Рецензії та відгуки роботодавців

102 – ХІМІЯ

Рецензія І.Тетка. Institute of Structural Biology Helmholtz Zentrum München

Рецензія Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Рецензія Національного авіаційного університету

Рецензія Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

Рецензія ТОВ “Науково-вuробниче пiдприємсmво Укроресuнmез”

091 – БІОЛОГІЯ

Рецензія_E.Ruelland_Université de technologie de Compiègne

Рецензія Jan Martinec. Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences (вкладений файл)

Рецензія_G.Poda_Ontario Institute for Cancer Research

Рецензія Ibrahim Azizov. Institute of Molecular Biology and Biotechnologies Azerbaijan National Academy of Sciences

Рецензія С.О.Соловйова. Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Рецензія В. Січкаря. Селекцйно-генетичний Інститут-Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

Рецензія О.А. Коваленка. Миколаївський національний аграрний університет