Сертифікати і дипломи групи біологічного скринінгу

 

Сертифікати учасників I Міжнародної науково-практичної конференції INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EUCATION, 29-31 березня 2020 р, м. Афіни, Греція. – С. 52 – 68.

Сертифікати учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, 8-10 квітня 2020 р, м. Софія, Болгарія.

Сертифікати учасників ХII Міжнародної науково-практичної конференції «WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS»,Торонто, Канада

Досягнення групи біологічного скринінгу за 2019-2020рр.

Сертифікати учасників ІV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів”. 10 квітня 2020. м. Дніпро.

Патент на винахід №123222

Сертифікати учасників V Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2021», яка відбулась в м. Дніпро.


Сертифікати учасників VI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ «Наукова молодь – потенціал відновлення України». Київ, 25 травня 2022 року.

Тези “Скринінг похідних піримідину як нових регуляторів росту рослин пшениці”
«Світ наукових досліджень. Випуск 20»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 20-21 червня 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 245 с.Сертифікати учасників I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Progressive Opportunities and Solutions of Advanced Society», 16 -17 листопада 2023 року, м. Дніпро. 


Сертифікати учасників VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО», 22-24 листопада 2023 р., м. Шостка,  Україна.5th International Scientific and Practical Internet Conference “Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates”


Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів» ТАСХ-2024 на сайті Дніпровського державного аграрно-економічного університету.