Список аспірантів

Список аспірантів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України станом на 01.07.2022 р. (з відривом від виробництва).