Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

Відділ 3

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

 

Відділ механізмів біоорганічних реакцій

Завідувач - Андрій Іванович Вовк,
д-р хім. наук, член-кор. НАНУ, професор

Основними напрямами наукових досліджень у відділі є вивчення механізмів реакцій і біоактивності природних і синтетичних сполук, а також встановлення зв'язку поміж їх структурою і властивостями в модельних хімічних і біохімічних системах. Теми робіт, що виконуються останнім часом, присвячені дослідженню модельних перетворень деяких вітамінів, коферментів та їх структурних аналогів, вивченню властивостей потенційних антиоксидантів, вивченню нових спінових зондів в модельних системах, дизайну і вивченню синтетичних інгібіторів ферментів. Як мішені in vitro використовуються лужні і кислі фосфатази, протеїнтирозинфосфатази, нуклеотидпірофосфатаза/фосфодіестераза 1, глутатіон-S-трансферази, деякі оксидоредуктази та інші терапевтично важливі ферменти. Деякі дослідження виконуються у творчій співпраці з іншими науковими групами Інституту та лабораторіями інших Інститутів НАН України. Ми також готові до нової співпраці.

Теми досліджень

1. "Пошук і модельні дослідження потенційно біоактивних сполук" (2010-2014 рр.).
2. "Розвиток пріоритетних напрямів синтезу потенційних низькомолекулярних біорегуляторів і дослідження їх властивостей в модельних системах" (2007-2011 рр.).
3. "Макроциклічні біорегулятори. Хімічний дизайн і механізми впливу" (2007-2009 рр.).

Співробітники відділу

Бабій Л.В., канд. хім. наук, наук. співр.
Бугас Р.В., канд. хім. наук, наук. співр.
Кононець Л.А., мол. наук. співр.
Міщенко І.М., канд. хім. наук, ст. наук. співр.
Музичка О.В., канд. хім. наук, наук. співр.
Самусь Н.В., канд. біол. наук, наук. співр.
Суховєєв О.В., мол. наук. співр.
Танін В.О., аспірант
Танчук В.Ю., канд. хім. наук, наук. співр.

Окремі публікації

1. Vovk, A.I.; Kononets, L.A.; Tanchuk, V.Yu.; Cherenok, S.O.; Drapailo, A.B.; Kalchenko, V.I.; Kukhar, V.P. Inhibition of Yersinia protein tyrosine phosphatase by phosphonate derivatives of calixarenes. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2010, 20, 483-487.
2. Vovk, A.I.; Kononets, L.A.; Tanchuk, V.Yu.; Drapailo, A.B.; Kalchenko, V.I.; Kukhar, V.P. Thiacalix[4]arene as Molecular Platform for Design of Alkaline Phosphatase Inhibitors. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 2010, 66, 271-277.
3. Vovk, A. I.; Shivanyuk, A.M.; Bugas, R.V.; Muzychka, O.V.; Melnyk, A.K. Antioxidant and antiradical activities of resorcinarene tetranitroxides. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 1314-1317.
4. Vovk, A. I.; Mischenko, I. M.; Tanchuk, V.Yu.; Kachkovskii, G. A.; Sheiko, S.Yu.; Kolodyazhnyi, O.I.; Kukhar, V.P. Stereoselectivity of binding of (N-benzylamino)benzylphosphonic acids to prostatic acid phosphatase. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2008, 18, 4620-4623.
5. Vovk, A. I.; Chuiko, A. L.; Kononets, L.A.; Tanchuk, V.Yu.; Muravyova, I.V.; Lozynsky, M.J.; Kukhar, V.P. Inhibition of alkaline phosphatase by thioureido derivatives of methylenebisphosphonic acid. Russ. J. Bioorg. Chem. 2008, 34, 60-66.
6. Vovk, A.; Kalchenko, V.; Tanchuk, V.; Muzychka, O.; Muravyova, I.; Shivanyuk, A.; Cherenok, S.; Kukhar, V. Сalixarene methylenebisphosphonic acids: alkaline phosphatase inhibition and docking studies. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 2008, 183, 625-626.
7. Музичка О.В., Танчук В.Ю., Вовк А.І., Муравйова І.В., Черенок С.О., Кальченко В.І., Кухар В.П. Калікс[4]аренметиленбісфосфонові кислоти: особливості інгібування лужних фосфатаз. Укр. біохім. журн. 2007, 79, 26-33.
8. Garazd, M.M.; Muzychka, O.V.; Vovk, A.I.; Nagorichna, I.V.; Ogorodniichuk, A.S. Modified coumarins. 27. Synthesis and antioxidant activity of 3-substituted 5,7-dihydroxy-4-methylcoumarins. Chem. Nat. Comp. 2007, 43, 19-23.
9. Kochubey, S. M.; Vovk, A. I.; Bondarenko, O. Yu.; Shevchenko, V. V.; Bugas, R. V.; Melnyk, A. K.; Tanchuk, V. Yu. Heterogeneity of thylakoid membranes studied by EPR spin probe. Biochemistry (Moscow) 2007, 72, 558-564.
10. Cherenok, S.; Vovk, A.; Muravyova, I.; Shivanyuk, A.; Kukhar, V.; Lipkowski, J.; Kalchenko V. Calix[4]arene ?-aminophosphonic acids: asymmetric synthesis and enantioselective inhibition of an alkaline phosphatase. Org. Lett. 2006, 8, 549-552.
11. Вовк А.И., Мищенко И.Н. Харченко О.В. Бугас Р.В. БабийЛ.В. Харитоненко А.И. Самусь Н. В. Мельник А.К. Влияние липофильных тиазолиевых солей на фотофосфорилирование в хлоропластах гороха. Физиол. биохим. культ. растений 2005, 37, 109-116.
12. Vovk, A.I.; Kharhenko, O.V.; Kharitonenko, A.I.; Kukhar, V.P., Babiy, L.V.; Kazachkov, M.G.; Melnyk, A.K.; Khichevsky, О.M. Hydrophobic nitroxyl radicals inhibit linoleyl alcohol oxidation by 5-lipoxygenase. Russ. J. Bioorg. Chem. 2004, 30, 391-395.
13. Vovk, A.I.; Kalchenko, V.I.; Cherenok,S.A.; Kukhar, V.P.; Muzychka, O.V.; Lozynsky, M.O. Calix[4]arene methylenebisphosphonic acids as calf intestine alkaline phosphatase inhibitors. Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 3162-3166.
14. Патент № 45551 (Україна, Бюл. № 21, 10.11.2009); Патент № 48049 (Україна, Бюл. № 5, 10.03.2010); Патент № 48050 (Україна, Бюл. № 5, 10.03.2010), Патент № 45943 (Україна, 25.11.2009, Бюл. №22); Патент № 45941 (Україна, 25.11.2009, Бюл. №22); Патент № 45942 (Україна, 25.11.2009, Бюл. №22).