Порядок направлення на стажування наукових працівників

ПОЛОЖЕННЯ про порядок направлення на стажування наукових працiвникiв Iнституry бiоорганiчноi xiмiї та нафтохiмiї iм. В.П. Кухаря НАН України у провiднi вищi навчальнi заклади та нaукoві установи за кордоном