Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

І Українська наукова конференція Кухарівські хімічні читання

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

 

І Українська наукова конференція
"Кухарівські хімічні читання"

25 січня 2019 р. в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України відбулася І Українська наукова конференція "Кухарівські хімічні читання", присвячена пам'яті академіка НАН України Валерія Павловича Кухаря.
Зі вступним словом до учасників і гостей конференції звернувся директор ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України член-кореспондент НАН України А.І. Вовк.

Він відзначив, що в 2019 році започатковується проведення Української конференції, присвяченої пам'яті академіка НАН України В.П. Кухаря.
Зі словами вшанування пам'яті В.П. Кухаря також виступили:
- заступник академіка-секретаря Відділення хімії НАН України, директор Інституту органічної хімії НАН України академік НАН України В.І. Кальченко;

- директор Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України академік НАН України А.Ф. Попов;

- директор Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України доктор технічних наук В.А. Прокопенко;- директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України доктор хімічних наук О.О. Бровко.

Вони підкреслили заслуги В.П. Кухаря - вченого з багатогранними науковими інтересами, талановитого дослідника, ефективного організатора науки, творця наукової школи, засновника Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
На конференції було виголошено 8 пленарних доповідей, присвячених актуальним проблемам синтезу, реакційної здатності і біологічної активності органічних та елементоорганічних сполук. В роботі конференції взяли участь понад 110 науковців з установ та навчальних закладів України: Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, Інституту органічної хімії НАН України, Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інституту сорбції і проблем екології НАН України, Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України.

На світлинах нижче - виступи учасників наукової конференції.

Доповідь В.Д. Романенка "Академік В.П. Кухар і світова наука. Розробка фосфатних біоізостерів" (відділ тонкого органічного синтезу ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України)

Доповідь А.І. Вовка "Інгібітори фосфатаз: від структури до активності" (відділ механізмів біоорганічних реакцій ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України)

Доповідь В.І. Кальченка "Фосфоровмісні хіральні каліксарени" (Інститут органічної хімії НАН України)

Доповідь В.П. Хилі "Природні та модифіковані флавоноїди" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Доповідь О.І. Колодяжного "Досягнення хімії фосфороорганічних сполук в ІБОНХ ім. В.П. Кухаря" (відділ синтезу фізіологічно активних сполук фосфору ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України)

Доповідь В.С. Броварця "Нові напрямки застосування фосфоровмісних реагентів у синтезі гетероциклічних сполук" (відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України)

Колективне фото учасників І Української наукової конференції "Кухарівські хімічні читання"

Програма Конференції