Патенти

Назва патенту, Тип документу, Автори

1

Спосіб одержання (1,1-діоксотіолан-3-іл)-дитіокарбамату калію

Патент на винахід № 80208. Бюл. № 13 від 27.08.2007.

Шкарапута Л.М., Даниленко В.В., Морозова І.П., Кухар В.П., Коляденко В.П., Степаненко В.І., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Митрохіна Л.Л.

2

Спосіб одержання біодизельного палива етанольною переестерифікацією жирів

Патент на винахід № 88409. Бюл. № 19 від 12.10.2009.

Патриляк Л.К., Кухар В.П., Патриляк К.І., Охріменко М.В., Манза І.А., Волошина Ю.Г., Яковенко А.В., Іваненко В.В., Храновська В.І., Петрович В.В.

3

Спосіб одержання коагулянту

Патент на винахід № 90070. Бюл. № 6 від 25.03.2010.

Кашковський В.І., Войновський В.В., Зубенко О.В.

4

Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин і урану

Патент на винахід № 91810. Бюл. № 16 від 25.08.2010.

Руденко Л.І., Хан В.Єн-І., Гуменна О.А., Кашковський В.І., Джужа О.В., Горбенко О.М., Зубенко О.В.

5

Високотемпературний протонопровідний матеріал

Патент на винахід № 93084. Бюл. № 1 від 10.01.2011.

Бортишевський В.А., Кухар В.П., Каменських Д.С., Євдокименко В.О., Болдирєв Н.О., Корж Р.В., Барик О.Я., Мельникова С.Л.

6

Спосіб одержання наноструктурованого вуглецевого матеріалу

Патент на винахід № 93817. Бюл. № 5 від 10.03.2011.

Головко Л.В., Поважний В.А., Мельничук О.В., Тичинін Д.В.

7

Спосіб комплексної переробки фільтратів полігонів твердих побутових відходів

Патент на винахід № 98188. Бюл. № 8 від 25.04.2012.

Кашковський В.І., Горбенко В.М., Євдокименко О.М., Удовенко А.С., Кашурін О.М., Вітт Ф.М., Синяков Ю.Б., Вальчук Д.Г.

8

Спосіб сумісної утилізації сірководню і оксидів вуглецю та пристрій для його реалізації

Патент на винахід № 99863. Бюл. № 19 від 10.10.2012.

Полункін Є.В., Зубенко С.О., Кривошеєва Л.І., Старжинська Л.І.

9

Багатофункціональна присадка «Фосфолідін-біс» до пластичних мастил

Патент на винахід № 100612. Бюл. № 1 від 10.01.2013.

Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Желєзний Л.В.

10

Спосіб очищення каналізаційних стоків від сполук вуглецю, азоту і фосфору із використанням комбінованих очисних споруд

Патент на винахід № 106522. Бюл. № 17 від 10.09.2014.

Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Євдокименко О.М.

11

Спосіб модифікацій олій з одержанням продукту, придатного для використання як базової оливи та/або поліфункціональної присадки для композицій мастильних матеріалів

Патент на винахід № 106566. Бюл. № 17 від 10.09.2014.

Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Бодачівська Л.Ю., Желєзний Л.В., Кухар В.П., Патриляк К.І., Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Іваненко В.В.

12

Спосіб видалення води з осадів промислово-побутових стічних вод

Патент на винахід № 107266. Бюл. № 23 від 10.12.2014.

Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Каменських Д.С., Євдокименко О.М., Цимбаленко В.М.

13

Спосіб одержання мазі Теобону-дитіомікоциду

Патент на винахід № 108310. Бюл. № 7 від 10.04.2015.

Шкарапута Л.М., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Кухар В.П.

14

Гібридний електропровідний плівковий нанокомпозит для електромагнітного та електростатичного захисту

Патент на корисну модель № 99185. Бюл. № 10 від 25.05.2015.

Пуд О.А., Петришук М.В., Огурцов М.О., Носков Ю.В., Сидоров Д.О., Пуд С.О., Коваленко В.Ф.

15

Стереоселективний метод синтезу фосфорильованих алкенів

Патент на винахід № 111025. Бюл. № 5 від 10.03.2016.

Колодяжний О.І., Колодяжна О.О., Колодяжна А.О.

16

Спосіб отримання спіропохідних 1,2-дифенілпіразолідин-3,5-діонів реакціями метатезису з закриттям циклу

Патент на винахід № 111385. Бюл. № 8 від 25.04.2016.

Головатюк В.М., Безуглий Ю.В., Кашковський В.І.

17

Спосіб підготовки каталізатора для одержання біодизельного палива

Патент на корисну модель № 108271. Бюл. № 13 від 11.07.2016.

Зубенко С.О., Охріменко М.В., Патриляк Л.К., Волошина Ю.Г.,Яковенко А.В., Коновалов С.В., Сушко Н.М.

18

Інвертна мікроемульсія для підвищення видобутку вуглеводневої сировини.

Патент на винахід № 112014. Бюл. № 13 від 11.07.2016.

Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Бондаренко О.М., Поган О.В.

19

Присадка для пониження температури замерзання біодизельного палива

Патент на винахід № 112379. Бюл. № 16 від 25.08.2016.

Зубенко С.О., Кирпач К.О., Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Коновалов С.В.

20

Водоемульсійна мастильно-холодильна рідина для механічної обробки металів

Патент на винахід № 112946. Бюл. № 21 від 10.11.2016.

Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Біленька В.І., Желєзний Л.В.

21

Мастило для підшипників кочення залізничних локомотивів

Патент на винахід № 113364. Бюл. № 1 від 10.01.2017.

Железний Л.В., Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Папейкін О.О., Венгер І.О.

22

Спосіб отримання гібридних композитів поліпіролу з вуглецевими нанотрубками для сенсорних вимірювань

Патент на корисну модель № 113955. Бюл. № 4 від 27.02.2017.

Носков Ю.В., Пуд О.А., Кругляк О.С., Огурцов М.О.

23

Антифрикційне уреатне пластичне мастило

Патент на корисну модель № 118268. Бюл. № 14 від 25.07.2017.

Железний Л.В., Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Папейкін О.О., Венгер І.О.

24

Засіб для місцевого лікування екземи

Патент на винахід № 114982. Бюл. № 16 від 28.08.2017.

Степаненко В.І., Шкарапута Л.М., Сологуб Л.В., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Цехмістер Я.В., Кухар В.П.

25

Антифрикційний матеріал на основі фторвміщуючого термостійкого ароматичного поліаміду

Патент на винахід № 115734. Бюл. № 23 від 11.12.2017.

Шелудько Є.В., Богомолов Ю.І., Шелудько В.Є., Сушко Н.М., Пилявський В.С., Тельніков Є.Я.

26

Пластичне мастило

Патент на винахід № 115752. Бюл. № 23 від 11.12.2017.

Желєзний Л.В., Поп Г.С., Бодачівський Ю.С., Cафронов О.І.

27

Застосування композиції теобону-дитіомікоциду з гентаміцином як засобу для місцевого лікування дерматозів, ускладнених бактеріальною чи грибковою інфекцією

Патент на винахід № 116184. Бюл. № 3 від 12.02.2018.

Степаненко В.І., Шкарапута Л.М., Наумова Л.О., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Цехмістер Я.В., Кухар В.П., Голіков В.А.

28

Пластифікатори для полівінілхлориду з антимікробною активністю

Патент на корисну модель № 123853. Бюл. № 5 від 12.03.2018.

Рогальський С.П.; Тарасюк О.П.; Джужа О.В.; Пархоменко В.І.; Година Д.М.; Метелиця Л.О.

29

Застосування похідних оксазолу загальної формули А як антиракових препаратів

Патент на корисну модель № 124139. Бюл. № 6 від 26.03.2018.

Качаєва М.В.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Корнієнко А.М.; Броварець В.С.

30

Спосіб синтезу бутилових естерів жирних кислот

Патент на винахід № 116595. Бюл. № 7 від 10.04.2018.

Зубенко С.О.; Патриляк Л.К.; Охріменко М.В.; Яковенко А.В.; Коновалов С.В.

31

Спосіб одержання аморфного діоксиду кремнію із рисового лушпиння

Патент на винахід № 117881. Бюл. № 19 від 10.10.2018.

Євдокименко В.О.; Каменських Д.С.; Кашковський В.І.; Вахрін В.В.

32

Спосіб вирощування рижію в умовах хлоридного засолення

Патент на винахід № 117894. Бюл. № 19 від 10.10.2018.

Кретинін С.В.; Кравець В.С.; Блюм Я.Б., Хрипач В.О.; Жабінський В.М.

33

Застосування похідних піримідину, піразолу та піразолотриазину як регуляторів росту рослин кукурудзи

Патент на корисну модель № 128938. Бюл. № 19 від 10.10.2018.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Ключко С.В.; Гуренко А.О.; Соломянний Р.М.; Броварець В.С.

34

Спосіб синтезу азотовмісних поверхнево-активних речовин

Патент на винахід №118132. Бюл. № 22 від 26.11.2018.

Бодачівський Ю.С., Поп Г.С., Бодачівська Л.Ю., Сафронов О.І.

35

Застосування похідних піримідину – метіуру натрієвої солі та метіуру калієвої солі, для інтенсифікації росту рослин кукурудзи

Патент на корисну модель № 130921. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Ключко С.В.; Броварець В.С.

36

Застосування солей тіазолію як агентів, що інгібують активність ацетилхолінестерази і бутирилхолінестерази

Патент на винахід № 118316. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Очеретнюк А.Д.; Кобзар О.Л.; Міщенко І.М.; Козаченко О.П.; Броварець В.С.; Вовк А.І.

37

Похідні оксазолу як регулятори росту рослин

Патент на винахід № 118318. Бюл. № 24 від 26.12.2018.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Головченко О.В.; Корнієнко А.М.; Броварець В.С.

38

Спосіб одержання стереоізомерів дигідро-1-інденолів формули 1 з використанням кинетичного розділення рацематів у присутності ферментів burcholderia cepia lipase або Candida antarcticalipase B

Патент на винахід № 118619. Бюл. № 3 від 11.02.2019.

Колодяжний О.І., Колодяжна О.О., Колодяжна А.О.

39

Електропровідний полімерний композит на основі полі-3-метилтіофену для сенсорних вимірювань

Патент на корисну модель № 131913. Бюл. № 3 від 11.02.2019.

Огурцов М.О., Пуд О.А., Мамикін А.В., Кукла О.Л.

40

Спосіб одержання 5-гідроксиметилфурфуролу з фруктози

Патент на корисну модель № 133603. Бюл. № 7 від 10.04.2019.

Молодой Д.В., Мельничук О.В., Поважний В.А.

41

7-Циклозаміщені оксазоло[4,5-d]піримідини як регулятори росту рослин

Патент на винахід № 119425. Бюл. № 11 від 10.06.2019.

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Головченко О.В.; Корнієнко А.М.; Броварець В.С.

42

Cпосіб лікування грибкових захворювань стоп, ускладнених гіперкератозом, та профілактики оніхомікозу

Патент на корисну модель № 136016. Бюл. № 14 від 25.07.2019.

Шкарапута Л.М., Черепинська О.В., Степаненко В.І., Митрохіна Л.Л., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Морозова І.П., Цехмістер Я.В., Голіков В.А.

43

Застосування 2-заміщених 5-арилсульфоніл-1,3-оксазол-4-карбонітрилів як антиракових препаратів

Патент на винахід № 120079. Бюл. № 18 від 25.09.2019.

Качаєва М.В.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Мітюхін О.П.; Броварець В.С.

44

Металоорганічний фторований поліазометин як полімерний інгібітор окиснення ароматичних спиртів

Патент на корисну модель № 137236. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шелудько Є.В., Богомолов Ю.І., Мельникова С.Л., Поважний В.А., Кашковський В.І.

45

Застосування комплексу на основі N-оксиду 2-метилпіридину і хлориду міді як інгібітора окиснення ароматичних спиртів

Патент на корисну модель № 137237. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шелудько Є.В., Дульнєв П.Г.,Богомолов Ю.І., Кашковський В.І.

46

Дисаліциліденова похідна фторованого діаміну як мономер для синтезу поліметалокомплексного інгібітора окиснення ароматичних спиртів

Патент на корисну модель № 137238. Бюл. № 19 від 10.10.2019.

Шелудько Є.В., Поважний В.А., Кашковський В.І.

47

Гетероциклічний металокомплекс як інгібітор автоокиснення ароматичних спиртів та компонентів дизельного пального

Патент на корисну модель № 139907. Бюл. № 2 від 27.01.2020.

Шелудько Є.В., Доля Л.П., Кашковський В.І.

48

Застосування тетраядерного металокомплексу як інгібітора окиснення органічних сполук

Патент на корисну модель № 140720. Бюл. № 5 від 10.03.2020.

Шелудько Є.В., Доля Л.П., Кашковський В.І.

49

Композиція на базі Теобону-дитіомікоциду з підвищеною проникаючою здатністю

Патент на корисну модель № 140721. Бюл. № 5 від 10.03.2020.

Шкарапута Л.М., Степаненко В.І., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П., Цехмістер Я.В.

50

Спосіб одержання цеолітного каталізатора алкілування толуолу метанолом в бічний ланцюг

Патент на корисну модель № 140722. Бюл. № 5 від 10.03.2020.

Пертко О.П., Волошина Ю.Г. , Патриляк Л.К.

51

Застосування N,N-діаліл-(3-арилізооксазол-5-іл)-метиленсульфоніламідів як присадок для підвищення протизношувальної активності авіаційних олив на основі естеру пентаеритриту та синтетичних жирних кислот

Патент на винахід № 121837. Бюл. № 14 від 27.07.2020.

Павлюк О.В., Пилявський В.С., Суховєєв В.В., Кашковський В.І.

52

Композиція для місцевого лікування грибкових захворювань шкіри і нігтів

Патент на корисну модель № 144637. Бюл. № 19 від 12.10.2020.

Митрохіна Л.Л., Шкарапута Л.М., Тищенко Л.О., Степаненко В.І., Шевченко Л.А., Морозова І.П., Голіков В.А.

53

Полімерний біоцид для корабельних фарб з антиобростаючими властивостями

Патент на винахід № 122352. Бюл. № 20 від 26.10.2020.

Рогальський С.П., Тарасюк О.П., Метелиця Л.О., Коперник І.М., Калашникова Л.Є., Джужа О.В., Протасов О.О., Морозовська І.О., Чернявська Т.В.

54

Застосування 5-гідроксиалкіламіно-1,3-оксазолів як ефективних антицитомегаловірусних препаратів

Патент на корисну модель № 145157. Бюл. № 22 від 25.11.2020.

Абдурахманова Е.Р., Бруснаков М.Ю., Чумаченко С.А., Головченко О.В., Пільо С.Г., Броварець В.С.

55

Застосування 7-піперазин-1-іл[1,3]оксазоло[4,5-d]піримідинів як нових антиракових препаратів

Патент на винахід № 122925. Бюл. № 3 від 20.01.2021

Велігіна Є.С.; Качаєва М.В.; Пільо С.Г.; Прокопенко В.М.; Мітюхін О.П.; Броварець В.С.

56

Застосування 5-гідроксіалкіламіно-2-(4-метилфеніл)-1,3-оксазол-4-карбонітрилів як нових агентів проти людського цитомегаловірусу

Патент на винахід № 122938. Бюл. № 3 від 20.01.2021

Качаєва М.В.; Прокопенко В.М.; Пільо С.Г.; Мітюхін О.П.; Броварець В.С.

57

Композиція для місцевого лікування грибкових захворювань стоп, ускладнених гіперкератозом

Патент на винахід № 122941. Бюл. № 3 від 20.01.2021

Шкарапута Л.М., Черепинська О.В., Степаненко В.І., Митрохіна Л.Л., Тищенко Л.О., Шевченко Л.А., Морозова І.П., Цехмістер Я.В., Голіков В.А.

58

Спосіб інтенсифікації росту рослин кукурудзи за допомогою калієвої солі Метіуру

Патент на винахід № 123222. Бюл. № 9 від 03.03.2021

Циганкова В.А.; Андрусевич Я.В.; Штомпель О.І.; Копіч В.М.; Ключко С.В.; Броварець В.С.

59

Спосіб підготовки каталізатора для одержання естерів жирних кислот

Патент на винахід № 123473. Бюл. № 14 від 07.04.2021

Зубенко С.О.; Коновалов С.В.; Патриляк Л.К.

60

N,N-Діалкілсульфамоїльні похідні тіакалікс[4]арену та сульфонілкалікс[4]арену як агенти, що інгібують активність протеїнтирозинфосфатаз

Патент на винахід № 124484. Бюл. № 38 від 22.09.2021

Булденко В.М., Кобзар О.Л., Шульга Ю.В., Вишневський С.Г., Родік Р.В., Кальченко В.І., Вовк А.І.


Список патентів у вигляді таблиці Google Docs