Спеціалізована Вчена Рада

В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальностями 02.00.10 «Біоорганічна хімія» та 02.00.13 «Нафтохімія та вуглехімія»


ОГОЛОШЕННЯ

До уваги членів спеціалізованої вченої ради

З технічних причин переноситься офіційний захист дисертацій, які були заплановані на 28 та 30 квітня 2021 р.

Кузіва Я.Б. «Ковалентне мічення біомолеку 3-гетарил­кумаринами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія переноситься на 6 травня 2021р. ( початок о 10-00 год.)

Феськова І.О. «1,3-Заміщені циклобутанкарбонові кислоти як структурні фрагменти для проведення ізостерних замін» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія переноситься на 6 травня 2021р. ( початок о 12-00 год.)

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в режимі on-line з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а саме, платформи Microsoft Teams.


Положення про систему виявлення плагіату

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до оформлення автореферату дисертації

Приклади оформлення. бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті

ДОВІДКИ

Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013р
ПРО ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

З питаннями звертатися:
Євдокименко Віталій Олександрович (вчений секретар спецради) vay.77ukr.net
Шутко Марина Миколаївна (технічний секретар спецради) shutkobpci.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради
Д 26.220.01

Голова ради:

 1. Вовк Андрій Іванович, чл.-кор. НАН України, д.х.н., професор, директор, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, спеціальність 02.00.10.

Заступник голови:

 1. Броварець Володимир Сергійович, д.х.н.,професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, спеціальність 02.00.10.

Вчений секретар:

 1. Євдокименко Віталій Олександрович, к.х.н., старший дослідник, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, спеціальність 02.00.13.

Члени ради:

 1. Герус Ігор Іванович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, спеціальність 02.00.10;
 2. Дубей Ігор Ярославович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, спеціальність 02.00.10;
 3. Качковський Олексій Дмитрович, д.х.н., старший науковий співробітник, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України, спеціальність 02.00.13;
 4. Колодяжний Олег Іванович, чл.-кор. НАН України, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, спеціальність 02.00.10;
 5. Кучеренко Володимир Олександрович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка Національної академії наук України, спеціальність 02.00.13;
 6. Онисько Петро Петрович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії Національної академії наук України, спеціальність 02.00.10;
 7. Патриляк Любов Казимирівна, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, спеціальність 02.00.13;
 8. Пуд Олександр Аркадійович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, спеціальність 02.00.13;
 9. Смолій Олег Борисович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, спеціальність 02.00.10;
 10. Суховєєв Володимир Володимирович, д.х.н., професор, старший науковий співробітник, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України, спеціальність 02.00.13;
 11. Шендрик Тетяна Георгіївна, д.х.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка Національної академії наук України, спеціальність 02.00.13.