Center of the collective use of scientific equipment

Центр колективного користування інфрачервоним фур’є-спектрометром Vertex-70 компанії Bruker (ЦККП «Інфрачервона фур’є-спектроскопія»)

Центр колективного користування науковим обладнанням “Інфрачервона Фур’є спектроскопія”

  • Технічні характеристики приладу
  • Умови користування
  • Положення про центр
  • Порядок оформлення замовлень

Згідно з Розпорядженням Президії НАН України від 06.06.07 №381 в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України створений Центр колективного користування науковим обладнанням “Інфрачервона Фур’є спектроскопія”

Загальні положення:

1.1     Центр колективного користування “Інфрачервона Фур’є спектроскопія” створено на базі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України з метою найбільш раціонального використання унікального та коштовного інфрачервоного Фур’є спектрометра Vertex 70 фірми “Bruker” (Німеччина) (далі – Приладу). Наукові дослідження Центру спрямовані на вивчення молекулярної будови органічних, елементоорганічних та біоорганічних сполук.

1.2   Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України має всі можливості забезпечити умови користування приладом: спеціалізоване приміщення та висококваліфікованих фахівців.

1.3     Центр “Інфрачервона Фур’є спектроскопія” бере на себе зобов’язання забезпечити якісну та безперервну роботу придбаного Приладу, його відповідне фахове обслуговування, умови ефективного його використання.

Структура, головні завдання і організація роботи центру:

2.1 Центр є надбанням Національної академії наук України. Прилад перебуває на балансі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України.

2.2 Центр входить до складу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України без статусу юридичної особи. Центр має назву “Інфрачервона Фур’є спектроскопія”, яка разом з Положенням про центр затверджена Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України (Комісія).

2.3 Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на Приладі, який обслуговується кваліфікованим персоналом.

2.4 Наказом директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України керівником центру призначено канд. хім. наук Вдовенко Сергія Івановича. Загальне керівництво роботою Центру покладено на директора Інституту біоорганічної хімії ім. В.П. Кухаря чл.-кор. НАН України Вовка Андрія Івановича.

2.5 Інститут раз на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення хімії НАН України, а також у разі необхідності, перед Kомісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України. В загальному звіті дані про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення хімії НАН України та до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України.

Порядок надання послуг:

3.1 Інформація про Центр колективного користування науковим обладнанням “Інфрачервона Фур’є спектроскопія” (тип приладу, основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на Приладі, наданому для колективного користування) міститься на web-сторінках Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря та Президії НАН України.

3.2 Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу у проведенні досліджень на інфрачервоному Фур’є спектрометрі Vertex 70, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення хімії НАН України заявки на кількість годин (з розрахунку 30 хвилин на звичайний спектрі 1 година на спектр кількісний – відомої концентрації, з комп’ютерною обробкою, тощо), строки та види досліджень, що потребують зазначеного Приладу.

 3.3 Бюро Відділення хімії НАН України за поданням директора ІБОНХ НАН України затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування на інфрачервоному Фур’є спектрометрі Vertex 70.

 3.4 Директор ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро відділення хімії НАН України, затверджує графік роботи Центру.

 3.5 При плануванні часу роботи Центру дирекція керується пропорціями, вказаними в розпорядженні Президії НАН України №322 від 28.04.04.

 3.6 Використання часу роботи Приладу реєструється в журналах встановленої форми.

 3.7 Платні послуги з використанням Приладу Центру НАН України для потреб установ, підприємств та організацій, які не перебувають у віданні НАН України, надаються згідно з чинним законодавством.

 3.8. Інститут забезпечує всі поточні витрати, пов’язані з використанням Приладу, наданого ЦКК НАН України. В разі необхідності проведення ремонтних робіт, їх вартість розподіляється пропорційно робочому часу між замовниками – Інститутами НАН України.

Обладнання центру

Інфрачервоний Фур’є спектрометр Вертекс 70 призначений для вимірювання інфрачервоних спектрів хімічних сполук у середньому інфрачервоному діапазоні і являється незамінним при дослідженні як швидкоплинних хімічних реакцій органічних та біологічних речовин (кінетичні дослідження), так і при вивченні будови органічних, біоорганічних та біологічних молекул (білків, пептидів, тощо) у розчинах та у твердому стані.

Основні технічні характеристики Приладу

Спектральний діапазон:7500 – 400 см-1
Роздільна здатністькраща 0.5 см-1
Відношення сигнал/шумне гірше 40000:1 за хвилину, пік до піку з розподільною здатністю 0.5 см-1
Точність за хвильовим числомкраща ніж 0.01 см-1
ІнтерферометрROCKSOLIDM, що не вимагає настроювання, високостабільний
Швидкість сканування>10/сек при 8 см-1 спектральної розподільчої здатності
Детекторвисокочутливий DLATGS, що легко замінюється
АЦПдинамічний діапазон 24 біт
Програмне забезпеченняOPUS 6.0