsygankova, V.A.
Acta Horticulturae, 2012, 1009, pp. 225–234