Patents

Patents: Name, Document type, Authors

1

Спосіб одержання (1,1-діоксотіолан-3-іл)-дитіокарбамату калію

Патент на винахід № 80208. Бюл. № 13 від 27.08.2007.

Шкарапута Л.М., Даниленко В.В., Морозова І.П., Кухар В.П., Коляденко В.П., Степаненко В.І., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Митрохіна Л.Л.

2

Спосіб одержання адсорбенту

Патент на винахід № 82306. Бюл. № 6 від 25.03.2008.

Головко Л.В., Поважний В.А.

3

Спосіб одержання біодизельного палива етанольною переестерифікацією жирів

Патент на винахід № 88409. Бюл. № 19 від 12.10.2009.

Патриляк Л.К., Кухар В.П., Патриляк К.І., Охріменко М.В., Манза І.А., Волошина Ю.Г., Яковенко А.В., Іваненко В.В., Храновська В.І., Петрович В.В.

4

Спосіб одержання коагулянту

Патент на винахід № 90070. Бюл. № 6 від 25.03.2010.

Кашковський В.І., Войновський В.В., Зубенко О.В.

5

Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин і урану

 Патент на винахід № 91810. Бюл. № 16 від 25.08.2010.

Руденко Л.І., Хан В.Єн-І., Гуменна О.А., Кашковський В.І., Джужа О.В., Горбенко О.М., Зубенко О.В.

6

Високотемпературний протонопровідний матеріал

Патент на винахід № 93084. Бюл. № 1 від 10.01.2011.

Бортишевський В.А., Кухар В.П., Каменських Д.С., Євдокименко В.О., Болдирєв Н.О., Корж Р.В., Барик О.Я., Мельникова С.Л.

7

Спосіб одержання наноструктурованого вуглецевого матеріалу

Патент на винахід № 93817. Бюл. № 5 від 10.03.2011.

 Головко Л.В., Поважний В.А., Мельничук О.В., Тичинін Д.В.

8

Застосування Теобону-дитіомікоциду (N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)-дитіокарбамату калію) як засобу для лікування інфекційних уражень шкіри

Патент на корисну модель № 59343. Бюл. № 9 від 10.05.2011.

 Шкарапута Л.М., Даниленко В.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Кухар В.П., Губерник А.О., Хомета В.П., Коляденко В.Г., Степаненко В.І.

9

Застосування (1,1-діоксотіолан-3-іл)-дитіокарбамату калію) як антимікробного засобу

Патент на корисну модель № 60476. Бюл. № 12 від 25.06.2011.

Шкарапута Л.М., Даниленко В.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Кухар В.П., Губерник А.О., Хомета В.П., Коляденко В.Г., Степаненко В.І.

10

Спосіб глибокої десульфуризації вуглеводневого палива, що містить алкільні похідні бензотіофену та дибензотіофену

 Патент на винахід № 96075. Бюл. № 18 від 26.06.2011.

Кухар В.П., Кашковський В.І., Кисельов В.П., Безуглий Ю.В., Кисельов Ю.В., Раджендер С.Варна (US), Субхар Сікдар (US).

11

Спосіб комплексної переробки фільтратів полігонів твердих побутових відходів

Патент на винахід № 98188. Бюл. № 8 від 25.04.2012.

 Кашковський В.І., Горбенко В.М., Євдокименко О.М., Удовенко А.С., Кашурін О.М., Вітт Ф.М., Синяков Ю.Б., Вальчук Д.Г.

12

Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин, урану і трансуранових елементів

Патент на винахід № 98267. Бюл. № 8 від 25.04.2012.

 Руденко Л.І., Хан В.Єн-І., Пархоменко В.І., Кашковський В.І., Джужа О.В., Аксеновська О.А.

13

Спосіб сумісної утилізації сірководню і оксидів вуглецю та пристрій для його реалізації

Патент на винахід № 99863. Бюл. № 19 від 10.10.2012.

Полункін Є.В., Зубенко С.О., Кривошеєва Л.І., Старжинська Л.І.

14

Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин і урану

Патент на винахід № 100594. Бюл. № 1 від 10.01.2013.

Руденко Л.І., Хан В.Єн-І., Пархоменко В.І., Кашковський В.І., Аксеновська О.А., Джужа О.В.

15

Багатофункціональна присадка «Фосфолідін-біс» до пластичних мастил

Патент на винахід № 100612. Бюл. № 1 від 10.01.2013.

Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Желєзний Л.В.

16

Anti-friction grease for metallurgical equipment

Патент на винахід № 103264. Бюл. № 18 від 25.09.2013.

Поп Г.С., Желєзний Л.В., Бодачівська Л.Ю.

17

Спосіб одержання електропровідних полімерних композитів

Патент на винахід № 104461. Бюл. № 3 від 10.02.2014.

 Пуд О.А., Носков Ю.В., Дідощак Р.О.

18

Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин

Патент на винахід № 104934. Бюл. № 6 від 25.03.2014.

Руденко Л.І., Хан В.Єн-І., Пархоменко В.І., Кашковський В.І., Джужа О.В., Аксеновська О.А., Івонін М.В., Шукайло Б.М., Рябченко П.Л.

19

Спосіб очищення каналізаційних стоків від сполук вуглецю, азоту і фосфору із використанням комбінованих очисних споруд

Патент на винахід № 106522. Бюл. № 17 від 10.09.2014.

Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Євдокименко О.М.

20

Спосіб модифікацій олій з одержанням продукту, придатного для використання як базової оливи та/або поліфункціональної присадки для композицій мастильних матеріалів

Патент на винахід № 106566. Бюл. № 17 від 10.09.2014.

Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Бодачівська Л.Ю., Желєзний Л.В., Кухар В.П., Патриляк К.І., Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Іваненко В.В.

21

Спосіб видалення води з осадів промислово-побутових стічних вод

Патент на винахід № 107266. Бюл. № 23 від 10.12.2014.

 Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Каменських Д.С., Євдокименко О.М., Цимбаленко В.М.

22

Спосіб підвищення харчової цінності насіння сої

Патент на корисну модель № 95652. Бюл. № 24 від 25.12.2014.

Яковенко О.М., Калачова Т.А., Кравець В.С.

23

Спосіб одержання біодизельного палива переестерифікацією тригліцеридів етиловим спиртом в проточно-циркуляційному режимі на стаціонарному шарі каталізатора

Патент на винахід № 107819. Бюл. № 4 від 25.02.2015.

Патриляк Л.К., Патриляк К.І., Іваненко В.В., Охріменко М.В., Волошина Ю.Г., Манза І.А., Коновалов С.В., Храновська В.І.

24

Спосіб одержання мазі Теобону-дитіомікоциду

Патент на винахід № 108310. Бюл. № 7 від 10.04.2015.

Шкарапута Л.М., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Кухар В.П.

25

Гібридний електропровідний плівковий нанокомпозит для електромагнітного та електростатичного захисту

Патент на корисну модель № 99185. Бюл. № 10 від 25.05.2015.

 Пуд О.А., Петришук М.В., Огурцов М.О., Носков Ю.В., Сидоров Д.О., Пуд С.О., Коваленко В.Ф.

26

2,4-дисульфоніл-5-циклоамінозаміщені тіазоли і їх застосування як антиракових препаратів

Патент на винахід № 109165. Бюл. № 14 від 27.07.2015.

Зябрєв В.С., Бабій С.Б., Туров К.В., Василенко О.М., Виноградова Т.К., Броварець В.С.

27

Стереоселективний метод синтезу фосфорильованих алкенів

Патент на винахід № 111025. Бюл. № 5 від 10.03.2016.

Колодяжний О.І., Колодяжна О.О., Колодяжна А.О.

28

Спосіб отримання спіропохідних 1,2-дифенілпіразолідин-3,5-діонів реакціями метатезису з закриттям циклу

Патент на винахід № 111385. Бюл. № 8 від 25.04.2016.

Головатюк В.М., Безуглий Ю.В., Кашковський В.І.

29

Спосіб підготовки каталізатора для одержання біодизельного палива

Патент на корисну модель № 108271. Бюл. № 13 від 11.07.2016.

Зубенко С.О., Охріменко М.В., Патриляк Л.К., Волошина Ю.Г.,Яковенко А.В., Коновалов С.В., Сушко Н.М.

30

Інвертна мікроемульсія для підвищення видобутку вуглеводневої сировини.

Патент на винахід № 112014. Бюл. № 13 від 11.07.2016.

 Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Бондаренко О.М., Поган О.В.

31

Присадка для пониження температури замерзання біодизельного палива

Патент на винахід № 112379. Бюл. № 16 від 25.08.2016.

Зубенко С.О., Кирпач К.О., Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Коновалов С.В.

32

Водоемульсійна мастильно-холодильна рідина для механічної обробки металів

Патент на винахід № 112946. Бюл. № 21 від 10.11.2016.

Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Біленька В.І., Желєзний Л.В.

33

Мастило для підшипників кочення залізничних локомотивів

Патент на винахід № 113364. Бюл. № 1 від 10.01.2017.

Железний Л.В., Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Папейкін О.О., Венгер І.О.

34

Спосіб отримання гібридних композитів поліпіролу з вуглецевими нанотрубками для сенсорних вимірювань

Патент на корисну модель № 113955. Бюл. № 4 від 27.02.2017.

Носков Ю.В., Пуд О.А., Кругляк О.С., Огурцов М.О.

35

Спосіб застосування композиційних мікроелементних препаратів

Патент на корисну модель № 116440. Бюл. № 10 від 25.05.2017.

Давидова О.Є., Дульнєв П.Г., Аксиленко М.Д., Каплуненко В.Г.

36

Антифрикційне уреатне пластичне мастило

Патент на корисну модель № 118268. Бюл. № 14 від 25.07.2017.

Железний Л.В., Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Папейкін О.О., Венгер І.О.

37

Засіб для місцевого лікування екземи

Патент на винахід № 114982. Бюл. № 16 від 28.08.2017.

Степаненко В.І., Шкарапута Л.М., Сологуб Л.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Цехмістер Я.В., Кухар В.П.

38

Антифрикційний матеріал на основі фторвміщуючого термостійкого ароматичного поліаміду

Патент на винахід № 115734. Бюл. № 23 від 11.12.2017.

Шелудько Є.В., Богомолов Ю.І., Шелудько В.Є., Сушко Н.М., Пилявський В.С., Тельніков Є.Я.

39

Пластичне мастило

Патент на винахід № 115752. Бюл. № 23 від 11.12.2017.

Желєзний Л.В., Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Cафронов О.І.

40

Застосування композиції теобону-дитіомікоциду з гентаміцином як засобу для місцевого лікування дерматозів, ускладнених бактеріальною чи грибковою інфекцією

Патент на винахід № 116184. Бюл. № 3 від 12.02.2018.

Степаненко В.І., Шкарапута Л.М., Наумова Л.О., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Цехмістер Я.В., Кухар В.П., Голіков В.А.

41

Пластифікатори для полівінілхлориду з антимікробною активністю

Патент на корисну модель № 123853. Бюл. № 5 від 12.03.2018.

Рогальський С.П.; Тарасюк О.П.; Джужа О.В.; Пархоменко В.І.; Година Д.М.; Метелиця Л.О.

42

Застосування похідних оксазолу загальної формули А як антиракових препаратів

Патент на корисну модель № 124139. Бюл. № 6 від 26.03.2018.

Качаєва М.В.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Корнієнко А.М.; Броварець В.С.

43

Спосіб синтезу бутилових естерів жирних кислот

Патент на винахід № 116595. Бюл. № 7 від 10.04.2018.

Зубенко С.О.; Патриляк Л.К.; Охріменко М.В.; Яковенко А.В.; Коновалов С.В.

44

Спосіб одержання аморфного діоксиду кремнію із рисового лушпиння

Патент на винахід № 117881. Бюл. № 19 від 10.10.2018.

Євдокименко В.О.; Каменських Д.С.; Кашковський В.І.; Вахрін В.В.

45

Спосіб вирощування рижію в умовах хлоридного засолення

Патент на винахід № 117894. Бюл. № 19 від 10.10.2018.

Кретинін С.В.; Кравець В.С.; Блюм Я.Б., Хрипач В.О.; Жабінський В.М.

46

Застосування похідних піримідину, піразолу та піразолотриазину як регуляторів росту рослин кукурудзи

Патент на корисну модель № 128938. Бюл. № 19 від 10.10.2018.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Ключко С.В.; Гуренко А.О.; Соломянний Р.М.; Броварець В.С.

47

Спосіб синтезу азотовмісних поверхнево-активних речовин

Патент на винахід №118132. Бюл. № 22 від 26.11.2018.

Бодачівський Ю.С., Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Сафронов О.І.

48

Застосування комплексної сполуки на основі тетрахлориду олова із саліцилаль-n-толуїдином як присадки для інгібування окиснення бензилового спирту

Патент на винахід № 118217. Бюл. № 23 від 10.12.2018.

Божко О.О., Шелудько Є.В., Каменєва Т.М., Полункін Є.В.

49

Застосування похідних піримідину – метіуру натрієвої солі та метіуру калієвої солі, для інтенсифікації росту рослин кукурудзи

Патент на корисну модель № 130921. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Ключко С.В.; Броварець В.С.

50

Застосування солей тіазолію як агентів, що інгібують активність ацетилхолінестерази і бутирилхолінестерази

Патент на винахід № 118316. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Очеретнюк А.Д.; Кобзар О.Л.; Міщенко І.М.; Козаченко О.П.; Броварець В.С.; Вовк А.І.

51

Похідні оксазолу як регулятори росту рослин

Патент на винахід № 118318. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Головченко О.В.; Корнієнко А.М.; Броварець В.С.

52

Застосування сульфонілкалікс[4]арену та його похідних як агентів, що інгібують активність протеїнтирозинфосфатаз

Патент на винахід № 118319. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Булденко В.М.; Труш В.В.; Кобзар О.Л.; Драпайло А.Б.; Вишневський С.Г.; Кальченко В.І.; Вовк А.І.

53

Спосіб одержання стереоізомерів дигідро-1-інденолів формули 1 з використанням кинетичного розділення рацематів у присутності ферментів burcholderia cepia lipase або Candida antarcticalipase B

Патент на винахід № 118619. Бюл. № 3 від 11.02.2019.

Колодяжний О.І., Колодяжна О.О., Колодяжна А.О.

54

Електропровідний полімерний композит на основі полі-3-метилтіофену для сенсорних вимірювань

Патент на корисну модель № 131913. Бюл. № 3 від 11.02.2019.

Огурцов М.О., Пуд О.А., Мамикін А.В., Кукла О.Л.

55

Спосіб одержання 5-гідроксиметилфурфуролу з фруктози

Патент на корисну модель № 133603. Бюл. № 7 від 10.04.2019.

Молодой Д.В., Мельничук О.В., Поважний В.А.

56

7-Циклозаміщені оксазоло[4,5-d]піримідини як регулятори росту рослин

Патент на винахід № 119425. Бюл. № 11 від 10.06.2019.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Головченко О.В.; Корнієнко А.М.; Броварець В.С.

57

Cпосіб лікування грибкових захворювань стоп, ускладнених гіперкератозом, та профілактики оніхомікозу

Патент на корисну модель № 136016. Бюл. № 14 від 25.07.2019.

Шкарапута Л.М., Черепинська О.В., Степаненко В.І., Митрохіна Л.Л., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Морозова І.П., Цехмістер Я.В., Голіков В.А.

58

Застосування 2-заміщених 5-арилсульфоніл-1,3-оксазол-4-карбонітрилів як антиракових препаратів

Патент на винахід № 120079. Бюл. № 18 від 25.09.2019.

Качаєва М.В.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Мітюхін О.П.; Броварець В.С.

59

Металоорганічний фторований поліазометин як полімерний інгібітор окиснення ароматичних спиртів

Патент на корисну модель № 137236. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шелудько Є.В., Богомолов Ю.І., Мельникова С.Л., Поважний В.А., Кашковський В.І.

60

Застосування комплексу на основі N-оксиду 2-метилпіридину і хлориду міді як інгібітора окиснення ароматичних спиртів

Патент на корисну модель № 137237. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шелудько Є.В., Дульнєв П.Г.,Богомолов Ю.І., Кашковський В.І.

61

Дисаліциліденова похідна фторованого діаміну як мономер для синтезу поліметалокомплексного інгібітора окиснення ароматичних спиртів

Патент на корисну модель № 137238. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шелудько Є.В., Поважний В.А., Кашковський В.І.

62

Композиція для місцевого лікування грибкових захворювань стоп, ускладнених гіперкератозом

Патент на корисну модель № 137314. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шкарапута Л.М., Черепинська О.В., Степаненко В.І., Митрохіна Л.Л., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Морозова І.П., Цехмістер Я.В., Голіков В.А.

63

Cпосіб підготовки каталізатора для одержання естерів жирних кислот

Патент на корисну модель № 139906. Бюл. № 2 від 27.01.2020.

Зубенко С.О., Коновалов С.В., Патриляк Л.К.

64

Гетероциклічний металокомплекс як інгібітор автоокиснення ароматичних спиртів та компонентів дизельного пального

Патент на корисну модель № 139907. Бюл. № 2 від 27.01.2020.

Шелудько Є.В., Доля Л.П., Кашковський В.І.

65

Застосування N,N-діаліл-(3-арилізооксазол-5-іл)-метиленсульфоніламідів як присадок для підвищення протизношувальної активності авіаційних олив на основі естеру пентаеритриту та синтетичних жирних кислот

Патент на корисну модель № 139908. Бюл. № 2 від 27.01.2020.

Павлюк О.В., Пилявський В.С., Суховєєв В.В., Кашковський В.І.

66

Застосування тетраядерного металокомплексу як інгібітора окиснення органічних сполук

Патент на корисну модель № 140720. Бюл. № 5 від 10.03.2020.

Шелудько Є.В., Доля Л.П., Кашковський В.І.

67

Композиція на базі Теобону-дитіомікоциду з підвищеною проникаючою здатністю

Патент на корисну модель № 140721. Бюл. № 5 від 10.03.2020.

Шкарапута Л.М., Степаненко В.І., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П., Цехмістер Я.В.

68

Спосіб одержання цеолітного каталізатора алкілування толуолу метанолом в бічний ланцюг

Патент на корисну модель № 140722. Бюл. № 5 від 10.03.2020.

Пертко О.П., Волошина Ю.Г. , Патриляк Л.К.

69

Застосування N,N-діаліл-(3-арилізооксазол-5-іл)-метиленсульфоніламідів як присадок для підвищення протизношувальної активності авіаційних олив на основі естеру пентаеритриту та синтетичних жирних кислот

Патент на винахід № 121837. Бюл. № 14 від 27.07.2020.

Павлюк О.В., Пилявський В.С., Суховєєв В.В., Кашковський В.І.


Список патентів у вигляді таблиці Google Docs