Публікації та видавнича діяльність

Books (monographs)

Publications in international publications →

Intellectual property (patents) →


"Catalysis and petrochemistry"

Вітчизняний друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обсягом до 13 ум. друк. арк., внесений до переліку ВАК України як фахове видання.

Свідоцтво № 4214, серія КВ.

Тематична спрямованість – висвітлення актуальних проблем каталізу, загальних питань розробки і створення нових каталізаторів, каталітичних процесів і реакторів, новітніх технологічних рішень в зазначених галузях; публікації з фундаментальних і прикладних аспектів сучасної нафтохімії, питань основного органічного синтезу на базі нафти, розробки нових технологічних процесів.

The compilation regularly publishes articles by leading scientists of Ukraine, the Russian Federation, Poland, the USA and other countries.

Website of the publication kataliz.org.ua.

Also on the site of the Vernadsky National Library of Ukraine

Languages of the edition are Ukrainian, Russian and English.

Archive of issues on the magazine's website


“Ukrainica Bioorganica Acta”

Вітчизняний друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обсягом до 13 ум. друк. арк.

Свідоцтво № 24164-14004 ПР, серія КВ.

Ukrainica Bioorganica Acta (UBA) – рецензований науковий журнал відкритого доступу, заснований у 2004 р., що виходить двічі на рік і публікує статті провідних науковців України та інших держав.

Тематична спрямованість – висвітлення актуальних проблем біоорганічної, органічної, медичної хімії та інших суміжних наук. Наукова проблематика журналу включає питання виявлення, спрямованого синтезу і вивчення властивостей біологічно активних органічних сполук, дослідження їх метаболізму, інтерпретацію способу дії на молекулярному рівні, вивчення природних біорегуляторів, білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів.

Співзасновник – Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.

Сайт видання – http://www.bioorganica.com.ua

Мови видання – українська, англійська.

Archive of issues on the magazine's website

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
“Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції”.