Postgraduate

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України оголошує набір до аспірантури у 2022р.

Specializations:

“Bioorganic Chemistry”. See syllabus (Ukr) (Eng)

“Petrochemistry and Coal Chemistry”. See Sillabus (Ukr) (Eng)

Educational activities at the V. P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine are carried out in accordance with the Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine for licensing of educational activity at the third educational and scientific level No. 111-l of 26.05.2017 (102 “Chemistry”, full-time) and No. 509-l of 15.05.2019 (091 “Biology”, full-time).

See Educational-scientific Program (Ukr) (Eng)

The PhD program is designed by leading scientists of the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine in the fundamental and applied chemistry, organic and bioorganic chemistry, petrochemistry and coal chemistry in close cooperation with leading foreign research centers.

The program provides each postgraduate student flexibility in exploring across multiple disciplines to learn in-depth experimental methods and theory that drive the scientific process. All postgraduate students work tailored to their background and research interests in close cooperation with their supervisors.

The institution’s library is freely accessible and include more than 70 thousand volumes of educational and scientific literature.

Аспірантам, які навчаються в Інституті за рахунок коштів Державного бюджету України, надається щомісячна стипендія з фондів НАН України. Фінансова підтримка гарантована на період всього навчання.

All full-time postgraduate students receive a state scholarship if enrolled in state-sponsored studies in accordance with the legislation of Ukraine.

Інститут також здійснює підготовку аспірантів за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Орієнтовна вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту

Nonresident graduate students are provided with dormitory accommodations upon receipt of residence documentation (Certificate of Registration).

Applicants shall present the following documents:

 • заява на ім’я директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;
 • a personal Employee Information Form, certified by the seal of the institution in which the applicant for postgraduate study is applied;
 • a Curriculum Vitae (CV);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
 • відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності у двох примірниках (візується науковим керівником) ((Research proposal));
 • a Medical Certificate of health in the form No. 086-о;
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку); копію довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний рееєстр та документи, що пітверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • папку для подачі документів ( з зав’язками);
 • два конверти з марками по Україні;

Паспорт, диплом та додаток до диплома про про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і  військовий-обліковий документ подаються вступниками особисто.

The Admissions Committee of the Institute is carried out in accordance with the "Regulations on the Admissions Committee of the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the NAS of Ukraine" and the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 15.10.2015 №1085.

See Admission Rules (Ukr) (Eng)

Persons who have received relevant education abroad have to establish the equivalence of the submitted diploma in accordance with the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine "Some issues of recognition foreign education documents in Ukraine" dated May 05, 2015 No. 504.

Choosing a supervisor based on the main areas of his research.
List of probable supervisors (ukr.)

Graduate students have the opportunity to continue basic and applied research under the guidance of highly qualified employees of the Institute, to participate in various grants and international programs.

Список аспірантів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України станом на 01.11.2022 р. (з відривом від виробництва).

Протоколи приймальної комісії


Інформація про ефективність роботи аспірантури за 2007- 2021 рр.


Інформація про вручення дипломів

2022р.

2023р.


Заяви вступників приймаються з 10 серпня до 10 вересня 2022 р. за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 1 (ст. метро “Лісова”), кабінет 216.

Contact person:
Sergii V. Popilnichenko
Scientific Secretary of the VP Kukhar IBOPC NAS of Ukraine
02094, Україна, Київ, вул. Академіка Кухаря, 1
Телефон: +38 (044) 573 2678
E-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua
http://bpci.kiev.ua/ua/contacts/


Contact information for taking entrance exams in foreign languages and philosophy:

Center for Humanitarian Education
01601, Ukraine, Kyiv, street Trohsvyatitelskaya, 4 (from 10:00 to 17:00)
Phone: (044) 278-30-13

E-mail: cgoedupart@ukr.net
http://cgo.org.ua/

Center for Scientific Research and Teaching of Foreign Languages of the National Academy of Sciences of Ukraine
01601, Ukraine, Kyiv, street Trohsvyatitelskaya, 4 (from 10:00 to 17:00)
Phone: (044) 278 8971

E-mail: center-fl@ukr.net
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html


Go to the page Training programs and documents of the graduate school department