Рецензії та відгуки роботодавців

Рецензія І.Тетка, Institute of Structural Biology Helmholtz Zentrum München

Рецензія Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Рецензія Національного авіаційного університету

Рецензія Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя

Рецензія ТОВ “Науково-вuробниче пiдприємсmво Укроресuнmез”