Postgraduate

Акредитація освітньо-наукової програми «Біоорганічна хімія» (ID у ЄДБО 34622, спеціальність 091 «Біологія»).

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 091 «Біологія» за третім рівнем вищої освіти освітньої програми «Біоорганічна хімія» (ID у ЄДБО 34622) в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря Національної академії наук України у період з 14.02.2024 р. по 16.02.2024 р.

Відкрита зустріч з експертами: ID34622 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України, ОП “Біоорганічна хімія” Час: 15 лютого 2024 12:20 Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/81024332898?pwd=QLKee7O7KCX50zbs3nM24xqJLorwVY.1

Ідентифікатор конференції: 810 2433 2898 Пароль: 2024

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України оголошує набір до аспірантури у 2024 р. за спеціальностями 102 «Хімія» та 091 «Біологія та біохімія»

Провадження освітньої діяльності в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 19–л від 22.02.2021 р., відповідно до акредитованої освітньо-наукової програми «Біоорганічна хімія; нафтохімія і вуглехімія» за спеціальністю 102 «Хімія» (сертифікат № 2072 від 29.07.2021 р.) та тимчасово неакредитованих освітньо-наукових програм «Біоорганічна хімія» за спеціальностями 091 «Біологія» та 091 «Біологія та біохімія».

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266, умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — не менше ніж 100 балів.

See Educational-scientific Program «Біоорганічна хімія; нафтохімія і вуглехімія» за спеціальністю 102 «Хімія» (Ukr) (Eng.).

See Educational-scientific Program «Біоорганічна хімія» за спеціальністю 091 «Біологія» (Ukr) (Eng.).

See Educational-scientific Program «Біоорганічна хімія» за спеціальністю 091 «Біологія та біохімія» (Ukr) (Eng.).

У розробці та провадженні освітньо-наукових програм для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальностями 102 «Хімія», 091 «Біологія» та 091 «Біологія та біохімія» беруть активну участь провідні вчені Інституту у тісній співпраці з освітянами і науковцями закладів вищої освіти та наукових установ України та зарубіжжя. Освітньо-наукові програми розроблені з урахуванням сучасних тенденцій розвитку спеціальностей  102 «Хімія», 091 «Біологія» та 091 «Біологія та біохімія» та ринку праці, які вказують на необхідність підготовки висококваліфікованих науковців, які мають необхідний багаж знань, володіють сучасними методами хімічних і біологічних досліджень та аналізу отриманих результатів, вміють пропонувати та виконувати наукові проєкти, публікувати свої результати у високорейтингових наукових журналах.

         Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються в Інституті за рахунок коштів Державного бюджету України, надається щомісячна стипендія. Аспіранти також можуть розраховувати на будь-яку додаткову альтернативну підтримку, на яку у них є право. Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні та прикладні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

         Інститут також здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту). Орієнтовна вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту

         На час навчання в аспірантурі для іногородніх аспірантів надається можливість проживання в гуртожитках Національної академії наук України.

Вступна кампанія

Приймальна комісія Інституту діє згідно “Положення про приймальну комісію Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України та Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085.

See Admission Rules (Ukr) (Eng.).

Для участі в конкурсному відборі на навчання в аспірантурі необхідно зібрати та подати наступний перелік документів:

 1. Заява на ім’я директора з вказанням своїх адреси, конт. тел. та e-mail.
 2. Анкету працівника (особовий листок з обліку кадрів).
 3. Автобіографію.
 4. Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Додаток до диплома.
 5. Медичну довідку за формою 086-о.
 6. Результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ);
 7. Дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (2 екземпляри).
 8. Фотокартки 3х4 см – 4 шт.
 9. Витяг з протоколу-рекомендації до аспірантури (за наявності).
 10. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності).   
 11. Копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус».   
 12. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 13. Копію військово-облікового документа.
 14. Копію трудової книжки, завірену за місцем праці (за наявності).
 15. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

Паспорт, диплом та додаток до диплома про про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і  військовий-обліковий документ подаються вступниками особисто.


Програми вступних іспитів

Спеціальність 102 Хімія

Specializations:

«Біоорганічна хімія» Програма вступного іспиту (Ukr) (Eng.).

«Нафтохімія і вуглехімія» Програма вступного іспиту (Ukr) (Eng.).

Спеціальність 091 Біологія та біохімія

«Біоорганічна хімія» Програма вступного іспиту (Ukr) (Eng.).

Програми додаткових вступних іспитів

(для абітурієнтів, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста))

Спеціальність 102 Хімія

«Органічна хімія»

Спеціальність 091 Біологія та біохімія

«Біохімія»


Вибір наукового керівника проводиться за основними напрямками його наукових досліджень (див. розділ сайту “Departments“).

         List of probable supervisors (ukr.)

         Документи вступників приймаються з 25 серпня до 9 вересня 2024 р. за адресою: м. Київ, вул. Академіка Кухаря, 1 (ст. метро “Лісова”), кабінет 216.

         Contact person:
         Sergii V. Popilnichenko
         Scientific Secretary of the VP Kukhar IBOPC NAS of Ukraine
         02094, Україна, Київ, вул. Академіка Кухаря, 1
         Телефон: +38 (044) 573 2678
         E-mail: popilnichenko@bpci.kiev.ua
         http://bpci.kiev.ua/ua/contacts/

         Contact information for taking entrance exams in foreign languages and philosophy:

         Center for Humanitarian Education
         01601, Ukraine, Kyiv, street Trohsvyatitelskaya, 4 (from 10:00 to 17:00)
         Phone: (044) 278-30-13
         E-mail: cgoedupart@ukr.net
         http://cgo.org.ua/

         Center for Scientific Research and Teaching of Foreign Languages of the National Academy of Sciences of Ukraine
         01601, Ukraine, Kyiv, street Trohsvyatitelskaya, 4 (from 10:00 to 17:00)
         Phone: (044) 278 8971
         E-mail: center-fl@ukr.net
         http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html

Інформація про ефективність роботи аспірантури Інституту

Список аспірантів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України станом на 01.11.2023 р.

Протоколи приймальної комісії

Список аспірантів, які навчалися в аспірантурі Інституту за період 2005-2023 рр.

Інформація про вручення дипломів

2022р.

2023р.

2024р.


Go to the page Training programs and documents of the graduate school department