Публікації та видавнича діяльність

Монографії →

Публікації в міжнародних виданнях →

Об’єкти інтелектуальної власності (патенти) →


“Каталіз та нафтохімія”

Вітчизняний друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обсягом до 13 ум. друк. арк., внесений до переліку ВАК України як фахове видання.

Свідоцтво № 4214, серія КВ.

Тематична спрямованість – висвітлення актуальних проблем каталізу, загальних питань розробки і створення нових каталізаторів, каталітичних процесів і реакторів, новітніх технологічних рішень в зазначених галузях; публікації з фундаментальних і прикладних аспектів сучасної нафтохімії, питань основного органічного синтезу на базі нафти, розробки нових технологічних процесів.

Збірник регулярно публікує статті провідних науковців України, Польщі, США, інших держав.

Сайт видання – kataliz.org.ua.

Також на сайті НБУ ім. Вернадського.

Мови видання – українська і англійська.

Архів номерів на сайті журналу


“Ukrainica Bioorganica Acta”

Вітчизняний друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обсягом до 13 ум. друк. арк.

Свідоцтво № 24164-14004 ПР, серія КВ.

Ukrainica Bioorganica Acta (UBA) – рецензований науковий журнал відкритого доступу, заснований у 2004 р., що виходить двічі на рік і публікує статті провідних науковців України та інших держав.

Тематична спрямованість – висвітлення актуальних проблем біоорганічної, органічної, медичної хімії та інших суміжних наук. Наукова проблематика журналу включає питання виявлення, спрямованого синтезу і вивчення властивостей біологічно активних органічних сполук, дослідження їх метаболізму, інтерпретацію способу дії на молекулярному рівні, вивчення природних біорегуляторів, білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів.

Співзасновник – Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.

Сайт видання – http://www.bioorganica.com.ua

Мови видання – українська, англійська.

Архів номерів на сайті журналу

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
“Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції”.