Довідки

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

 1. Повідомлення про захист дисертації здобувача наукового ступеню (Форма повідомлення  наводиться нижче.)
 2. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.).
 4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).
 6. У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (2 примірники).
 7. Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.
 8. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” (зі змінами).
 9. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 10. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 прим). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук). Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
 11. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).
 12. Дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості достатній для проведення експертизи дисертації комісією ради з попереднього розгляду та офіційними опонентами. Один примірник дисертації не пізніше ніж за місяць до захисту передається у бібліотеку установи, де спеціалізованою вченою радою прийнято дисертацію до захисту.
 13. Автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами, та підписаний автором на обкладинці.
 14. Монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії) перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря.
 15. Компакт-диск типу CD-R або CD-RW (3 шт.).
 16. Висновок експертної комісії – 2 прим.
 17. Форма F-24 (відомості про опонентів) – 2 прим.
 18. Висновок комісії з біоетики – 2 прим.
 19. Відгуки опонентів – 2 прим.
 20. Відгуки на автореферат
 21. Стенограма – 2 прим.
 22. Проект висновку ради – 20 прим.
 23. Розсилка.

РЕКВІЗИТИ
для перерахування коштів у черговий номер видання
“Спецвипуск газети “Освіта України”

Отримувач: ДІВП видавництва “Педагогічна преса”
Код ЄДРПОУ: 24093064
ІПН: 240930626120
СПП: 38415994
Р/р 26008000117401 у ПАТ “АЛЬФА-БАНК”, м. Київ МФО 300346
Сума до сплати: 210 грн. (до цієї суми входить ПДВ).
Призначення платежу: “Оплата за розміщення повідомлення у “Спецвипуск газети ” Освіта України””.

Платник П.І.Б. здобувача.

Форму повідомлення в форматі Microsoft Word (docx) можна завантажити по цьому посиланню.


РЕКВІЗИТИ
для перерахування коштів з метою відшкодування витрат на виготовлення
бланків дипломів кандидата наук

Отримувач: ДП “Інфоресурс”
Код ЄДРПОУ: 37533381
Обслуговуючий банк: АБ “Укргазбанк”, м. Київ

Номер рахунку за стандартом IBAN UA653204780000000002600739188

ІПН 375333826590


Сума до сплати: 105  грн.  (сто п’ять грн. з  ПДВ).
Призначення платежу: “Відшкодування МОН вартості виготовлення бланку диплома кандидата наук

Платник: МОН через …… (П.І.Б. здобувача).

Отримати диплом можна з понеділка  по п’ятницю з 10-00 до 13-00 та з 14-00 до 16-30 за адресою: м Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, каб. 110-б,  тел. 287-82-14

Євдокименко Віталій Олександрович (вчений секретар спецради) vay.77@ukr.net
Шутко Марина Миколаївна shutko@bpci.kiev.ua 
тел. +38044 558-53-88