Відділ 18

Відділ синтезу фізіологічно активних сполук

Керівник відділу:

Колодяжний Олег Іванович, доктор хімічних наук, професор, відомий дослідник у сфері фосфорорганічної хімії, фосфорорганічних реагентів, ілідів фосфору та асиметричного синтезу фосфорорганічних сполук.

Освіта :

1986 -вчене звання професор за фахом “Органічна хімія”,
1982 – доктор хімічних наук (Інститут органічної хімії, Академія наук України, Київ);
1969 – кандидат хімічних наук (Інститут органічної хімії, Академія наук України, Київ)
1965 – диплом про вищу освіту за фахом інженер технолог ( Дніпропетровський Хіміко-технологічний інститут).
Спеціальність : 02.00.08 и 02.00.03

Професійна діяльність:
з 1991 по теперішній час – завідувач хімії фізиологично активних сполук, ІБОНХ НАН України, Київ;
1991-завідувач лабораторією хімії фізиологично активних сполук фосфору, ІОХ АН України; Київ;
1975-1986 – старший науковий співробітник, ИОХ НАН України, Київ
1969-1975 – молодший науковий співробітник хімії фізиологично активних сполук фосфору, ІБОНХ НАН України; Київ Розробка нових реагентів і методів синтезу фосфорорганических сполук.

Основні наукові напрями:

Хімія ілідів фосфору;
Асиметричний синтез фосфорорганічних сполук;
Синтез фосфорних аналогів природних сполук, потенційних біологічно активних сполук.

Кількість опублікованих робіт : понад 450 наукових праць, з яких більше 20 оглядів і 30 патентів.
Знання іноземних мов : англійська, французька, російська

Додаткові відомості
член вченої ради ІБОНХ НАН України;
член спеціалізованої вченого ради ІБОНХ НАН України по захисту кандидатських і докторських дисертацій;
член редколегії журналу Ukrainica Bioorganica Acta;
член редакційної колегії міжнародного журналу Phosphorus, Sulfur, Sіlіcon and Related Elements, що видається в США.

Науковий напрямок роботи відділу:

Відділ займається розробкою методів синтезу потенційних біологічно активних сполук природного походження, розробкою нових фосфорорганічних реагентів, нових реагентів і методів асиметричного синтезу фосфорорганічних сполук, хемо- і біокаталізаторів.

Перспективні дослідження та розробки:

Розроблено концепцію багатократної асиметричної індукції як високоефективного методу підвищення стереоселективності реакцій і синтезу оптично чистих фосфорорганічних сполук.
Розробка методів асиметричного синтезу фізіологічно активних фосфорорганічних сполук.
Розроблено принципово новий метод асиметричного синтезу енантіомерно чистих фосфінів і амінофосфинів за допомогою нуклеофільного заміщення у атому фосфора в присутності основ.
Розроблено новий метод синтезу оптично активних третиних фосфінів за допомогою енантиоселективного приєднання сілилфосфинів до альдегідів.
Розробка нового реагенту для асимметричного відновлення и кетофосфонатов на основі боргидриду содію і винної кислоти
Розробка методів асиметричного синтезу С-Р ізостеричних аналогів карбогідратфосфатів природного походження (глюкозофосфонатів, галактозофосфонатів, та ін.).
Розробка методів асиметричного синтезу гідроксифосфонатів, амінофосфонових кислот: карнітину, гамма-аміно-бета-гидроксимасляної кислоти, ізостатичну та ін.
Асиметричний синтез фосфорорганічних аналогів таксолу,
Розробка методів асиметричного синтезу біс-фосфонатів.
Синтез фосфорних аналогів індопрофену, ізоіндолінон-1-ону, епоксиізоіндолінону.

Практикантка відділу – студентка КПІ Колодяжна Ольга:

Досягнення відділу:

За час існування відділу опубліковано дві монографії, а також декілька глав та розділів в монографіях виданих за кордоном, 10 обзорів в міжнародних журналах, більше 400 статей, 200 з яких за кордоном, захищено 7 кандидатських дисертацій. Досягнення відділу регулярно доповідалась на міжнародних конференціях по фосфорорганічної хімії, та національних конференціях


Виконувані дослідження:

Дослідження відділу спрямовані на розробку препаративних методів синтезу потенційних фосфорорганічних біологічно активних сполук на основі оригінальних реагентів, створених співробітниками відділу. Такий підхід дає можливість синтезувати специфічні похідні біоактивних фосфорорганічних сполук, які іншими способами синтезувати важко або неможливо.
Пошуки біоактивних препаратів серед синтезованих фосфорорганічних сполук здійснюються як співробітниками інших віділів біологічного спрямування Інституту біоорганічної хімії.

Міжнародні зв’язки

Колодяжний Олег Іванович є членом редакційної колегії міжнародного журналу Phosphorus, Sulfur, Silicon and Related Elements, що видається в США.


Деякі найбільш важливі публікації:

1. Kolodiazhnyi O.I Phosphorus Ylides. Chemistry and Application in Organic Synthesis J. Wiley-VCH. Weinheim-New York-Chichester. 1999, P.1-565 (monograph)
2. Колодяжный О.И. Химия илидов фосфора Киев: “Наукова думка”, 1994. C.1-560 ((монографія).
3. Kolodiazhnyi O.I. New achievements in asymmetric synthesis of organophosphorus compounds.advances of asymmetric synthesis (Eds Alfred Hassner). JAI Press Inc. Stamford-London 1998. Vol. 3,P. 273-323 (chapter in monograph)
4. Kolodiazhnyi O. I. Tetrahedron: Asymmetry, report No 85 Asymmetric synthesis of hydroxyphosphonates Tetrahedron: Asymmetry 2005, Vol. 16 P. 3295-3340 (review)
5. Kolodiazhnyi O. I. Tetrahedron, report No 646 Multiple stereoselectivity and its application in organic synthesis Tetrahedron 2003 Vol.59 P. 5953-6018 (review)
6. Колодяжный О И Хиральные гидроксифосфонаты: синтез, конфигурация, биологические свойства. Успехи химии 2006, T. 75, вып 3 С 254-282 (огляд)
7. Guliaiko I. V., Kolodiazhnyi O. I. Asymmetric Syntheses of New Phosphonotaxoids Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2008, Vol 183, P. 677-678,
8. Nesterov V. V.; Kolodiazhnyi O. I. New Method for the Asymmetric Reduction of Ketophosphonates Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2008, Vol. 183, P. 687-688,
9. Kolodiazhnyi, I. V. Guliayko, E. V. Gryshkun, A. O. Kolodiazhna, V. V. Nesterov, and G. O. Kachkovskyi New Methods and Strategies for Asymmetric Synthesis of Organophosphorus Compounds O. I. Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2008, Vol. 183, P. 393-398,
10. Kachkovskyi G. O., Kolodiazhnyi O. I. Synthesis of Phosphonic Acids Possessing Isoindolin-1-one Moiety: Unexpected Acid-Catalyzed C-P-Bond Cleavage Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2009, Vol. 184, P. 890-907,
11. Guliaiko I., Nesterov V., Sheiko S., Kolodiazhnyi O. I., Freytag M., Jones P. G., Schmutzler R. Synthesis of Optically Active Hydroxyphosphonates Heteroatom Chemistry 2008, Vol 19, N 2,
12. Nesterov V. V., Kolodiazhnyi O. I. Efficient method for the asymmetric reduction of and ketophosphonates Tetrahedron 2007, Vol. 63 P. 6720-6731
13. Kachkovskyi G. O., Kolodiazhnyi O. I. Acylaminophosphonates possessing epoxyisoindolone moiety Tetrahedron 2007, Vol. 63 P. 12576-12582
14. Nesterov V. V., Kolodiazhnyi O. I. Di(1R,2S,5R)-menthyl 2-Hydroxy-3-chloropropylphosphonate as a Useful Chiral Synthon for the Preparation of Enantiomerically Pure Phosphonic Acids Preparation of Enaintiometricaly Pure Phosphonic Acids SYNLETT 2007, No. 15, pp 2400-2404
15. Nesterov V. V., Kolodiazhnyi O. I. New method for the asymmetric hydroboration of ketophosphonates and the synthesis of phospho-carnitine Tetrahedron: Asymmetry 2006, Vol. 17, P. 1023-1026
16. Nesterov V. V., Kolodyazhnyi O. I. Enantioselective Reduction of Ketophosphonates Using Chiral Acid Adducts with Sodium Borohydride Rus. J. Gen. Chem., 2006, Vol. 76, No. 7, pp. 1022-1030.
17. Kolodiazhna A. O., Kukhar V. P., Chernega A. N., Kolodiazhnyi O. I. Double and triple asymmetric induction in phosphaaldol reactions Tetrahedron: Asymmetry 2004, Vol. 15, P.1961-1963
18. Kolodiazhnyi O. I., Gryshkun E. V., Andrushko N. V., Freytag M., Jones P. G., Schmutzler R. Asymmetric synthesis of chiral N-(1-methylbenzyl)aminophosphines Tetrahedron: Asymmetry 2003, Vol. 14, P.181-183
19. Kolodiazhna A. O., Guliaiko I.V., Kolodiazhnyi O. I.. Diasteroselective Addition of Mono and Bis-Silylphosphines to Chiral Aldehydes Phosphorus, Sulfur and Silicon, 2005, V. 180, N 10, P: 2335 – 2346
20. Kolodiazhnyi, O.I. Guliaiko, I.V. Kolodiazhna A.O. Highly stereoselective addition of silylphosphines to chiral aldehydes. Tetrahedron Letters, 2004, 45, N 37, 6955-6957

Адреса і інша контактна інформація:

02660, Україна, Київ-94,
вул Академіка Кухаря, 1,
Інститут біоорганічної хімії НАН України.
Тел. 8(044) 5732555 Факс.: 8(044) 5732552
e-mail: oikol123@bpci.kiev.ua або
olegkol321 at rambler.ru