Навчальні та робочі програми освітніх дисциплін

Хімія

Навчальні програми

ПНД Методологія та організація наукових досліджень

ПНД Аспірантський дослідницький семінар

ПНД Розробка дисертаційного проекту

ПНД Фізико-хімічні методи дослідження структури молекул

ПНД Загальні питання нафтохімії та вуглехімії

ПНД Основи біоорганічної хімії

ПНД Молекулярні механізми в біоорганічній хімії

ПНД Біоактивні елементорганічні сполуки

ПНД Новітні методи органічного синтезу біоактивних сполук

ПНД Основи хімії природних сполук

ПНД Мономери та полімери в органічному та нафтохімічному синтезі

ПНД Альтернативна сировина органічного та нафтохімічного синтезу

ПНД Каталітичні процеси переробки нафти

ПНД Поверхнево-активні речовини: синтез, властивості, застосування


Робочі програми

РПКМ Біоактивні елементорганічні сполуки

РПКМ Молекулярні механізми в біоорганічній хімії

РПКМ Новітні методи органічного синтезу біоактивних сполук

РПКМ Основи біоорганічної хімії

РПКМ Основи хімії природних сполук

РПКМ Фізико-хімічні методи дослідження структури молекул

РПКМ Загальні питання нафтохімії та вуглехімії

РПКМ Методологія та організація наукових досліджень

РПКМ Розробка дисертаційного проекту

РПКМ Поверхнево-активні речовини

РПКМ Альтернативна сировина

Біологія

Навчальні програми

ПНД – Біоорганічна хімія

ПНД – Системний підхід до оформлення наукових праць

ПНД – Організація та підготовка дисертаційної роботи

ПНД – Методологія та організація наукових досліджень в біології

ПНД – Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro

ПНД – Сигнальні системи клітин різного рівня організації

ПНД – Низькомолекулярні біорегулятори рослин

ПНД – Ензими та особливості їх функціонування

ПНД – Біологічно активні речовини як антимікробні агенти

ПНД_Основи біоенергетики

ПНД_Молекулярні механізми регуляції біологічних систем

Робочі програми

РПКМ Біоорганічна хімія

РПКМ Біологічно активні речовини як антимікробні агенти

РПКМ Ензими та особливості їх функціонування

РПКМ Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro

РПКМ Методологія та організація наукових досліджень в біології

РПКМ Молекулярні механізми регуляції біологічних систем

РПКМ Низькомолекулярні біорегулятори рослин

РПКМ Сигнальні системи клітин різного рівня організації

РПКМ Системний підхід до оформлення наукових праць

РПКМ Основи біоенергетики

РПКМ – Організація та підготовка дисертаційної роботи

Біологія та біохімія

Навчальні програми

ПНД – Біоорганічна хімія

ПНД – Системний підхід до оформлення наукових праць

ПНД – Організація та підготовка дисертаційної роботи

ПНД – Методологія та організація наукових досліджень в біології та біохімії

ПНД – Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro

ПНД – Сигнальні системи клітин різного рівня організації

ПНД – Низькомолекулярні біорегулятори рослин

ПНД – Біоінформатика у біохімічних дослідженнях

ПНД – Біологічно активні речовини як антимікробні агенти

ПНД_Основи біоенергетики

ПНД_Біохімія механізмів регуляції біологічних систем

Робочі програми

РПКМ Біоорганічна хімія

РПКМ Біологічно активні речовини як антимікробні агенти

РПКМ Біоінформатика у біохімічних дослідженнях

РПКМ Методи дослідження біоактивності in silico та in vitro

РПКМ Методологія та організація наукових досліджень в біології та біохімії

РПКМ Біохімія механізмів регуляції біологічних систем

РПКМ Низькомолекулярні біорегулятори рослин

РПКМ Сигнальні системи клітин різного рівня організації

РПКМ Системний підхід до оформлення наукових праць

РПКМ-Основи біоенергетики

РПКМ – Організація та підготовка дисертаційної роботи