Список аспірантів

Список аспірантів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України станом на 01.07.2024 р. (денної форми навчання).