Відділ 4

Відділ хімії природних сполук

Завідувач відділу – доктор хімічних наук Смолій Олег Борисович

Посилання на профіль Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_dXe5PMAAAAJ&hl=uk

Основний науковий напрямок роботи відділу – пошук нових препаративних підходів до синтезу функціонально заміщених поліциклічних сполук на основі структурних аналогів природних речовин (кофеїну, аденіну, гуаніну) з метою встановлення зв’язку “будова – біологічна активність”.

Співробітники відділу (2017 р.)
А. П. Гаєвський, Є. В. Вервес, О. В. Кучер, Л. В. Музичка,
О. Б. Смолій, Г. М. Зінченко, І. О. Яремчук, І. І. Білецький.

Захист дисертацій співробітниками відділу

Вервес Є.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук «Синтез та властивості похідних піроло[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти» – 2014 р.
Кучер О.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук «Енантіоселективне ензиматичне розділення 1-циклоалкіл(арил, гетарил)етанолів» – 2016 р.

Співробітники відділу (2017 р.)
І. І. Білецький, О. В. Кучер, Л. В. Музичка, О. Б. Смолій, Є. В. Вервес, Г. М. Зінченко.

Публікації за останні роки:

• Iryna O. Yaremchuk, Lyubov V. Muzychka, Oleg B. Smolii, Olexandr V. Kucher, Svitlana V. Shishkina Synthesis of novel 1,2-dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-1(2H)-one derivatives // Tetrahedron Lett. 2018, Vol. 59, №5, P.442-444
• Bohdan A. Chalyk, Andrei A. Isakov, Maryna V. Butko, Kateryna V. Hrebeniuk, Olena V. Savych, Olexandr V. Kucher, Konstantin S. Gavrilenko, Tetiana V. Druzherko, Vladimir S. Yarmolchuk, Sergey Zozulya, Pavel K. Mykhailiuk. Synthesis of 6-Azaspiro[4.3]alkanes Innovative Scaffolds for Drug Discovery // Eur. J. Org. Chem., 2017, №31, P.4530-4542
• Anna N. Zinchenko, Lyubov V. Muzychka, Igor I. Biletskii, Oleg B. Smolii. Synthesis of new 4-amino-substituted 7-iminopyrido[2,3-d]pyrimidines // Chem. Heterocycl. Comp., 2017, Vol.53, №5, P. 589-596
• Zinchenko A. N., Muzychka L. V., Smolii O. B., Bdzhola V. G., Protopopov M. V., Yarmoluk S. M. Synthesis and biological evaluation of novel amino-substituted derivatives of pyrido[2,3-d]pyrimidine as inhibitors of protein kinase CK2 // Biopolymers and Cell, 2017, Vol. 33, №5, P. 367-378
• Lyubov V. Muzychka, Iryna O. Yaremchuk, Oksana V. Muzychka, Oleg B. Smolii 7-Substituted pyrrolo[2,3-d]pyrimidines for the synthesis of new 1-deazapyrimido[1,2,3-cd]purines // French-Ukrainian J. Chem. 2017, Vol.5, №2, P.15-23
• Музичка Л. В., Яремчук І. О., Смолій О. Б., Зубатюк Р. І., Шишкін О. В. Синтез нових піроло[2,3-d]піримідиновмісних ?-гідроксифосфонових кислот // Журнал. орг. та фарм. хімії, 2016, №3, С. 58-62.
• Зінченко Г. М., Музичка Л. В., Вервес Є. В., Смолій О. Б. Зручний підхід до синтезу нових 4-амінозаміщених похідних піридо[2,3-d]піримідин-7-ону // Журнал. орг. та фарм. хімії, 2016, №4, c. 40-47
• Olexandr V. Kucher, Anastasiya O. Kolodyazhnaya, Oleg B. Smolii, Nadiya K. Nazarenko, Vladimir S. Kubyshkin, Pavel K. Mykhailiuk, Andrey A. Tolmachev. Lipase kinetic enantiomeric resolution of 1-heteroarylethanols // Tetrahedron: Asymmetry, 2016, Vol. 27, №7-8, P.341-345
• Музичка Л. В., Смолій О. Б., Білецький І. І., Василенко О. М. Зручний підхід до синтезу заміщених 2-(метиламіно)хінолін-3-карбоксамідів // Журнал. орг. та фарм. хімії, 2015, №13, С. 70-78.
• Кучер О. В., Колодяжна А. О., Смолій О. Б. Ензиматичне розділення 2-циклоалкілетанолів // Журнал. орг. та фарм. хімії, 2014, №12, С. 65-70.
• Yaremchuk I. O., Kolodyazhnyi O. I, Muzychka L. V., Smolii O. B. Novel approach to synthesis of Hydroxyphosphonic acid // J. General Chem. 2014, Т.84, № 1, P.166-168.
• Olexandr V. Kucher, Anastasiya O. Kolodyazhnaya, Oleg B. Smolii, Dmytro V. Prisuazhnyk, Katerina A. Tolmacheva, Olga A. Zaporozhets, Yurii S. Moroz, Pavel K. Mykhailiuk, Andrey A. Tolmachev. Enzyme-catalyzed kinetic resolution of 2,2,2-trifluoro-1-(heteroaryl)ethanols: experimental and docking studies // Eur. J. Org. Chem., 2014, №34. P.7692-7698.
• Olexandr V. Kucher, Anastasiya O. Kolodyazhnaya, Oleg B. Smolii, Alexandr I. Boiko, Vladimir S. Kubyshkin, Pavel K. Mykhailyuk, Andrey A.Tolmachev. Enzymatic resolution of chroman-4-ol and its core analogues with Burkholderiacepacia lipase // Tetrahedron Asymetry, 2014, Vol.25, P.63-567.
• Svitlana V. Shishkina, Olexandr V. Kucher, Anastasiya O. Kolodiazhnaya, Oleg B. Smolii, Andrey A. Tolmachev. Crystal structure of (S)-1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanol // Acta Cryst., 2014; E70, o946.
• E. V. Verves, A. V. Kucher, L. V. Muzychka, O. B.Smolii Synthesis of 7-аlkyl-4-amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylicAcids // Chem.Heterocycl. Comp., 2013, Vol.48, №12, P. 1844-1852.
• Музичка Л. В., Вервес Є. В., Смолій О. Б. Бромування 7-аліл-1Н-піроло[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти та її метилового естеру // Журнал. орг. та фарм. хімії, 2013, №2, С. 76-79.

Приклади наукових розробок відділу

Синтез похідних піроло[2,3-d]піримідину з 3-аміно-2-гідроксипропільними замісниками (Вервес Є.В., Музичка Л.В.)

Похідні піроло[2,3-d]піримідину з карбоксильною групою в положенні 6 гетероциклу виявились цінними реагентами для введення 2,3-епоксипропільного та 3-аміно-2-гідроксипропільних замісників до атома азоту пірольного кільця.

При обробці бромметилпіримідо[5′,4′:4,5]піроло[2,1-с][1,4]оксазину2 метилатом натрію нами був отриманий метиловий естер 7-оксиранілметил-1Н-піроло[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти 8. На основі гліцидильного похідного піроло[2,3-d]піримідину 8 вдалося синтезувати ряд представників нових гетероциклічних систем – піримідо[5′,4′:4,5]піроло[1,2-a][1,4]діазепіну7 та піримідо[5′,4′:4,5]піроло[2,1-с][1,4]оксазину 9.
Дослідження взаємодії субстратів 2, 8 з аліфатичними амінами показало можливість використання цих сполук для одержання похідних піроло[2,3-d]піримідину, що містять 3-аміно-2-гідроксипропільні замісники в положенні 7 гетероциклу.

Результати докінгу деяких отриманих сполук свідчать про перспективи пошуку серед них ефективних антагоністів аденозинових рецепторів.

Синтез нових похідних 7-деазапурину з алкілфосфорильними замісниками (Яремчук І.О., Музичка Л.В.)

Розробка методів синтезу гетероциклічних сполук з фосфоровмісними замісниками пов’язана з перспективністю пошуку серед них антивірусних препаратів. Особливу увагу привертають бета-гідроксифосфонати – структурні аналоги адефовіра (РМЕА).
Нами запропонований новий підхід до синтезу фосфорильованих похідних піроло[2,3-d]піримідину. Вихідною сполукою був вибраний 8-бромометилпіримідо[5′,4′:4,5]піроло[2,1-с][1,4]оксазин, котрий виявився перспективним реагентом для отримання бета-гідроксифосфонових кислот. За допомогою нескладних перетворень отримані похідні піроло[2,3-d]піримідину з 1-гідроксифосфоноетильним замісником в 7 положенні гетероциклічної системи.

Модифікація піримідо[5′,4′:4,5]піроло[2,1-с][1,4]оксазинового циклу привела до нових похіднихпіразино[1′,2′:1,5]піроло[2,3-d]піримідину з алкілфосфорильними замісниками.

Синтез нових похідних піридо[2,3-d]піримідин-7-ону (Зінченко Г.М., Музичка Л.В.)

Значний інтерес до хімії піридо[2,3-d]піримідинів обумовлений в останні роки виявленням серед них селективних інгібіторів тирозин кіназ – перспективних мішеней для створення протиракових лікарських засобів. Незважаючи на значні успіхи в синтезі похідних піридо[2,3-d]піримідинів, актуальним залишається пошук препаративних методів введення функціональних груп в певні положення гетероциклічного кільця залишається актуальним завданням.

На основі 4,6-дихлоро-5-формілпіримідину розроблений зручний підхід до синтезу нових похідних піридо[2,3-d]піримідин-7-ону 1-6, котрі містять різноманітні азотовмісні замісники в положеннях 4, 6, 7 гетероциклічної системи. Вивчення взаємодії 4,6-дихлоропіримідин-5-карбальдегіду з естерами гліцину привело до розробки однореакторного (one-pot) методу одержання двох конденсованих систем – піридо[2,3-d]піримідину та піроло[2,3-d]піримідину.
Подальша модифікація синтезованих сполук відкриває можливості отримання перспективних похідних піридо[2,3-d]піримідину для пошуку нових біоактивних речовин.

Синтез та вивчення властивостей трициклічних сполук з ядром 1,3-диметилурацилу (Білецький І.І., Музичка Л.В.)

Особливий інтерес викликає конструювання та синтез гетероциклічних сполук, що містять у своїй структурі фармакофори різної гетероциклічної природи. Враховуючи високий синтетичний потенціал похідних піримідину, актуальним залишається конструювання гетероциклічних систем, які б містили у своєму складі різноманітні поєднання піримідинового ядра з іншими гетероциклічними системами. Завдяки можливостям варіації замісників або додаткових гетероциклічних фрагментів вони здатні проявляти широкий спектр фармакологічної активності. В цьому відношенні перспективними є конденсовані гетероциклічні сполуки, що містять ядро 1,3-диметилурацилу.

На основі 1,3-диметил-5-форміл-6-хлороурацилу розроблений простий підхід до синтезу трициклічних сполук 2-7. Отримані нові похідні піримідо[4,5-b]хінолін-2,4(1Н,3Н)-діону (5-деазаалоксазину), піримідо[4,5-b]-1,5-нафтиридин-2,4(1Н,3Н)-діону та піримідо[4,5-b]-1,7-нафтиридин-2,4(1Н,3Н)-діону, а також піразоло[4′,3′:5,6]піридо[2,3-d]піримідину. Досліджена будова проміжних продуктів реакції циклізації 6-ариламіно-5-формілурацилів в 5-деазаалоксазини. Вивчені циклоконденсації 1,3-диметил-5-форміл-6-хлороурацилу з заміщеними 2-, 3-амінопіридинами та 3-, 4-, 5-амінопіразолами.

Розроблений простий спосіб синтезу похідних хіноліну, нафтиридину, піразоло[3,4-b]піридину з метиламідними та метиламінозамісниками реакцією гідролітичного розщеплення піримідинового циклу.

Контактна інформація

02094, Київ, вул Академіка Кухаря, 1
Тел.: +38 (044) 573 27 28
e-mail: Smolii at bpci.kiev.ua