Рада молодих вчених

Рада молодих вчених покликана сприяти професійному становленню і науковому розвитку молодих вчених, накопиченню досвіду наукових досліджень, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді наукових установ.


Основні напрямки діяльності Ради:

– пропонує виступи молодих вчених на засіданнях Відділення та наукових установах
– виступає з ініціативами з різних питань наукового і громадського життя, вносить пропозиції і бере участь у виробленні рішень, що стосуються наукової молоді;
– розвиває співробітництво з науковими, молодіжними, освітніми, студентськими та бере участь в програмах по обміну досвідом наукових досліджень;
– розвиває міжнародні контакти з молодіжними, благодійними організаціями;
– бере участь у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших наукових проектах і програмах, конференціях, семінарах;
– може брати участь у організації центрів ділового співробітництва, клубів, культурних, спортивних, оздоровчих заходів, виставок, конкурсів, ярмарок наукових ідей тощо;
– Популяризація науки в українському суспільстві, зокрема серед школярів та студентів, проведення екскурсій, лекцій та інших науково-освітніх заходів. Здійснення заходів щодо налагодження системи наукового керівництва науковою роботою учнів (в тому числі серед учнів-членів Малої академії наук України) та студентів.


Про нас

Рада Молодих Вчених Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України створена в лютому 2016 з метою покращення взаємодії між молодими науковцями як в межах інституту, так і створення нових міжінститутських та міжнародних наукових зв`язків.

РМВ ІБОНХ НАН України дії згідно положення РМВ ІБОНХ НАН України, розробленого на основі типового положення.


Конференції

– XVIII Наукова молодіжна конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії»

http://www.science-community.org/ru/node/165106


Новини

Новини РВМ на Facebook

Наукова молодь НАН України