Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

ВІДДІЛ 14

Спеціалізована
Вчена Рада

Конференції

Контакти

  Відділ гомогенного каталізу та присадок до нафтопродуктів.

Керівник відділу: Ковтун Григорій Олександрович - доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Контактна інформація:
Адреса: 50, Харківське шосе, Київ-160, 02160, Україна
Телефон/факс: (044) 559-70-54; (044) 559-71-81
E-mail: kovtun@alfacom.net

Основні наукові напрями відділу:
-кінетика і механізми металокомплексного та металокластерного каталізу радикальних реакцій;
-створення перспективних для промислового застосування нових метало комплексних та металокластерних присадок до нафтопродуктів (оливи, пластичні мастила, технологічні рідини);
-синтез нових мономерів і полімерів на їх основі, що містять перфторароматичні, перфтораліфатичні і металовмісні фрагменти, як зв'язуючих та присадок до композиційних матеріалів (враховуючи тверді мастильні покриття);
-ресурсозбереження у нафтохімічних виробництвах
.

 

Матеріали наукових досліджень:

New functional materials based on thermostable geterochain polymers

E.V.Sheludko, G.A.Kovtun and O.N.Tsypina