Навчальні та робочі програми освітніх дисциплін

Хімія

Навчальні програми

ПНД Методологія та організація наукових досліджень

ПНД Аспірантський дослідницький семінар

ПНД Розробка дисертаційного проекту

ПНД Фізико-хімічні методи дослідження структури молекул

ПНД Загальні питання нафтохімії та вуглехімії

ПНД Основи біоорганічної хімії

ПНД Молекулярні механізми в біоорганічній хімії

ПНД Біоактивні елементорганічні сполуки

ПНД Новітні методи органічного синтезу біоактивних сполук

ПНД Основи хімії природних сполук

ПНД Мономери та полімери в органічному та нафтохімічному синтезі

ПНД Альтернативна сировина органічного та нафтохімічного синтезу

ПНД Каталітичні процеси переробки нафти

ПНД Поверхнево-активні речовини: синтез, властивості, застосування


Робочі програми

РПКМ Біоактивні елементорганічні сполуки

РПКМ Молекулярні механізми в біоорганічній хімії

РПКМ Новітні методи органічного синтезу біоактивних сполук

РПКМ Основи біоорганічної хімії

РПКМ Основи хімії природних сполук

РПКМ Фізико-хімічні методи дослідження структури молекул

РПКМ Загальні питання нафтохімії та вуглехімії

РПКМ Методологія та організація наукових досліджень

РПКМ Розробка дисертаційного проекту

Біологія

Навчальні програми

ПНД – Біоорганічна хімія

ПНД – Системний підхід до оформлення наукових праць

ПНД – Організація та підготовка дисертаційної роботи

ПНД – Методологія та організація наукових досліджень в біології

ПНД – Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro

ПНД – Сигнальні системи клітин різного рівня організації

ПНД – Низькомолекулярні біорегулятори рослин

ПНД – Ензими та особливості їх функціонування

ПНД – Біологічно активні речовини як антимікробні агенти

ПНД_Основи біоенергетики

Робочі програми

РПКМ Біоорганічна хімія

Біологічно активні речовини як антимікробні агенти

Ензими та особливості їх функціонування

Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro

Методологія та організація наукових досліджень в біології

Молекулярні механізми регуляції біологічних систем

Низькомолекулярні біорегулятори рослин

Сигнальні системи клітин різного рівня організації

Системний підхід до оформлення наукових праць

РПкм-Основи біоенергетики