Спеціалізована Вчена Рада

В Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.10 – біоорганічна хімія (хімічні та біологічні науки) та 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія.


ОГОЛОШЕННЯ

До уваги членів спеціалізованої вченої ради

З технічних причин переноситься офіційний захист дисертацій, які були заплановані на 28 та 30 квітня 2021 р.

Кузіва Я.Б. «Ковалентне мічення біомолеку 3-гетарил­кумаринами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія переноситься на 6 травня 2021р. ( початок о 10-00 год.)

Феськова І.О. «1,3-Заміщені циклобутанкарбонові кислоти як структурні фрагменти для проведення ізостерних замін» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія переноситься на 6 травня 2021р. ( початок о 12-00 год.)

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в режимі on-line з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а саме, платформи Microsoft Teams.


Положення про систему виявлення плагіату

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до оформлення автореферату дисертації

Приклади оформлення. бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті

ДОВІДКИ

Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013р
ПРО ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

З питаннями звертатися:
Євдокименко Віталій Олександрович (вчений секретар спецради) vay.77ukr.net
Абдурахманова Есма Рустемівна (технічний секретар спецради) esma14617gmail.com

Склад спеціалізованої вченої ради
Д 26.220.01

1. Вовк Андрій Іванович (голова спецради), доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
2. Броварець Володимир Сергійович (заступник голови спецради), доктор хімічних наук, професор
3. Євдокименко Віталій Олександрович (вчений секретар спецради), кандидат хімічних наук
4. Брей Володимир Вікторович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
5. Верьовка Сергій Вікторович, доктор біологічних наук
6. Галатенко Наталія Андріївна, доктор біологічних наук, професор
7. Дубей Ігор Ярославович, доктор хімічних наук
8. Жирнов Віктор Валентинович, доктор медичних наук
9. Качковський Олексій Дмитрович, доктор хімічних наук
10. Колодяжний Олег Іванович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
11. Кібірєв Володимир Костянтинович доктор біологічних наук, професор
12. Кравець Володимир Степанович, доктор біологічних наук, професор
13. Лісняк Владислав Владиславович, доктор хімічних наук
14. Онисько Петров Петрович, доктор хімічних наук, професор
15. Патриляк Любов Казимирівна, доктор хімічних наукаук, професор
16. Романенко Владислав Демидович, доктор хімічних наук, професор
17. Смолій Олег Борисович, доктор хімічних наук
18. Суховєєв Володимир Володимирович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор
19. Шкарапута Леонід Миколайович, доктор технічних наук, професор